Ang Salita Foundation

ANG

WORD

DISYEMBRO, 1908.


Copyright, 1908, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Bakit kung minsan ay sinabi na si Jesus ay isa sa mga tagapagligtas ng sangkatauhan at ang mga tao ng sinaunang tao ay nagkaroon din ng kanilang mga tagapagligtas, sa halip na sinasabi na Siya ang Tagapagligtas ng sanlibutan, tulad ng ginagawa ng lahat ng Sangkakristiyanuhan?

Ang pahayag ay dahil sa maraming mga kadahilanan. Ang ilan ay gumagawa ng pahayag dahil narinig nila ito na ginawa ng iba; ang ilan, na pamilyar sa kasaysayan ng mga sinaunang tao, sapagkat ang kasaysayan ng mga sinaunang tao ay nagtala ng katotohanan na marami silang tagapagligtas. Ang mga tagapagligtas ng iba't ibang mga tao ay magkakaiba ayon sa mga pangangailangan ng mga tao kung saan sila nanggaling, at ang partikular na bagay kung saan sila mai-save. Sa gayon ang isang tagapagligtas ay lumitaw upang mailigtas ang mga tao mula sa isang salot, o kagutuman, o mula sa mga pagsalakay ng isang kaaway o mabangis na hayop. Ang isa pang tagapagligtas ay lumitaw upang palayain ang mga tao kung saan siya nagmula sa masigasig na magturo sa kanila ng mga wika, sining at agham na kinakailangan sa sibilisasyon, o upang magaan ang kanilang isip at pag-unawa. Ang sinumang nakabasa ng medyo mga relihiyosong sistema ng mundo ay malinaw na makikita na ang mga tagapagligtas ay lumitaw mga siglo o libu-libong taon bago ang petsa kung kailan sinabi ni Jesus na ipinanganak.

Kung si Jesus ay sinasabing tagapagligtas ng sanlibutan ng lahat ng Sangkakristiyanuhan, ang gayong pagpapahayag ay magiging isang pagpapakita ng kamangmangan at pagmamataas ng lahat ng Sangkakristiyanuhan, ngunit sa kabutihang palad para sa Sangkakristiyanuhan hindi ito ganoon. Sa mga huling taon lalo na, ang mundo sa kanluran ay naging at mas pamilyar sa mga kasaysayan at mga banal na kasulatan ng ibang mga tao, at isang mas magiliw na pakiramdam at mabuting pagsasama ay ipinapakita sa ibang lahi at kanilang mga pananampalataya. Natuklasan ng kanluranin na pahalagahan ang mga tindahan ng karunungan na nakapaloob sa mga kayamanan ng panitikan ng mga sinaunang tao. Ang dating diwa ng iilang tao na nahalal ng Diyos o napili ng sarili upang mai-save mula sa hindi mabilang na mga bilang ng nakaraan ay nawala at sa lugar nito ay darating ang pagkilala sa hustisya at mga karapatan ng lahat.

 

Maaari mo bang sabihin sa amin kung mayroong anumang mga tao na ipagdiwang ang kapanganakan ng kanilang mga tagapagligtas sa o sa paligid ng dalawampu't-ikalimang araw ng Disyembre (sa oras na ang araw ay sinabi na pumasok sa sign Capricorn?

