Ang Salita Foundation

ANG

WORD

HULYO 1913.


Copyright, 1913, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Ang pinakamainam ba para sa isang tao na iwanan ang kanyang pisikal na katawan na walang nalalaman, upang ang kaluluwa ay makapasok sa kanyang pangarap na kalagayan?

Pinakamainam para sa isang taong may responsibilidad na magkaroon ng kamalayan sa lahat ng ginagawa niya sa pisikal at bawat iba pang estado ng pagkakaroon. Kung ang tao — ang ibig sabihin ng tao ay ang prinsipyong may malay-tao sa pag-iisip - nagpasya na iwanan ang kanyang pisikal na katawan, iniiwan niya ito nang hindi sinasadya; kung iwanan niya ang kanyang katawan nang hindi sinasadya, wala siyang pagpipilian sa bagay na ito.

Hindi kinakailangan para sa kaluluwa - ang pagkuha ng "tao" at "kaluluwa" ay nasa tanong na inilaan na magkasingkahulugan-upang umalis sa kanyang pisikal na katawan upang makapasok sa pangarap na kalagayan. Bihira ang tao, kung dati, ay umalis sa kanyang pisikal na katawan bago mamatay.

Ang tao ay may kamalayan sa kanyang nakakagising na estado; siya ay may kamalayan sa estado ng panaginip; hindi siya kamalayan sa panahon ng pagpasa mula sa waking hanggang sa pangarap na estado; iyon ay, sa pagitan ng huling sandali kapag siya ay gising at simula ng pangangarap. Ang pagpasa mula sa pisikal at estado ng pangarap ay tumutugma sa proseso ng kamatayan; at kahit na sa pamamagitan ng pag-iisip at pag-uugali ay tinutukoy ng tao kung ano at paano ang paglilipat, hindi siya nalalaman ni hindi niya nalalaman ang pagdaan nang dumating ang oras, kahit na maaaring magkaroon siya ng ilang mga impression ng pagpasa.

Kapag natutunan ng tao kung paano pumasok at kung paano iwanan ang pangarap na yugto sa kagustuhan, tumitigil siya na maging ordinaryong tao, at ito ay higit pa sa ordinaryong tao.

 

Anong taas ang naaabot ng mga kaluluwa na sinasadya ang kanilang pisikal na katawan at sinasadya pagkatapos ng kamatayan?

Nakasalalay ito sa kung ano ang mga saloobin at kilos ng itinatakda ng nagtatanong bilang kaluluwa, at sa mental at espirituwal na mga nakamit sa iba pang pisikal na buhay at lalo na sa huli. Kung ang tao ay maaaring iwanan ang kanyang pisikal na katawan nang may kamalayan sa kamatayan, nais niya o parusahan ang kamatayan. Maging ang isang tao ay dumaan sa proseso ng kamatayan ng sinasadya o maging ito ay walang malay, ang estado ng pagiging malay-tao, na papasok niya, ay tumutugma sa at natutukoy sa kung ano ang nakuha niya na kaalaman sa panahon ng buhay sa kanyang pisikal na katawan sa mundo. Hindi pagtanggap at pagmamay-ari ng pera at makamundong pag-aari, gayunpaman mahusay, o posisyon sa lipunan, o kakilala sa at kasanayan ng mga kaugalian at mga kombensiyon, ni pagkagalit at pamilyar sa naisip ng ibang tao; wala sa mga ito. Ang pagkakaroon pagkatapos ng kamatayan ay nakasalalay sa antas ng katalinuhan na nakamit ng tao sa buhay; sa nalalaman niyang buhay; sa kontrol ng kanyang sariling mga pagnanasa; sa pagsasanay ng kanyang isip at ang mga dulo kung saan niya ito ginamit, at sa kanyang pag-iisip na saloobin sa iba.

