Ang Salita Foundation

ANG

WORD

HULYO 1912.


Copyright, 1912, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Ano ang lasa sa pagkain?

Ang panlasa ay isang function ng katawan ng form para sa pagrehistro ng mga halaga at katangian sa likido at solido. Walang lasa sa pagkain hanggang sa maiugnay ng tubig ang pagkain sa dila. Sa sandaling ang tubig, kahalumigmigan, laway, ay nagdala ng pagkain sa pakikipag-ugnay sa dila, ang organo ng panlasa, ang mga ugat ng dila ay agad na nagpaparating sa katawan ng form ng mga impression ng pagkain. Kung walang tubig upang makagawa ng koneksyon sa pagitan ng pagkain at mga ugat ng dila, ang mga nerbiyos ay hindi maiparating ang mga impression ng pagkain sa form na katawan at ang form na katawan ay hindi maaaring gampanan ang pagpapaandar nito.

Mayroong banayad na ugnayan sa pagitan ng mga katawan na may mga katangian ng panlasa, nerbiyos at form na katawan, at tubig. Ang banayad na relasyon ay ang bono na nagiging sanhi ng dalawang bahagi ng hydrogen at isang bahagi ng oxygen na maging tinatawag nating tubig, na naiiba sa alinman sa mga katangian ng hydrogen o oxygen na kung saan ang tubig ay binubuo. Mayroong tubig sa bawat butil ng pagkain. Ang bono na pinagsama ang dalawang gas upang makabuo ng tubig ay ang parehong banayad na bono na pinag-iisa ang pagkain, ang mga ugat sa dila, tubig, at ang form na katawan.

Sa tuwing nauugnay ang pisikal na tubig ng isang artikulo ng pagkain sa dila, ang banayad na elemento sa tubig ay naroroon at kumilos nang sabay-sabay sa porma ng katawan, kung ang mga ugat ng dila ay buo. Ang banayad na elemento sa tubig na may kaugnayan sa pagkain sa dila ay pareho sa tubig at sa pagkain at dila at ugat. Ang banayad na elemento na ito ay ang tunay, ang tubig na elemento ng okultiko. Ang tubig na alam natin ay ang pinakamalawak na expression at pagpapakita ng banayad na elemento ng elemento ng okultiko. Ang banayad na tubig na ito ay ang elemento ng kung saan ang porma ng katawan mismo ay higit na binubuo.

Ang panlasa ay isang function sa form na ito ng katawan ng pagkuha sa sarili sa pamamagitan ng sarili nitong elemento ng okultong tubig ang mga sanaysay o katangian na nilalaman sa pagkain. Ang panlasa ay isang function ng katawan ng form, ngunit hindi ito ang tanging pag-andar. Ang panlasa ay isa sa mga pandama. Ang form na katawan ay ang upuan ng lahat ng mga pandama. Ang katawan ng form ay nagrerehistro sa lahat ng mga sensasyon. Ang mga sensasyon ay nakakaranas ng tao sa pamamagitan lamang ng form na katawan. Ang katawan ng pormula ay nauugnay ang bawat kahulugan sa iba. Ang layunin ng mga pandama ay ang bawat isa ay dapat magbigay ng kontribusyon sa pangkalahatang kabutihan ng katawan, na ang katawan ay maaaring maging angkop na instrumento para magamit at pag-unlad ng isip. Ang layunin ng panlasa ay sa pamamagitan nito ang form ng katawan ay maaaring irehistro ang mga sensasyong ginawa ng pagkain upang makilala ito sa pagitan nila at tanggihan ang tulad ng pagkain na hindi kinakailangan at nakakasama, at piliin lamang tulad ng pinaka angkop sa mga gamit ng isip sa pagbuo at pagpapanatili ng pisikal na istraktura at ang form na katawan.

Ang panlasa ay gagabay sa mga kalalakihan at ilang mga hayop na kung saan ang mga pagkain ang pinaka kailangan at kapaki-pakinabang para sa katawan, kung ang mga kalalakihan at mga hayop ay nabuhay sa isang normal at natural na paraan. Ngunit ang mga tao ay hindi normal at natural, at hindi lahat ng mga hayop ay, dahil sa mga impluwensya na dinala ng tao at dinadala sa kanila.

Ang pakiramdam ng amoy ay higit na nauugnay sa pagkain at tikman kaysa sa iba pang mga pandama sapagkat ang amoy ay dapat na direktang gawin at tumutugma sa pisikal na bagay, at ang pagkain ay binubuo ng mga elemento na pumapasok sa komposisyon ng pisikal na bagay.

