Suportahan ang Word Foundation
Sa loob ng mahigit 70 taon, ang The Word Foundation ay nakatuon sa paggawa ng mga gawa ni Harold W. Percival na magagamit sa lahat ng naghahanap ng Katotohanan. Ang iyong lubos na pinahahalagahan na donasyon ay makakatulong na palawakin ang aming abot at suportahan din ang maraming mahahalagang bahagi ng aming trabaho, tulad ng pagpapanatiling naka-print ang mga aklat, electronic at audio publishing, advertising, at pagbibigay ng mga libreng libro sa mga bilanggo, aklatan, at indibidwal na hindi kayang bayaran ang mga ito. .

Suporta sa Amin sa Ibang Mga Paraan


  • Gumawa ng paulit-ulit na donasyon kasama ang Gumawa ng isang Donasyon pindutan sa itaas.
  • Gumawa ng Qualified Charitable Contribution (QCD) nang direkta mula sa iyong IRA, na maaaring mabawasan ang iyong mga buwis sa kita ng US Federal.
  • Pangalanan ang Word Foundation bilang isang benepisyaryo sa iyong Last Will and Testament o sa iyong Living Trust.
  • Gawing "itinalagang benepisyaryo" ang The Word Foundation sa isang CD, isang IRA, isang bank account, isang annuity, isang patakaran sa seguro sa buhay, o isang brokerage account.

Ang Word Foundation ay isang non-profit na korporasyon, na hindi kasama sa Federal tax sa ilalim ng Internal Revenue Code Section 501(c)(3)—Federal Tax EIN: 13-1855275. Makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon sa alinman sa itaas.