Ang Salita Foundation

ANG

WORD

HUNYO, 1913.


Copyright, 1913, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Ang tao ba ay isang microcosm ng macrocosm, ang universe sa miniature? Kung gayon, ang mga planeta at ang nakikitang mga bituin ay dapat na katawanin sa loob niya. Saan sila matatagpuan?

Ang mga nag-iisip sa iba't ibang oras at sa iba't ibang paraan, sinabi ang uniberso ay naipakita sa tao. Bilang isang talinghaga o sa katunayan, malamang na totoo ito. Hindi ito nangangahulugan na ang sansinukob ay may mga daliri at daliri at nagsusuot ng kilay at buhok sa isang ulo, o ang uniberso ay itinayo ayon sa kasalukuyang mga sukat ng pisikal na katawan ng tao, ngunit nangangahulugan ito na ang mga operasyon ng uniberso ay maaaring mailarawan at itampok sa tao sa pamamagitan ng kanyang mga organo at bahagi. Ang mga organo sa katawan ng tao ay hindi ginawa upang punan ang puwang, ngunit upang maisagawa ang ilang mga pag-andar sa pangkalahatang ekonomiya at kapakanan ng organismo sa kabuuan. Ang parehong maaaring sinabi ng mga katawan sa kalawakan.

Ang scintillating ray ng ilaw at ang patuloy na kumikinang na mga orbs sa kalangitan ay media kung saan kumikilos ang mga unibersal na puwersa sa katawan ng kalawakan, ayon sa unibersal na batas at para sa pangkalahatang kapakanan at ekonomiya ng buong. Ang mga panloob na organo, tulad ng mga organo ng sex, bato, pali, pancreas, atay, puso at baga, ay sinasabing sulat-ugnay ng at may direktang kaugnayan sa pitong mga planeta. Ang nasabing mga siyentipiko at mystics bilang Boehme, Paracelsus, Von Helmont, Swedenborg, ang mga pilosopo ng apoy at alchemist, ay pinangalanan ang mga organo at planeta na tumutugma sa bawat isa. Hindi lahat sila ay nagbibigay ng magkatulad na mga sulatin, ngunit sumasang-ayon na mayroong isang gantimpala na pagkilos at ugnayan sa pagitan ng mga organo at planeta. Matapos malaman na mayroong isang sulat, dapat mag-aaral, kung nais niyang malaman, isipin at lutasin kung aling mga organo ang tumutugma sa mga partikular na planeta, at kung paano ito nauugnay at gumana. Hindi siya maaaring nakasalalay sa mga talahanayan ng iba sa bagay na ito. Ang talahanayan ng mga sulat ay maaaring tama para sa isa na gumawa nito; maaaring hindi ito totoo para sa iba pa. Ang isang mag-aaral ay dapat makahanap ng kanyang mga sulat.

Nang walang pag-iisip, walang makakaalam kung paano tumutugma at nauugnay ang mga unibersal na bagay sa mga indibidwal na bahagi ng katawan, kahit na ano ang maaaring sabihin ng iba tungkol sa mga ito. Ang pag-iisip ay dapat ipagpatuloy hanggang malaman ang paksa. Ano ang tumutugma sa mga konstelasyon, mga kumpol ng bituin, nebulae sa espasyo, kumikilos sa katawan ng tao bilang mga plexus, nerve ganglia, nerve crossings. Ang mga kumpol o pagtawid na ito sa katawan ay naglalabas ng isang ilaw, isang aura ng nerbiyos. Ito sa kalangitan ay tinutukoy bilang ilaw ng mga bituin, at ng iba pang mga pangalan. Ito ay tila napakalayo at kinagiliwan ng astronomo, ngunit kung naisip niya sa kanyang katawan hanggang sa nalaman niya ang likas na katangian ng mga sentro ng nerbiyos at ang kanilang mga alon, babaguhin niya ang kanyang teorya tungkol sa kanyang astronomiya. Malalaman niya kung ano ang mga bituin sa kalangitan, at mahahanap ang mga ito bilang mga sentro sa kanyang katawan.

 

Ano ang ibig sabihin ng kalusugan sa pangkalahatan? Kung ito ay ang balanse ng pisikal, mental at espirituwal na lakas ng tao, kung gayon kung paano pinananatili ang balanse?

Ang kalusugan ay kapritso at katinuan ng katawan sa istruktura at pag-andar nito. Ang kalusugan sa pangkalahatan ay ang pagpapatakbo ng isang katawan sa gawain na kung saan ito ay inilaan, nang walang pagpahamak sa pag-andar nito o kahinaan ng mga bahagi nito. Ang lakas ay nabuo at napanatili bilang resulta ng kalusugan. Ang lakas ay hindi isang bagay na hiwalay sa kalusugan, ni malaya sa kalusugan. Ang kalusugan ay pinapanatili ng isang pag-iingat ng lakas o enerhiya na binuo, at isang gantimpala na pagkilos sa pagitan ng mga bahagi ng katawan at ng katawan sa kabuuan. Nalalapat ito sa pag-iisip at espirituwal na likas na katangian ng tao, kasabay ng kanyang katawan ng tao, pati na rin sa ordinaryong tao. Mayroong kalusugan sa kaisipan at espirituwal tulad ng pagkakaroon ng pisikal na kalusugan. Ang kalusugan ng buong ay pinapanatili kapag ang bawat bahagi ng kumbinasyon ay gumagawa ng gawain nito na may kaugnayan at para sa ikabubuti ng buong. Ang panuntunan ay madaling maunawaan ngunit mahirap sundin. Ang kalusugan ay nakukuha at napanatili sa antas na ginagawa ng isang tao ang pinakamahusay na alam upang makakuha ng kalusugan, at ginagawa ang pinakamahusay na alam upang mapanatili ito.

Kaibigan [HW Percival]