Ang Salita Foundation

ANG

WORD

APRIL, 1913.


Copyright, 1913, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Ano ang kinakailangan para sa paglago sa debosyon?

Pag-iisip kung paano pinakamahusay na maglingkod sa kung saan ang isa ay nakatuon, at nagtatrabaho para dito.

Ang debosyon ay isang estado o balangkas ng pag-iisip patungo sa isang prinsipyo, sanhi, pagiging o tao, at pagiging handa na kumilos sa ilang kakayahan para sa kung saan ang isang nakatuon. Ang paglaki sa debosyon ay nakasalalay sa kapasidad ng isa na gawin, maglingkod, at ang kapasidad ay nadagdagan sa pamamagitan ng pagkilos nang may katalinuhan. Ang kalikasan ng debosyonal ay nagtutulak sa isa na ipakita ang kanyang debosyon sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na nagpapahayag ng kanyang debosyon. Ang salpok ng debosyon ay hindi palaging gumagawa ng pinakamahusay na mga resulta, gayunpaman, kahit na ang intensyon ay maging pinakamabuti, kung ano ang nagagawa ay maaaring mapahamak sa kung saan ito nagawa.

Kumikilos ang mga debosyonal na natures mula sa puso. Ang aksyon na ito mula sa puso, kahit na ito ang tamang pagsisimula, ay hindi sapat para sa totoong paglaki. Ang kaalaman ay kinakailangan sa matalinong pagkilos. Ang isang tao na may isang kalikasan ng debosyonal ay karaniwang hindi nakikinig sa dahilan bago kumilos, ngunit mas pinipili na sundin ang mga dikta o impulses ng kanyang puso. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng pag-iisip ay maaaring makuha ang kaalaman. Ang tunay na pagsubok ng debosyon ng isang tao ay ang pag-aaral, pag-isipan, upang gumana ang isip tungkol sa pinakamahusay na interes ng kung saan siya ay nakatuon. Kung ang isang tao ay bumalik sa emosyonal na pagkilos at nabigo na mag-isip nang matiyaga at tuloy-tuloy, kung gayon wala siyang tunay na debosyon. Kung ang isa na may debosyonal na kalikasan ay nagpapatuloy sa paggamit ng kanyang isip at sa gayon nakakakuha ng lakas na mag-isip nang malinaw ay magdagdag siya ng kaalaman sa kanyang debosyon at ang kanyang kakayahan na maglingkod sa kung saan siya ay nakatuon ay tataas.

 

Ano ang likas na katangian ng insenso, at gaano katagal ang paggamit nito?

Ang likas na katangian ng insenso ay nasa lupa. Ang Earth, bilang isa sa apat na elemento, ay tumutugma sa kahulugan ng amoy. Ang insenso ay isang mabangong halo ng mga gilagid, pampalasa, langis, resin, kakahuyan na sa panahon ng pagkasunog ay nagbibigay ng nakalulugod na mga amoy mula sa mga fume nito.

Ginagamit ang insenso bago nagsimulang magrekord ang tao ng mga institusyon, kaugalian, at mga kaganapan. Maraming mga teksto ang nagsasalita ng insenso kung kinakailangan sa mga gawa ng pagsamba. Ang insenso ay ginamit sa mga sakripisyo ng sakripisyo at bilang isang alay, isang katibayan ng debosyon ng deboto at mananamba, sa kung saan ay sinasamba. Sa maraming mga banal na kasulatan ang pag-aalok ng insenso bilang isang gawa ng pagsamba ay inilarawan nang napakalaking haba, at ang mga patakaran na ibinigay para sa uri ng insenso na gagamitin, paghahanda at pagsusunog.

 

Mayroon bang mga benepisyo mula sa pagsusunog ng insenso, sa panahon ng pagmumuni-muni?

Ang mga pakinabang ay maaaring makuha mula sa pagkasunog ng insenso sa panahon ng pagmumuni-muni, tungkol sa mga pisikal at astral na mundo. Ang pagkasunog ng insenso ay hindi maabot ang lampas sa mundo ng astral o saykiko. Ang pagkasunog ng insenso ay hindi makakatulong sa pagmumuni-muni sa mga paksang nauukol sa pangkaisipan o espiritwal na mundo.

Kung ang isa ay nagbibigay ng katapatan sa dakilang diwa ng lupa at mas kaunting mga espiritu sa lupa, o alinman sa mga nilalang ng mundo ng astral, kung gayon maaari siyang makakuha ng mga benepisyo mula sa pagsunog ng insenso. Tumatanggap siya ng mga benepisyo para sa mga benepisyo na ibinigay. Ang lupa ay nagbibigay ng pagkain upang mapangalagaan ang pisikal na tao. Ang mga sanaysay nito ay nagpapakain sa mga nilalang ng lupa at mga nilalang ng mundo ng astral. Ang pagkasunog ng insenso ay nagsisilbing isang dobleng layunin. Ito ay nakakaakit at nagtatatag ng pakikipag-usap sa mga nilalang na nais, at tinataboy nito ang iba pang mga nilalang na kung saan ang insenso ay hindi nasusulit. Kung nais ng isang tao ang pagkakaroon ng ilang mga impluwensya, kung gayon ang pagkasunog ng insenso ay maaaring makatulong sa pag-akit ng mga impluwensyang ito at magtatag ng kaugnayan. Gayunpaman, kung ang isang tao ay hindi alam ang katangian ng insenso na gagamitin niya at hindi alam ang likas na uri ng impluwensya o pagiging nais niya, kung gayon ay maaaring makakuha siya sa halip na mga benepisyo, kung ano ang hindi kanais-nais at nakakapinsala. Nalalapat ito sa pagmumuni-muni tungkol sa pisikal at astral o psychic na mundo, at sa mga marahas na bagay.

Para sa malubhang pagmumuni-muni sa mga paksa ng kaisipan at espirituwal na mundo, hindi kinakailangan ang pagkasunog ng insenso. Nag-iisa na pag-iisip at saloobin ng isipan ang magpapasya kung anong mga impluwensya ang dapat na nasa paligid at kung ano ang mga dadalo sa pag-iisip sa isipan at espirituwal. Ang pagkasunog ng insenso ay madalas na pumipigil sa isip sa mga masasamang bagay at pinipigilan ito mula sa pagpasok ng isang estado ng abstraction na kinakailangan sa pagmumuni-muni tungkol sa kaisipan at espiritwal na mundo.

 

Ang mga epekto ba ng pagsunog ng insenso ay makikita sa alinman sa mga eroplano?

Sila ay. Nakasalalay sa kapangyarihan ng operator ang impormasyon na mayroon siya ng kanyang paksa, makikita at iba pang mga nakakatakot na epekto ay makikita. Ang mga usok at usok na nagmula sa insenso ay nag-aalok ng lakas at ang materyal na katawan kung saan ang mga nilalang na nais at hinihiling ay maaaring lumitaw. Ito ang isa sa mga kadahilanan kung bakit gumagamit ng mga insentibo at conjurations ang mga mangkukulam at necromancer. Sa pamamagitan ng pagsunog ng mga epekto ng insenso ay ginawa sa iba pang mga eroplano kaysa sa pisikal, ngunit ang isa ay dapat magkaroon ng kanyang mga psychic senses na sinanay at sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip upang makita ang mga ito. Pagkatapos ay makikita niya kung paano at malalaman kung bakit ang mga impluwensya at nilalang ay naaakit o tinataboy ng pagkasunog ng insenso, kung paano nakakaapekto sa nag-aalok ng insenso, at iba pang mga resulta na dumalo sa pagkasunog ng insenso.

Kaibigan [HW Percival]