Suportahan ang Word Foundation
Ang iyong mga kontribusyon ay tumutulong sa The Word Foundation upang ipagpatuloy ang misyon nitong gawing magagamit ang mga librong Percival sa mga tao sa buong mundo. Kung makilala mo ang kahalagahan ng pamana ni Harold W. Percival sa sangkatauhan at nais mong suportahan kami sa gawaing ito, tutulungan kami ng iyong donasyon na ibahagi ang kanyang mga gawa sa mas maraming bilang ng mga tao. Lahat ng mga donasyon sa The Word Foundation, Inc. ay maaaring mabawasan ang buwis.


Kung mas gusto mong mag-ambag sa pamamagitan ng koreo, ang aming address ay:

Ang Word Foundation, Inc.
PO Box 17510
Rochester, NY 14617