Ang Salita Foundation

ANG

WORD

FEBROARY 1913.


Copyright, 1913, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Maaari bang mabuhay ang isang tao, tapusin ang mga gawain ng, at mamatay sa higit sa isang buhay sa panahon ng kanyang itinakdang panahon sa lupa?

Oo; kaya niyang. Ang katotohanan ng muling pagkakatawang-tao ay siyempre ipinagkaloob sa tanong. Ang muling pagkakatawang-tao - bilang isang turo, ang tao, na itinuturing bilang isip, ay pumapasok sa isang pisikal na katawan ng laman upang malaman ang ilang mga bagay at gumawa ng ilang gawain sa mundo sa buhay na iyon, at pagkatapos ay umalis sa kanyang katawan na namatay, at pagkatapos ng isang oras na kumuha siya ng isa pang pisikal na katawan, at pagkatapos ay isa pa at iba pa hanggang sa matapos ang kanyang trabaho, natamo ang kaalaman at siya ay nagtapos sa paaralan ng buhay - ang muling pagkakatawang-tao ay katanggap-tanggap na tinatanggap ng mga nakakaunawa sa turo at inilapat ito bilang paliwanag ng ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa bawat paggalang ng mga anak ng parehong mga magulang, at ng mga kalalakihan at kababaihan na alam nila na may hawak na magkakaibang posisyon sa buhay at naiiba sa pagbuo ng pagkatao, anuman ang kanilang pagmamana, kapaligiran at mga pagkakataon.

Kahit na kilala, ngunit para sa maraming mga siglo ang doktrina ng muling pagkakatawang-tao ay naging banyaga sa sibilisasyon at mga turo ng Kanluran. Tulad ng pag-iisip ay nagiging mas pamilyar sa paksa na ito ay hindi lamang maunawaan ang muling pagkakatawang muli bilang isang panukala, ngunit mauunawaan ito bilang isang katotohanan, na ang pag-unawa ay magbubukas ng mga bagong pananaw at problema sa buhay. Ang tanong ay tinanong mula sa ibang pananaw kaysa sa karaniwang inilalagay. Ito ay karaniwang nauunawaan na kapag ang isip ay may isa pang pisikal na katawan na inihanda para dito, at nagkatawang-tao, tumatagal lamang ang katawan na iyon at nagpapatuloy sa kanyang trabaho at karanasan kung saan ang isip ay naiwan sa huling buhay, dahil ang isang ladrilyo ay nagdaragdag ng iba pang mga bricks yaong mga inilatag niya sa trabaho noong araw bago, o bilang isang accountant ay nagdadala sa kanyang mga debit at kredito sa hanay ng mga libro na kung saan siya ay nakikibahagi. Nalalapat ito sa nakararami, marahil, sa mga nakatira. Nabubuhay sila sa kanilang mga pasanin at humihinto sa pamamagitan nito, tulad ng mga asno na may kanilang mga naglo-load, o nilalaban at sinipa nila ang mga tungkulin at lahat ng bagay sa pangkalahatan, at tumanggi na tanggapin at magdala ng mga responsibilidad, tulad ng mga mules na nakakalbo at itinapon at sinipa ang kanilang mga naglo-load. at anumang bagay na darating.

Ang mga kaisipang natagpuan sa Kanluran ay may kakaibang pagkakasunud-sunod mula sa mga nasa Silangan, tulad ng ipinapakita ng tindi ng sibilisasyon, mga imbensyon, pagpapabuti, patuloy na pagbabago ng mga pamamaraan at aktibidad ng araw, sa West. Ang pilay at stress ay maaaring higit na malaki kaysa sa nakaraan; ngunit dahil sa sobrang lakas ng mga bagay na higit na magagawa ngayon kaysa sa magagawa sa nakaraan.

