Ang Salita Foundation

ANG

WORD


Ang copyright, 1913 – 1917, ni HW PERCIVAL.