Ang ikadalawampung araw ng Disyembre ay isang panahon ng malaking pagsasaya sa Ehipto, at isang pagdiriwang ang ginanap bilang parangal sa kaarawan ni Horus. Kabilang sa mga ritwal at seremonyang itinakda sa mga sagradong aklat ng Tsina, ang pagdiriwang ng ibang mga lumang relihiyon ay mahigpit na sinusunod. Sa huling linggo ng Disyembre, sa panahon ng winter solstice, sarado ang mga tindahan at court. Ang mga relihiyosong solemnidad ay ipinagdiriwang at tinatawag na mga pagdiriwang ng Pasasalamat kay Tie Tien. Ang Persian Mithras ay tinawag na tagapamagitan o tagapagligtas. Ipinagdiwang nila ang kanyang kaarawan noong ika-dalawampu't lima ng Disyembre sa gitna ng malaking pagsasaya. Nakilala na sa panahong iyon ang araw ay tumitigil at pagkatapos ay nagsimulang bumalik sa hilaga pagkatapos ng kanyang mahabang pamamalagi sa timog, at sinasabing apatnapung araw ang itinalaga para sa pasasalamat at sakripisyo. Ipinagdiwang ng mga Romano ang ikadalawampu't lima ng Disyembre na may isang mahusay na pagdiriwang bilang parangal kay Bacchus, dahil sa oras na iyon nagsimula ang araw sa kanyang pagbabalik mula sa winter solstice. Sa mga huling panahon, nang maraming mga seremonyang Persian ang ipinakilala sa Roma, ang araw ding iyon ay ginanap bilang isang pagdiriwang bilang parangal kay Mithras, ang espiritu ng araw. Ang mga Hindu ay may anim na sunud-sunod na pagdiriwang. Sa ikadalawampu't lima ng Disyembre, pinalamutian ng mga tao ang kanilang mga bahay ng mga garland at gilt na papel at pangkalahatang nagbibigay ng mga regalo sa mga kaibigan at kamag-anak. Kaya't makikita na sa petsang ito ang mga tao noong unang panahon ay sumasamba at nagsaya. Na ito ay sa panahon ng winter solstice ay hindi maaaring aksidente lamang o nagkataon lamang. Ito ay higit na makatwiran na ipagpalagay na, sa loob ng lahat ng maliwanag na mga pagkakataon ng nakaraan, mayroong isang pinagbabatayan na katotohanan ng malalim na mistiko na kahalagahan.

 

Sinasabi ng ilan na ang pagsilang ni Cristo ay espirituwal na kapanganakan. Kung ito ay kaya, bakit ang Christmas ay ipinagdiriwang para sa pisikal na katawan sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom, sa isang materyal na paraan, na kung saan ay ang pinaka-kabaligtaran ng aming mga konsepto ng kabanalan?

Ang dahilan para sa mga petsang ito ay bumalik sa mga Kristiyano noong unang siglo. Sa kanilang pagsisikap na isama ang kanilang mga doktrina sa paniniwala ng mga pagano at pagano, isinama nila ang mga kapistahan ng mga ito sa kanilang sariling kalendaryo. Sumagot ito ng dobleng layunin: nasiyahan nito ang mga kaugalian ng mga taong iyon at pinangunahan sila na ipagpalagay na ang oras ay dapat sagrado sa bagong pananampalataya. Ngunit, sa pag-ampon ng mga kapistahan at kapistahan, ang diwa na nag-udyok sa mga ito ay nawala at tanging ang pinaka-brutal na mga simbolo na naiiwasan mula sa mga kalalakihan ng hilaga, ang mga Druid at ang mga Romano. Ang mga ligaw na orgies ay pinapayuhan at buong lisensya ay pinahihintulutan; ang gluttony at pagkalasing ay umani noong panahong iyon. Sa mga unang tao, ang sanhi ng kanilang kagalakan ay dahil sa kanilang pagkilala sa Araw na naipasa ang pinakamababang punto sa kanyang maliwanag na kurso at mula sa dalawampu't lima ng Disyembre ay nagsimula ang kanyang paglalakbay, na magiging sanhi ng pagbabalik ng tagsibol at maililigtas sila mula sa malamig at pagkawasak ng taglamig. Halos lahat ng aming mga obserbasyon sa panahon ng Pasko ay nagmula sa mga sinaunang tao.

 

In 'Moments with Friends,' ng Vol. 4, pahina 189, sinasabing ang Pasko ay nangangahulugang 'Ang pagsilang ng di-nakikitang araw ng ilaw, ang Prinsipyo ni Cristo,' na, habang nagpapatuloy ito, 'Dapat ipanganak sa loob ng tao.' Kung ganito, sumusunod ba ito na ang pisikal na pagsilang ni Jesus ay nasa dalawampu't lima pa rin ng Disyembre?

