Ang Salita Foundation

ANG

WORD


Copyright, 1912, ni HW PERCIVAL.