Ang Salita Foundation

Ang Demokrasya ay Pamahalaan ng Sarili

Harold Waldwin Percival