Ang Salita Foundation

ANG

WORD

SEPTEMBER, 1913.


Copyright, 1913, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Ang pinakamainam na dapat bang sugpuin ng isang tao ang kanyang mga sekswal na kagustuhan, at dapat ba siyang magsikap na mabuhay ng buhay na walang asawa?

Ito ay dapat na nakasalalay sa motibo at sa likas na katangian ng lalaki. Hindi pinakamahusay na subukan na durugin o patayin ang sekswal na pagnanasa; ngunit ito ay palaging pinakamahusay na upang pigilan at kontrolin ito. Kung ang isang tao ay walang object o ideal na higit sa sex ng sex; kung ang tao ay pinasiyahan ng kalikasan ng hayop; at kung ang isa ay nabubuhay upang makakuha at magsaya, upang maiisip ang kasiyahan sa sex, imposible para sa kanya na subukan na durugin o patayin ang kanyang sekswal na mga hangarin — kahit na maaari siyang "mabuhay ng isang buhay na walang asawa."

Ayon sa "Standard Dictionary," ibig sabihin ng celibacy, "ang estado ng isang walang asawa o pag-aasawa, lalo na ng isang walang asawa; pag-iwas sa pag-aasawa; bilang, ang celibacy ng pagkasaserdote. ”Ang isang celibate ay sinasabing," isang nananatiling walang asawa; lalo na, ang isang tao na nakasalalay sa iisang pangako ng relihiyon. "

Ang isang may kwalipikado at mental ay kwalipikado na mag-asawa, ngunit nakatira sa buhay na walang kabuluhan upang makatakas sa mga relasyon, responsibilidad at bunga ng pag-aasawa, at kung sino ang walang kalooban o ang pagnanais na makontrol ang kanyang kalikasan sa sex, ay karaniwang isang salot sa sangkatauhan, maging siya o hindi libre mula sa mga panata, mayroon man o hindi tumanggap ng mga utos at nasa ilalim ng kanlungan at proteksyon ng simbahan. Ang kadalisayan at kadalisayan ng pag-iisip ay mahalaga sa isang buhay na walang kabuluhan sa isang taong makakapasok sa diwa ng buhay na iyon. Mayroong ilang mga celibate, ang walang asawa, na mas adik sa mga saloobin at kilos ng sex kaysa sa mga nakatira sa estado ng kasal.

Ang mga taong nakadarama ng tahanan sa mundo at ang pisikal, moral, at mental na karapat-dapat na mag-asawa, ay madalas na nagpapabaya sa mga tungkulin at umiiwas sa mga responsibilidad sa pamamagitan ng pananatiling walang asawa. Ang dahilan ng pamumuhay ng isang taong walang asawa ay hindi dapat: exemption sa mga ugnayan, tungkulin, responsibilidad, legal o iba pa; panata, penitensiya, mga utos sa relihiyon; upang makakuha ng merito; upang makakuha ng gantimpala; upang makamit ang kataas-taasang kapangyarihan sa temporal o espirituwal na kapangyarihan. Ang dahilan para sa pamumuhay ng isang buhay na walang asawa ay dapat na: na ang isang tao ay hindi magampanan ang mga tungkulin na ginawa niya sa kanyang sarili at nais na gampanan, at sa parehong oras ay maging tapat sa mga tungkulin na nauukol sa estadong may asawa; ibig sabihin, ang buhay may-asawa ay hindi magiging angkop sa kanya para sa kanyang trabaho. Hindi ito nangangahulugan na ang ilang gawaing magarbong o isang libangan ay dahilan upang panatilihing walang asawa. Walang trabaho o propesyon ang isang warrant para sa kabaklaan. Ang pag-aasawa ay hindi hadlang sa karaniwang tinatawag na "relihiyoso" o "espirituwal" na buhay. Ang mga tungkuling pangrelihiyon na moral ay maaring punan ng may asawa at ng walang asawa; at madalas na may higit na kaligtasan sa nagkumpisal at nagkumpisal kaysa kapag ang nagkumpisal ay walang asawa. Ang isang may asawa ay kadalasang mas may kakayahan na magbigay ng payo kaysa sa isang hindi pa pumasok sa estadong may asawa.

Ang selibacy ay kailangan sa isang taong determinadong makamit ang imortalidad. Ngunit ang kanyang motibo sa ganoong pamumuhay ay dapat na, na sa gayon ay mas mapaglilingkuran niya ang kanyang uri ng tao. Ang kumpisalan ay hindi ang lugar para sa isang taong malapit nang pumasok sa daan patungo sa walang kamatayang buhay; at kapag malayo na siya sa daan ay magkakaroon siya ng mas mahalagang gawain. Ang isang taong karapat-dapat na mamuhay ng isang buhay na walang asawa ay hindi magiging sigurado kung ano ang kanyang tungkulin. Ang isang taong karapat-dapat na mamuhay ng isang buhay na walang asawa ay hindi malaya sa pagnanasa sa sex; ngunit hindi niya ito sinusubukang durugin o patayin. Natututo siyang pigilan at kontrolin ito. Ito ay natututuhan at ginagawa niya nang may katalinuhan at kalooban. Ang isang tao ay dapat mamuhay ng isang buhay na walang asawa sa pag-iisip, bago siya sa katunayan. Pagkatapos ay nabubuhay siya para sa lahat, nang walang pinsala sa kanyang sarili o sa iba.

Kaibigan [HW Percival]