Ang Salita Foundation

ANG

WORD

MAY, 1912.


Copyright, 1912, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Bakit ginamit ang agila bilang simbolo ng iba't ibang bansa?

Malamang na ang iba't ibang motibo ay nag-udyok sa pagkuha ng agila bilang simbulo ng maraming mga bansa na nagpatibay nito. Gayunpaman maaaring ito ay dapat na ito ay kinuha dahil ito ay pinakamahusay na kinakatawan ang kalikasan at ang patakaran, ang ambisyon, ang perpektong ng mga bansa na nagdala ito bilang kanilang pamantayan.

Ang agila ay hari ng mga ibon at ng himpapawid, dahil ang leon ay sinasabing hari sa mga hayop. Ito ay isang ibong mandaragit, ngunit din ng tagumpay. Ito ay isang ibon ng mahusay na pagtitiis, na may kakayahang mabilis at mahabang paglipad. Mabilis itong lumusot sa kanyang biktima, mabilis na bumangon, at pumailanglang sa kamahalan sa napakataas na lugar.

Ang isang bansa ay nagnanais ng lakas, pagtitiis, lakas ng loob, katalinuhan, kapangyarihan, kapangyarihan. Ang isang agila ay may lahat ng ito sa mataas na antas. Makatuwiran na ipagpalagay na ang mga ito ay ilan sa mga dahilan kung bakit ang mga bansa o mga tribo o mga pinuno ay nagpapatupad ng agila bilang kanilang pamantayan. Ang katotohanan ay na ito ay ang simbolo ng marami sa mga mapanakop na mga bansa sa ating makasaysayang panahon, at lalo na sa mga taong nagsasagawa ng digmaan sa malalapit na distansya.

Ito ang mga katangian ng agila. Ngunit ang bansang kumukuha ng ibong ito bilang simbolo nito, ay kadalasang nagpapangyari o nagpapakadalubhasa sa partikular na kalikasan o layunin o ideal sa pamamagitan ng isang motto na kasama ng agila o sa pamamagitan ng paglalagay ng simbolo sa mga kuko ng agila o sa kanyang tuka, tulad ng sanga, mga palaso, isang watawat, isang kalasag, ang setro, ang kidlat, na ang bawat isa ay nag-iisa o kasama ng iba pang mga sagisag ay sumisimbolo sa katangian ng bansa o mga katangiang gusto ng bansa at kung ano ang mga layunin nito.

Ang lahat ng ito ay mula sa isang praktikal at materyal na pananaw. May isa pang simbolismo ng agila kung saan ang parehong mga katangian ay maaaring makita mula sa isang mas espirituwal na pananaw.

Ito ay isa sa apat na "Buhay na Buhay" na binanggit sa Apocalipsis na sinasabing nakatayo sa trono ng Diyos. Ang agila ay itinalaga sa pag-sign ng Scorpio ng Zodiac. Sinasagisag nito ang espirituwal na kapangyarihan sa tao. Ang agila ay ang dalaga, espirituwal na kapangyarihan sa tao na maaaring tumaas hanggang sa pinakadakilang kataas. Ang bansa o tao na tumatagal ng agila bilang simbolo sa espirituwal na kahulugan ay naglalayong makamit ang espirituwal na paraan ng lahat ng kinakatawan ng agila sa materyal na simbolismo nito. Nilalayon niya ang tagumpay laban sa lahat na nasa ibaba niya at ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang tumaas sa mas mataas na realms. Sa pamamagitan ng pagdidirekta sa kapangyarihang ito na kinakatawan ng agila, siya ang manlulupig sa kanyang mga pagnanasa, nakakuha ng kapangyarihan sa rehiyon ng kanyang katawan kung saan siya ay umaakyat at, tulad ng agila, gumagawa ng kanyang tahanan sa taas ng bundok ng katawan sa ibabaw ng cervical vertebrae. Kaya siya ay tumayo mula sa pag-sign Scorpio, na kung saan ay ang pinakamababang dulo ng gulugod, sa tuktok, na humahantong sa ulo.