Ang mga oras at kapaligiran ay maaaring magtakda ng mga limitasyon sa gawain ng tao, ngunit ang isang tao ay maaaring gumamit ng mga oras at kapaligiran para sa kanyang trabaho. Ang isang tao ay maaaring dumaan sa buhay nang awtomatiko, o maaaring tumaas siya mula sa pagiging malalim at maging isang kilalang aktor sa kasaysayan ng mundo at bigyan ng mahabang trabaho sa kanyang mga biographers. Ang kasaysayan ng isang tao ay maaaring isulat sa kanyang lapida bilang: "Narito ang katawan ni Henry Jinks. Siya ay ipinanganak sa bayan na ito sa 1854. Lumaki siya, nagpakasal, ay ama ng dalawang anak, bumili at nagbebenta ng paninda, at namatay, ”o ang kasaysayan ay maaaring magkaibang pagkakasunud-sunod, tulad ng kay Isaac Newton o Abraham Lincoln. Ang isang na-galaw sa sarili, at hindi naghihintay para sa tinatawag na mga pangyayari upang ilipat siya, ay walang mga limitasyon. Kung nais ng isang tao na gawin ito, maaari siyang pumasa sa isang yugto ng buhay at sa iba pa, at magtrabaho sa phase na iyon at sa isa pa, tulad ng ginawa ni Lincoln; at kung siya ay patuloy na nagtatrabaho, nakayuko sa paggawa ng isang bagay sa mundo at ginagabayan ng tamang motibo, magkakaroon siya ng isang mahusay na gawain na ipinagkatiwala sa kanya, sa pamamagitan ng paggawa na hindi niya gagawin ang gawa lamang ng maraming buhay para sa kanyang sarili ngunit gagawa ng isang gawain para sa mundo; at sa ganoong kalagayan ang mundo sa kanyang hinaharap na buhay ay maging isang tulong sa halip na isang hadlang sa kanya at sa kanyang gawain. Nalalapat ito sa bawat pampublikong karakter na nagawa ang gawain ng at naipasa mula sa isang istasyon ng buhay patungo sa isa pa.

Ngunit may mga lalaki na, anuman ang lugar ng kanilang kapanganakan o istasyon sa buhay, ay namumuhay ng isang panloob na buhay. Ang panloob na buhay ng isang tao ay bihirang napupunta sa pampublikong rekord, at bihirang kilala sa mga matalik na kakilala. Tulad ng isang tao ay maaaring dumaan sa maraming mga istasyon sa pampublikong buhay, ang pagkamit ng alinman sa mga ito ay maaaring gawain sa buhay ng ibang tao, kaya ang taong nabubuhay sa panloob na buhay ay maaaring sa isang pisikal na buhay ay hindi lamang matuto ng mga araling iyon at gawin ang gawaing iyon. na kung saan ito ay inilaan na dapat niya sa buhay na iyon, ngunit maaari niyang matutunan at gawin ang gawain na kung saan ito ay kinuha sa kanya ng iba pang mga reinkarnasyon upang maisakatuparan, kung siya ay tumanggi o nabigo na gawin ang kanyang unang inilaan na gawain.

Nakasalalay ito sa lalaki, at kung ano ang nais niyang gawin. Kadalasan nagbabago ang posisyon o kapaligiran ng lalaki sa pagtatapos ng isang gawain at sa kahanda upang magsimula ng isa pa, kahit na hindi ito palaging nangyayari. Ang bawat pagbabago ng trabaho o karakter ay maaaring sumisimbolo ng ibang buhay, kahit na hindi palaging palaging katumbas ito sa gawain ng isang buong pagkakatawang-tao. Ang isa ay maaaring ipanganak sa isang pamilya ng mga magnanakaw at mapipilit na makatrabaho sila. Kalaunan ay maaaring makita niya ang mali ng pagnanakaw at iwanan ito para sa isang matapat na kalakalan. Maaaring iwanan niya ang kalakalan upang makipaglaban sa isang digmaan. Maaari siyang sa konklusyon na pumasok sa negosyo, ngunit hangaring makamit na hindi konektado sa kanyang negosyo; at maaari niyang mapagtanto ang nais niya. Ang mga pagbabago sa kanyang buhay ay maaaring lumitaw mula sa mga kondisyon kung saan siya itinapon, at ang mga ito ay naganap sa pamamagitan ng hindi sinasadyang mga nangyari. Ngunit hindi sila. Ang bawat pagbabago sa gayong buhay ay naging posible sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip. Ang kanyang saloobin ng pag-iisip ay nilikha o nagbukas ng daan para sa pagnanasa, at sa gayon ay nagawa ang pagkakataong gawin ang pagbabago. Ang saloobin ng pag-iisip ay nagdudulot o nagpapahintulot sa mga pagbabago ng tao sa mga kundisyon sa buhay. Sa pamamagitan ng saloobin ng kanyang pag-iisip ang isang tao ay maaaring gawin sa isang buhay ang gawain ng maraming buhay.

Kaibigan [HW Percival]