Ang Salita Foundation

Lalaki at Babae at Anak

Harold Waldwin Percival