Ang Salita Foundation

Kanterya at Ang mga Simbolo nito

Sa Liwanag ng Pag-iisip at Destiny

Harold Waldwin Percival