 

May lasa ba sa pagkain ang anumang halaga bilang pagkain maliban sa pagkain?

Mayroon itong. Ang gross food ay nagpapalusog sa pisikal na katawan. Ang banayad na elemento ng okultismo, ang tubig, na tinutukoy lamang, ay pagpapakain sa anyo ng katawan sa loob ng pisikal. Ang lasa ng okultong elementong iyon ay pagpapakain sa ikatlong bagay na nasa loob at sa pamamagitan ng anyo ng katawan. Sa tao, ang ikatlong bagay na ito ay hindi pa isang anyo, bagaman ito ay ipinahayag sa mga espesyal na anyo ng mga uri ng hayop. Ang ikatlong bagay na tumatanggap ng sustansya sa tao mula sa lasa ng pagkain ay pagnanasa. Ang pagnanais ay umabot sa mga pandama at ginagamit ang mga ito upang iguhit sa sarili nito ang kasiyahan na ibinibigay ng lahat ng mga sensasyon. Ang bawat pandama sa gayon ay naglilingkod sa pagnanasa. Gayunpaman, ang espesyal na kahulugan na tumutugma sa pagnanais, at kung aling pagnanasa ay ginagamit upang iugnay ang sarili sa iba pang mga pandama, ay ang pagpindot o pakiramdam. Kaya't ang pagnanais ay nag-uugnay sa sarili sa pamamagitan ng pagpindot sa lasa, at iginuhit sa pamamagitan ng panlasa ang lahat ng kasiyahan na maaari nitong maranasan mula sa mga pagkain sa pamamagitan ng panlasa. Kung pinahintulutan ang anyo ng katawan na gawin ang tungkulin nito ng panlasa nang hindi kinakailangang sumunod sa mga hinihingi ng pagnanasa, awtomatiko lamang itong pipili ng mga pagkaing kailangan nito upang mapanatili ang anyo nito at ang istruktura ng pisikal. Ngunit ang anyo ng katawan ay hindi pinapayagan na pumili ng mga pagkain na pinakakailangan. Ang pagnanais ay namamahala sa anyo ng katawan at ginagamit ito upang maranasan ang kasiyahan ng mga sensasyon na hindi nito makukuha kung wala ang anyo ng katawan. Ang lasa na higit na nakalulugod sa pagnanasa, hinihingi ng pagnanasa sa pamamagitan ng anyo ng katawan, at ang tao, na nalinlang sa paniniwalang ang pagnanasa ay ang kanyang sarili, ay nagkukunwari sa abot ng kanyang makakaya upang matustusan ito ng mga pagkaing hindi makatwiran na hinihingi nito sa pamamagitan ng panlasa. Kaya't ang panlasa ay nililinang upang matugunan ang pagnanasa, ang walang katwiran na hayop na brute, na bahagi ng ayos ng tao. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga hinihingi ng pagnanasa sa pamamagitan ng panlasa, ang mga pagkain ay dinadala sa katawan na nakakapinsala sa pagpapanatili nito, at sa paglipas ng panahon ang normal na kalagayan nito ay nabalisa at ang mga resulta ng masamang kalusugan. Ang gutom ay hindi dapat malito sa lasa. Ang gutom ay ang likas na pananabik ng hayop para sa kasiyahan ng mga pangangailangan nito. Ang lasa ay dapat na paraan kung saan maaaring piliin ng isang hayop ang mga pagkaing kailangan para sa pagpapanatili nito. Ang mga hayop na ito sa ligaw na estado, at malayo sa impluwensya ng tao, ay gagawin. Ang hayop sa tao, madalas na nalilito ang tao at pagkatapos ay nagpapakilala sa kanyang sarili. Sa paglipas ng panahon ang panlasa para sa pagkain ay nalilinang. Ang pagnanais o hayop sa tao ay pinalusog ng banayad na panlasa sa pagkain, at sinisira ng hayop ang anyo ng katawan at pinipigilan itong maisagawa ang mga likas na tungkulin nito sa pagpapanatili ng kalusugan ng katawan sa kabuuan at sa pagsisilbing reservoir. ng buhay na maaaring tawagin ng tao para magamit sa kanyang gawain sa mundo.

Ang panlasa ay may halaga bukod sa pagkain. Ang halaga nito ay upang magbigay ng sustansya ang pagnanasa, ngunit ibigay lamang ang sustansya na kakailanganin nito, at hindi upang madagdagan ang lakas nito na lampas sa kung saan ang porma ng katawan ay makaya.

Kaibigan [HW Percival]