Hindi, hindi ito sumusunod. Sa katunayan ito ay nakasaad sa "Moments with Friends" sa itaas na tinukoy na si Jesus ay hindi ang pisikal na katawan. Na ito ay isang natatanging katawan mula sa pisikal — bagaman ipinanganak ito at mula sa pisikal. Ang paraan ng kapanganakan na ito ay nilahad at may pagkakaiba-iba na ginawa sa pagitan ni Jesus at ni Cristo. Si Jesus ay isang katawan na nagsisiguro ng imortalidad. Sa katunayan, ang kawalang-kamatayan ay hindi makakamit ng sinumang indibidwal hanggang sa si Jesus o ang walang kamatayang katawan ay ipinanganak para sa kanya. Ito ang walang kamatayang katawan, si Jesus, o sa anumang pangalan na ito ay kilala sa mga sinaunang tao, na siyang tagapagligtas ng tao at hindi hanggang sa kapanganakan ay naligtas siya mula sa kamatayan. Ang parehong batas ay nagtataglay ng mabuti ngayon tulad ng ginawa noon. Ang isang namatay ay hindi naging walang kamatayan, kung hindi, hindi siya maaaring mamatay. Ngunit ang isang taong walang kamatayan ay hindi maaaring mamatay, kung hindi, hindi siya imortal. Kung gayon ang tao ay nararapat makamit ang kawalang-kamatayan bago mamatay, o kung kaya ay muling magkatawang-tao at magpatuloy na muling magkatawang-tao, hanggang sa siya ay maligtas mula sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang walang kamatayang katawan na si Jesus. Ngunit si Cristo ay hindi isang katawan, tulad ni Jesus. Sa atin at para sa atin, si Cristo ay isang prinsipyo at hindi isang tao o katawan. Samakatuwid sinabi na si Cristo ay dapat na ipanganak sa loob. Nangangahulugan ito, para sa mga walang kamatayan, na ang kanilang isip ay napaliwanagan sa pagkakaroon ng alituntunin ni Kristo at naiintindihan nila ang katotohanan ng mga bagay.

 

Kung si Jesus o si Cristo ay hindi nabuhay at nagtuturo tulad ng dapat niyang magawa, paano na ang gayong pagkakamali ay maaaring nanaig sa napakaraming mga siglo at dapat magtagumpay hanggang ngayon?

Ang mga pagkakamali at kamangmangan ay mananaig hanggang sa mapalitan sila ng kaalaman; may kaalaman, nawawala ang kamangmangan. Walang silid para sa pareho. Sa kawalan ng kaalaman, maging materyal o espiritwal na kaalaman, dapat nating tanggapin ang mga katotohanan tulad nila. Nais ang mga katotohanan na magkakaiba ay hindi magbabago sa kanila ng isang jot. Walang mga katotohanan sa kasaysayan tungkol sa pagsilang ni Jesus o Cristo. Ang mga katagang si Jesus at si Cristo ay umiiral na mga siglo bago ang ipinakilala na kapanganakan. Wala kaming tala ng gayong pagkatao sa oras na sinasabing ipinanganak siya. Ang taong nabuhay — at na naging sanhi ng kaguluhan at pagkilala bilang isang mahalagang katangian — ay hindi dapat balewalain ng mga mananalaysay ng panahong iyon ay walang katotohanan. Si Herodes, ang hari, ay sinasabing sanhi ng pagpatay sa maraming sanggol upang matiyak na ang "bata" ay hindi dapat mabuhay. Sinasabing pinarusahan ni Pilato si Jesus, at sinasabing nabuhay si Hesus matapos ang kanyang paglansang sa krus. Wala sa mga pambihirang pangyayaring ito ang naitala ng mga istoryador ng panahong iyon. Ang tanging rekord na mayroon tayo ay ang nakapaloob sa mga Ebanghelyo. Sa harap ng mga katotohanang ito ay hindi natin maangkin ang tunay na pagkapanganak na tunay. Ang pinakamahusay na magagawa ay ang bigyan ito ng isang lugar sa mga mito at alamat ng mundo. Na magpatuloy tayo sa aming pagkakamali hinggil sa dapat na pagsilang at pagkamatay ni Jesus ay hindi kakaiba. Ito ay isang bagay na kaugalian at ugali sa amin. Ang kasalanan, kung may kasalanan, ay nakikipag-usap sa mga naunang ama ng simbahan na nagsagawa ng pag-angkin at itinatag ang dogma ng kapanganakan at pagkamatay ni Jesus.

