Ang Salita Foundation

ANG

WORD

JULY, 1906.


Copyright, 1906, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Paano maiiwasan ng vegetarianism ang konsentrasyon ng isip kapag pinapayuhan ang vegetarianism upang makamit ang konsentrasyon?

Pinapayuhan ang Vegetarianism para sa isang tiyak na yugto ng pag-unlad, ang layunin na mapawi ang mga hilig, kontrolin ang mga kagustuhan ng katawan at sa gayon ay mapigilan ang pag-iisip na maiinis. Upang makontrol ang mga hangarin ay dapat munang magkaroon ng pagnanais ang isa at upang maikonsulta ang isip, ang isa ay dapat magkaroon ng isip. Ang bahaging iyon ng pag-iisip na nagkatawang-isip sa katawan, ay nakakaapekto sa katawan na iyon sa pamamagitan ng pagkakaroon nito at naaapektuhan din ng katawan. Ang isip at katawan ay tumutugon sa bawat isa. Ang katawan ay binubuo ng gross na pagkain na kinuha sa katawan, at ang katawan ay nagsisilbing background o pingga para sa isip. Ang katawan ay ang resistensya kung saan gumagana ang isip at nagiging malakas. Kung ang katawan ay isang katawan ng gulay sa halip na isang katawan ng hayop ay magiging reaksyon ito sa isip ayon sa likas na katangian nito at ang pag-iisip ay hindi mahanap ang mapaglaban na kapangyarihan o pag-uudyok na kinakailangan upang gumana at mabuo ang lakas at kaunlaran nito. Ang isang katawan na nagpapakain sa mush at gatas ay hindi maaaring sumasalamin sa lakas ng pag-iisip. Ang kaisipan na kumikilos sa isang katawan na binuo sa gatas at gulay ay hindi nasiraan ng loob, magagalitin, mapanglaw, mapang-isip at sensitibo sa kasamaan ng mundo, dahil kulang ito ng kapangyarihan upang hawakan at mangibabaw, na kung saan ang kapangyarihan ay makakaya ng isang malakas na katawan.

Ang pagkain ng mga gulay ay nagpapahina sa mga pagnanasa, ito ay totoo, ngunit hindi nito kinokontrol ang mga pagnanasa. Ang katawan ay hayop lamang, dapat gamitin ito ng isip bilang hayop. Sa pagkontrol sa isang hayop, hindi ito pahihinain ng may-ari, ngunit gagawin, upang makuha ang pinakamahusay na paggamit nito, panatilihin itong malusog at nasa mabuting pagsasanay. Kunin muna ang iyong malakas na hayop, pagkatapos ay kontrolin ito. Kapag ang katawan ng hayop ay humina, ang isip ay hindi maaaring maunawaan ito sa pamamagitan ng nervous system. Ang mga nakakaalam ay nagpayo ng vegetarianism para lamang sa mga mayroon nang malakas, malusog na katawan at isang mahusay na malusog na utak, at pagkatapos, kapag ang mag-aaral ay unti-unting makakaalis sa mga sentrong may populasyon.

Kaibigan [HW Percival]