Ang Salita Foundation

ANG

WORD

♊︎

Vol 17 MAY, 1913. Hindi. 2

Copyright, 1913, ni HW PERCIVAL.

IMAHINASYON

Ang tao ay nasisiyahan sa gawain ng imahinasyon, ngunit bihira o hindi niya iniisip ang tungkol dito upang malaman niya kung ano ito, kung paano ito gumagana, kung anong mga kadahilanan ang nagtatrabaho, kung ano ang mga proseso at resulta ng gawain, at kung ano ang tunay na layunin ng imahinasyon . Tulad ng ibang salita, tulad ng ideya, isip, pag-iisip, imahinasyon ay karaniwang ginagamit nang walang pasubali o walang tiyak na kahulugan. Ang mga tao ay nagsasalita ng imahinasyon nang may papuri, bilang isang tagumpay o katangian ng mga magagaling na lalaki na ang kakayahan at kapangyarihan ay may hugis ng mga destinasyon ng mga bansa at mundo; at ang parehong mga tao ay sasabihin tungkol sa pagiging isang katangian ng iba na hindi praktikal, na may malalaswang mga mahihinang at mahina na pag-iisip; na ang mga pangitain ng mga ito ay walang saysay, ang kanilang mga pangarap ay hindi kailanman maging materyalize, inaasahan nila ang hindi kailanman mangyayari; at, sila ay tinitingnan nang may awa o pag-aalipusta.

Ang imahinasyon ay patuloy na magbabago ng mga destinasyon. Dadalhin ito hanggang sa taas at iba pa sa kailaliman. Maaari itong gumawa o mag-unmake ng mga kalalakihan.

Ang imahinasyon ay hindi isang hindi nasasalat na nebula ng mga panaginip, fancies, guni-guni, pantasya, ilusyon, walang laman. Ang imahinasyon ay gumagawa ng mga bagay. Ang mga bagay ay ginagawa sa imahinasyon. Ang nagawa sa imahinasyon ay tunay sa isa na gumagawa nito bilang mga produkto ng imahinasyon kapag ginamit sa pisikal na gamit.

Iyon ay totoo sa tao na kung saan siya ay may kamalayan. Nalalaman ng tao ang mga bagay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga ito sa kanya o sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanya. Hindi niya naiintindihan ang kanyang nalalaman, hanggang matapos niyang mabigyan ng pansin at subukang mag-isip at maunawaan ito. Kapag naiisip niya at sinusubukang maunawaan ito, ang imahinasyon ay magbubukas ng mga bagong porma sa kanya; makakakita siya ng mga bagong kahulugan sa mga dating anyo; malalaman niya kung paano gumawa ng mga form; at mauunawaan niya at aabangan ang panghuling sining ng imahinasyon, sa hindi paggawa at paggawa ng anyo.

Ang imahinasyon ay hindi nakasalalay sa oras o lugar, kahit na kung minsan ang imahe ng guro sa tao ay mas malaya at mas aktibo kaysa sa iba, at may mga lugar na mas angkop kaysa sa iba sa gawain, hindi ang pag-play, ng imahinasyon. Depende ito sa disposisyon, ugali, character, pag-unlad ng indibidwal. Ang oras at lugar ay may kinalaman sa nangangarap na nagnanais na mangyari ang mga bagay at naghihintay ng mga pagkakataon at mood, ngunit ang imaginor ay lumilikha ng mga pagkakataon, nagtutulak ng mga pakiramdam mula sa kanya, ginagawang mangyari ang mga bagay. Sa kanya, ang imahinasyon ay gumagana sa anumang oras at sa anumang lugar.

Ang mga nag-iisip ay negatibo o positibo, pasibo o aktibo, nangangarap o haka-haka. Ang mga iniisip ng nangangarap ay iminungkahi ng mga pandama at ang kanilang mga bagay; ang imahinasyon ng imaginor ay malamang na sanhi ng kanyang pag-iisip. Ang mapangarapin ay sensitibo at pasibo, sensitibo at positibo ang imaginator. Ang mapangarapin ay isa na ang pag-iisip, sa pamamagitan ng kanyang image faculty, ay sumasalamin o kumuha ng mga anyo ng mga bagay ng mga pandama o mga saloobin, at kung sino ang pinalitan nito. Ang imaginor o imaginator ay isang nagdadala sa pamamagitan ng kanyang image faculty, bagay sa porma, ginagabayan ng kanyang pag-iisip, ayon sa kanyang kaalaman at natutukoy sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng kalooban. Ang mga pag-iisip ng ligaw at marahas na tunog at anyo ay nakakaakit ng mapangarapin. Ang kanyang isip ay sumunod sa kanila at naglalaro sa kanila sa kanilang mga gulo, o ginawaran at hinawakan ng mga ito, at ang kanyang faculty ng imahe ay hinihimok at pinilit na bigyan sila ng ekspresyon habang sila ay nagdidirekta. Ang imaginator ay huminto sa kanyang faculty ng imahe at isara ang kanyang mga pandama sa pamamagitan ng pag-iisip nang matatag hanggang sa natagpuan niya ang kanyang pag-iisip. Tulad ng binhi ay inihagis sa sinapupunan ng lupa, gayon ang pag-iisip ay ibinigay sa faculty ng imahe. Ang iba pang mga saloobin ay hindi kasama.

