Ang Salita Foundation

ANG

WORD

DISYEMBRO 1912.


Copyright, 1912, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Bakit hinati ang oras dahil ito?

Upang ang tao ay maaaring magtago ng isang talaan ng mga kaganapan; na maaari niyang tantyahin ang mga distansya ng mga kaganapan sa pananaw ng nakaraan, at inaasahan ang mga darating. Tulad ng tinukoy ng ilang mga pilosopo, ang oras ay "sunud-sunod na mga kababalaghan sa sansinukob." Ang tao ay maaaring subaybayan ang kanyang buhay at negosyo, pati na rin ng ibang mga tao ', obligado siyang lumikha ng mga paraan ng pag-aayos ng mga kaganapan sa oras. Ito ay likas na masukat ang mga kaganapan sa mundo sa pamamagitan ng "sunud-sunod na mga kababalaghan sa sansinukob." Ang mga hakbang o paghati sa oras ay ibinigay sa kanya ng likas na katangian. Kailangang maging isang mabuting tagamasid ang tao at isinasaalang-alang ang kanyang nakita. Ang kanyang mga kapangyarihan ng pagmamasid ay masigasig na mapansin ang kanyang buhay ay minarkahan ng isang sunud-sunod na mga panahon ng ilaw at madilim, araw at gabi. Ang panahon ng ilaw ay dahil sa pagkakaroon, ang dilim sa kawalan, ng araw. Nakita niya ang mga panahon ng init at sipon dahil sa posisyon ng araw sa langit. Nalaman niya ang mga konstelasyon at napansin ang kanilang mga pagbabago, at nagbago ang mga panahon habang nagbago ang mga konstelasyon. Ang landas ng araw ay lumilitaw na dumaan sa mga kumpol ng bituin, mga konstelasyon, na binilang ng mga sinaunang bilang labindalawa at tinawag na zodiac, o bilog ng buhay. Ito ang kanilang kalendaryo. Ang mga konstelasyon o palatandaan ay tinawag ng iba't ibang mga pangalan sa iba't ibang mga tao. Sa kaunting mga pagbubukod ang bilang ay binibilang bilang labindalawa. Nang lumipas ang araw mula sa anumang isang senyas sa lahat ng labindalawa at nagsimula sa parehong senyas, ang bilog o siklo na iyon ay tinawag sa isang taon. Habang lumipas ang isang pag-sign at isa pang lumitaw, alam ng mga tao mula sa karanasan na magbabago ang panahon. Ang panahon mula sa isang pag-sign patungo sa isa pang senyas ay tinawag na isang buwan na solar. Ang mga Griego at Romano ay nagkakaproblema sa paghati sa bilang ng mga araw sa isang buwan, at maging ang bilang ng mga buwan sa taon. Ngunit sa wakas ay pinagtibay nila ang utos tulad ng ginamit ng mga taga-Egypt. Ginagamit namin ang parehong ngayon. Ang isang karagdagang dibisyon ay ginawa ng mga yugto ng buwan. Tumagal ng 29 araw at kalahati para sa buwan na dumaan sa apat na yugto nito mula sa isang bagong buwan hanggang sa susunod na bagong buwan. Ang apat na yugto ay bumubuo ng isang buwan ng buwan, ng apat na linggo at isang bahagi. Ang paghahati ng araw mula sa pagsikat ng araw hanggang sa pinakamataas na punto sa langit at hanggang sa paglubog ng araw ay minarkahan ayon sa plano na iminungkahi sa langit. Ang sun dial ay kalaunan ay pinagtibay. Isang kamangha-manghang kaalaman sa astronomya ay ipinakita sa pamamagitan ng kawastuhan kung saan ang mga bato sa Stonehenge at Salisbury Plain sa Inglatera ay itinayo, sa mga panahon ng sinaunang panahon. Ang mga instrumento ay nilikha, tulad ng baso ng oras, at orasan ng tubig upang masukat ang mga panahon. Sa wakas ang orasan ay naimbento at naka-pattern pagkatapos ng labindalawang mga palatandaan ng Zodiac, maliban na ang labindalawa ay, ayon sa naisip nila, para sa kaginhawaan, na binilang nang dalawang beses. Labindalawang oras para sa araw at labindalawang oras para sa gabi.

Kung walang kalendaryo, upang masukat at ayusin ang daloy ng oras, ang tao ay maaaring walang sibilisasyon, walang kultura, walang negosyo. Ang relo na maaaring ngayon ay para sa isang trifle, ay kumakatawan sa gawaing ginagawa ng isang mahabang linya ng mga mekanika at nag-iisip. Ang kalendaryo ay ang resulta ng kabuuan ng pag-iisip ng tao upang masukat ang mga phenomena ng uniberso, at upang ayusin ang kanyang mga gawain sa pamamagitan ng panukalang ito.

Kaibigan [HW Percival]