 

Ang ibig mo bang sabihin na ang kasaysayan ng Kristiyanismo ay walang anuman kundi isang kathang-isip, na ang buhay ni Kristo ay isang gawa-gawa, at para sa halos 2,000 na taon ang mundo ay naniniwala sa isang gawa-gawa?

Ang mundo ay hindi naniniwala sa Kristiyanismo sa halos 2,000 taon. Ang mundo ay hindi naniniwala sa Kristiyanismo ngayon. Ang mga Kristiyano mismo ay hindi sapat na naniniwala sa mga turo ni Jesus upang mabuhay ang isang daang bahagi ng mga ito. Ang mga Kristiyano, pati na rin ang buong mundo, ay tutol sa mga turo ni Jesus sa kanilang buhay at trabaho. Walang iisang pagtuturo ni Jesus ang ganap na sinusunod ng mga Kristiyano. Kung tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at pabula, nabanggit namin na walang katotohanan tungkol sa makasaysayang pagsilang at buhay ni Jesus. Ang pabula at alamat ay hawak ng maraming mga Kristiyano upang maging batayan ng mga pagano na relihiyon, ngunit ang paniniwala ng Kristiyano ay nasa parehong klase. Sa katunayan, ang relihiyong Kristiyano ay may mas kaunting batayan sa katotohanan kaysa sa marami sa mga dakilang relihiyon ng mundo. Hindi ito nangangahulugan na ang Kristiyanismo ay hindi totoo, at ang lahat ng mga relihiyon ay hindi totoo. Mayroong isang lumang sinasabi na sa loob ng bawat mito ay mayroong mga logo. Ang isang alamat ay isang salaysay na naglalaman ng isang malalim na katotohanan. Totoo ito sa Kristiyanismo. Ang katotohanan na napakarami ang nakinabang sa unang kasaysayan at sa ating panahon sa pamamagitan ng paniniwala sa buhay at pag-save ng kapangyarihan ni Jesus ay dapat magkaroon ng ilang lihim na kapangyarihan; dito nakalagay ang lakas nito. Ang hitsura ng anumang mahusay na guro o pagtuturo ay ayon sa isang tiyak na batas, batas ng siklo, o ng mga panahon. Ang panahon ng kinikilalang kapanganakan ni Jesus ay ang siklo o panahon para sa pagpapalaganap at pagpapaunlad ng isang bagong ipinahayag na katotohanan. Naniniwala kami na sa mga oras na iyon ay mayroong mga tao na nakamit ang imortalidad, ang pagsilang ng isang katawan ni Jesus na tinukoy na, na sa pagkamit na nito, ibinigay niya ang turo ng kawalang-kamatayan sa mga itinuturing niyang makatanggap at maunawaan ito, at na nagtipon sa paligid niya ng isang bilang na tinawag na kanyang mga alagad. Na walang kasaysayan ng mga ito ay dahil sa hindi siya pagkilala sa mga taong hindi natutunan sa misteryo tungkol sa walang kamatayang buhay. Nanatili at nagtuturo sa kanyang mga disipulo sa isang panahon, umalis siya pagkatapos, at ang kanyang mga turo ay ipinangako ng kanyang mga alagad. Ang dahilan para sa pagtitiyaga sa paniniwala ni Kristo at ng kanyang mga turo ay mayroong sa loob ng tao ng isang napapailalim na paniniwala sa posibilidad ng kanyang imortalidad. Ang kahanga-hangang paniniwala na ito ay nakasumpong ng pagpapahayag sa mga turo na kung saan ang simbahan ay lumiko sa kanilang kasalukuyang anyo.

Kaibigan [HW Percival]