Ang pagpahinga sa wakas sa likas na kaalaman sa isip at sa pamamagitan ng lakas ng kalooban, pinasisigla ng imaginor ang faculty ng imahe sa kanyang pag-iisip hanggang sa magsimula ang gawain ng imahinasyon. Ayon sa likas na kaalaman ng haka-haka at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalooban, ang pag-iisip ay tumatagal ng buhay sa faculty ng imahe. Ang mga pandama ay tinawag pagkatapos gamitin at bawat nagsisilbi sa gawain ng imahinasyon. Ang kaisipang gumawa ng porma sa imahinasyon, ay ang sentral na pigura sa isang pangkat o pangkat ng mga form, na kumuha ng kanilang kulay mula dito at kung saan nakakaimpluwensya hanggang sa magawa ang gawain ng imahinasyon.

Paano ipinapakita ang imahinasyon sa kaso ng isang may-akda. Sa pamamagitan ng pag-iisip, ibinabaling niya ang kanyang mental light sa paksa na nais niyang makagawa at pinukaw ng sigasig sa iniisip niya. Ang kanyang mga pandama ay hindi makakatulong sa kanya, sila ay makaabala at malito. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-iisip ay nililinaw niya at pinokus ang ilaw ng kanyang isip hanggang sa matagpuan niya ang paksa ng kanyang pag-iisip. Maaaring pumasok ito sa kanyang pangitain sa pangisip nang paunti-unti bilang sa isang mabigat na kabog. Maaari itong kumikislap sa kabuuan tulad ng kidlat o mga sinag ng isang sunburst. Hindi ito pandama. Ano ito ay ang mga pandama ay hindi maunawaan. Pagkatapos ang kanyang image faculty ay nasa trabaho, at ang kanyang mga pandama ay aktibong nakikibahagi sa costume ng mga character na nagbibigay ng form ng kanyang faculty. Ang mga bagay ng mundo nang walang ginagamit hanggang sa maaari silang maglingkod bilang materyal para sa setting ng paksa sa kanyang mundo sa loob. Habang lumalaki ang mga character, ang bawat kahulugan ay nag-aambag sa pamamagitan ng pagdaragdag ng tono o paggalaw o hugis o katawan. Ang lahat ay nabubuhay sa kanilang kapaligiran na tinawag ng may-akda sa pamamagitan ng gawa ng imahinasyon.

Posible ang imahinasyon para sa bawat tao. Sa ilang mga kapangyarihan at kapasidad para sa imahinasyon ay limitado sa isang maliit na degree; kasama ang iba na binuo sa pambihirang paraan.

Ang mga kapangyarihan ng imahinasyon ay: ang lakas sa pagnanais, ang kapangyarihan na mag-isip, ang kapangyarihan upang kalooban, ang kapangyarihan upang makaramdam, ang kapangyarihang kumilos. Ang pagnanais ay ang proseso ng magulong, malakas, nakakaakit at hindi marunong na bahagi ng isip, hinihingi ang pagpapahayag at kasiyahan sa pamamagitan ng mga pandama. Ang pag-iisip ay ang pagtutuon ng ilaw ng isip sa isang paksa ng pag-iisip. Ang pagpapasya ay ang nakapanghihimok, sa pamamagitan ng pag-iisip, ng napili na gawin ng isa. Ang sensing ay ang paghahatid ng mga impression na natanggap sa pamamagitan ng mga organo ng kamalayan hanggang sa mga kasanayan ng pag-iisip. Ang pagkilos ay ang paggawa ng nais ng isa o kagustuhan.

Ang mga kapangyarihang ito ay nagmula sa kaalaman na nakuha ng isip sa nakaraan. Ang mga tanyag na paniwala ay hindi tama, na ang sining ng imahinasyon ay isang regalo ng kalikasan, na ang mga kapangyarihan na ginamit sa imahinasyon ay mga endowment ng kalikasan o ang resulta ng pagmamana. Ang mga salitang mga regalong regalo ng kalikasan, pagmamana at paniniwala ay nangangahulugan lamang na nagmula sa sariling pagsisikap ng isang tao. Ang sining at endowment ng imahinasyon at ang mga kapangyarihan na ginamit sa imahinasyon ay ang mana sa kasalukuyang buhay ng bahagi ng kung ano ang nakuha ng tao sa pamamagitan ng pagsisikap sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga walang kaunting kapangyarihan o pagnanais para sa imahinasyon ay gumawa ng kaunting pagsisikap upang makuha ito.

Ang imahinasyon ay maaaring mabuo. Sa mga may kaunti, maaaring magkaroon ng marami. Ang marami ay maaaring magkaroon ng higit pa. Ang pandama ay pantulong, ngunit hindi nangangahulugang sa pagbuo ng imahinasyon. Ang mga masamang pandama ay magiging mga depektibong pantulong, ngunit hindi nila mapigilan ang paggawa ng imahinasyon.

Ang imahinasyon ay nakamit sa pamamagitan ng disiplina at paggamit ng isip sa gawain ng imahinasyon. Upang disiplinahin ang isip para sa imahinasyon, pumili ng isang abstract na paksa at mag-isip tungkol dito sa regular na pagitan hanggang sa makita at naiintindihan ng isip.

Ang isa ay bubuo ng imahinasyon sa antas kung saan dinidisiplina niya ang isip para sa layunin. Ang kultura ng pandama ay nagdaragdag ng ilang mababaw na halaga sa mga epekto ng gawain ng imahinasyon. Ngunit ang sining sa imahinasyon ay nakaugat sa isip at ipinapasa sa o sa pamamagitan ng pandama sa pamamagitan ng mga kasanayan ng pag-iisip na may kinalaman sa imahinasyon.

Upang tapusin sa Numero ng Hunyo