 

Gumagamit ba ang dobleng ulo na agila bilang pambansang sagisag ng ilang bansa, at matatagpuan sa mga monumento ng mga sinaunang Hiteo ng mga panahon sa Biblia, na tumutukoy sa androgynous kondisyon ng tao?

Kapag ang isang double-headed agila ay ginagamit bilang isang pambansang simbolo na kung minsan ay inilaan upang magpahiwatig ng iba pang mga bagay na nilalayon, na ang dalawang bansa o bansa ay nagkakaisa bilang isa, bagama't maaaring may dalawang ulo sa gobyerno. Maliban kung ang iba pang mga simbolo ay may kasamang double-headed eagle sa mga monumento ng mga sinaunang Hittite, ang simbolo na ito ay hindi tumutukoy sa taong may asnong lalaki. Ang lalaki na may lalaki o lalaki o dalawahang lalaki na may sex, ay kinakailangang may kasamang dalawang tungkulin, dalawang kapangyarihan na may tapat na katangian. Ang double headed eagle ay pareho sa likas na katangian, dahil ang parehong mga ulo ay ng mga eagles. Para sa taong may katalinuhan na kinakatawan ng isang agila, ang agila ay dapat na may kasamang o konektado sa isang leon, na, kahit na sa isang iba't ibang mga lupain, ay kumakatawan sa mga hayop kung ano ang agila ay kabilang sa mga ibon. Ang mga sinaunang Rosicrucians ay nagsalita tungkol sa "Ang Dugo ng Pula na Leon," kung saan nilalayon nila ang mga hangarin, o likas na hayop sa tao. Nagsalita rin sila ng "The Gluten of the White Eagle," kung saan nilalayon nila ang kapangyarihang psycho-espirituwal sa tao. Ang dalawang ito, ang dugo ng pulang leon, at ang gluten ng puting agila, ang sabi nila, ay dapat makipagkita at mag-asawa at mag-asawa, at mula sa kanilang unyon ay magkakaroon ng higit na kapangyarihan. Ang tunog na ito ay tulad ng walang laman na mga balahibo ng isang baliw maliban kung ang simbolismo ay nauunawaan. Kapag ito ay, maisasakatuparan na mas naunawaan nila ang tungkol sa mga proseso ng physiological kaysa binigyan sila ng kredito.

Ang dugo ng pulang leon ay ang aktibong pagnanais na nabubuhay sa dugo ng katawan. Ang gluten ng puting agila ay nasa unang aspeto ng lymph sa katawan. Ang lymph ay pumapasok sa puso at sa gayon ay nagkakaisa sa dugo. Mula sa unyon na ito ay ipinanganak ang isa pang kapangyarihan na nagpapatuloy sa henerasyon. Kung ang salitang ito ay nasisiyahan, sinabi ng mga Alchemist, na ang leon ay magiging mahina at ang agila ay mawawalan ng kapangyarihan na tumaas. Kung, gayunpaman, ang gluten ng puting agila at ang dugo ng pulang leon ay dapat magpatuloy na makihalubilo nang walang pahiwatig ang salpok, ang leon ay magiging malakas at ang agila ay makapangyarihan, at ang bagong-ipinanganak na kapangyarihan mula sa kanilang pakikipag-usap ay magbibigay kabataan sa katawan at lakas sa isip.

Ang dalawang ito, ang leon at ang agila, ay sumagisag sa dalawang prinsipyo, ang panlalaki at pambabae na aspeto ng tao mula sa psycho-physical na pananaw. Ang androgyne ay isa na may mga panlalaki at pambabae natures at function. Ang leon at ang agila, ang dugo at ang lymph, na nag-uusap sa parehong katawan at nagsasagawa ng kanilang mga tungkulin upang makabuo ng isang bagong kapangyarihan sa loob ng katawan na iyon at hindi nagbibigay ng daan para sa panlabas na pagpapahayag, lumikha ng isang bagong kapangyarihan ng katawan na kung saan ay ipinanganak ang bagong pagiging kung saan, tulad ng agila, ay maaaring tumaas mula sa lupa at pumailanglang sa mas mataas na mga lupain.

Kaibigan [HW Percival]