Ang bawat tao ay maaaring bumubuo sa buhay ng ilang opinyon ng estado pagkatapos ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkilala sa kung ano ang "alam niya" at kung ano ang ginagawa niya sa buhay na ito sa kanyang sarili, at kung ano ang kanyang saloobin sa labas ng mundo. Hindi ang sinasabi ng isang tao o kung ano ang kanyang pinaniniwalaan pagkatapos ng estado ng kamatayan ay maranasan niya pagkatapos ng kamatayan. Ang politika ng relihiyon ay naging mga artikulo ng isang kredo at paniniwala ng mga teologo na umaasa o may sama ng loob laban sa mundo ay hindi magiging sanhi ng kamalayan ng mga tao at makuha pagkatapos ng kamatayan ang kanilang narinig tungkol sa una, kahit na naniniwala sila sa kanilang narinig. . Ang kalagayan pagkatapos ng kamatayan ay hindi natagpuan na ang mainit na lugar na inihanda para sa mga hindi naniniwala, ni ang paniniwala lamang at pagiging kasapi ng simbahan ay nagbibigay ng pamagat sa mga piniling lugar sa langit. Ang paniniwala sa mga estado ng kamatayan ay maaaring maapektuhan ang mga estado lamang hanggang sa naiimpluwensyahan nito ang kanyang estado ng pag-iisip at ang kanyang mga aksyon. Walang diyos sa langit na maiangat ang tao sa mundo at sa kanyang sinapupunan; walang diyablo na mahuli ang tao sa kanyang pitchfork kapag siya ay lumipas sa mundo, kahit ano pa man ang kanyang paniniwala sa panahon ng buhay, o kung ano ang ipinangako o banta ng mga teologo. Ang mga takot at pag-asa bago ang kamatayan ay hindi magbabago ng mga katotohanan ng pagkatapos ng estado ng kamatayan. Ang mga katotohanang nagmula at nagtukoy sa tao pagkatapos ng kamatayan ay nagsasabi: kung ano ang alam niya at kung ano siya bago namatay.

Maaaring linlangin ng tao ang mga tao tungkol sa kanyang sarili habang nasa mundo; sa pamamagitan ng kasanayan maaari niyang malaman na linlangin ang kanyang sarili tungkol sa kanyang sarili sa kanyang pisikal na buhay; ngunit hindi niya maaaring linlangin ang kanyang sariling Mataas na Katalinuhan, ang Sarili, tulad ng kung minsan ay tinawag, kung ano ang naisip niya at nagawa; para sa lahat ng naisip niya at ipinagpapahintulot ay nasa detalye at sa kabuuan nito awtomatikong nakarehistro sa kanyang isip; at ayon sa hindi maipalabas at unibersal na batas ng hustisya, mula sa kung saan walang apela at walang pagtakas, siya ang siyang naisip at pinahintulutan.

Ang kamatayan ay isang prosesong naghihiwalay, mula sa oras ng pag-alis sa pisikal na katawan hanggang sa pagiging malay sa kalagayan ng langit. Tinatanggal ng kamatayan ang lahat mula sa tao na hindi sa mundo ng langit. Walang lugar sa langit para sa kanyang mga sahod na alipin at kanyang mga bangko. Kung ang tao ay malungkot kung wala ang mga ito, hindi siya maaaring nasa langit. Ang sa kanya lamang ang makakapasok sa langit na nasa langit na kalagayan, at yaong hindi napapailalim sa impiyerno. Ang mga sahod na alipin at lupa at mga bangko ay nananatili sa mundo. Kung inaakala ng isang tao na pag-aari niya ang mga ito habang siya ay nabubuhay sa lupa, nagkakamali siya. Hindi niya maaaring pag-aari ang mga ito. Maaari siyang magkaroon ng lease sa mga bagay, ngunit pagmamay-ari lamang niya ang hindi maaaring mawala sa kanya. Ang hindi maaaring mawala ng tao ay kasama niya sa langit, nananatiling kanya sa lupa, at walang hanggan ay nababatid niya ito. Maaari niya itong ulap at takpan sa lupa ng mga bagay na hindi niya pag-aari, ngunit mulat pa rin siya rito. Ang estado ng pag-iisip na pinasok at nalalaman ng tao sa buhay ay papasukin niya at malalaman pagkatapos ng kamatayan, habang sa pisikal na buhay siya ay nababagabag ng mga kaguluhan at mga alalahanin sa mundo. Sa “taas,” o langit, ang nababatid niya ay walang takot at inis. Anuman ang humahadlang sa kaligayahan sa mundo ay inalis sa estadong iyon.

Kaibigan [HW Percival]