Ang Salita Foundation

ANG

WORD


Copyright, 1911, ni HW PERCIVAL.

Mga shade