Ang Salita Foundation

ANG

WORD

HUNYO, 1916.


Copyright, 1916, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Hindi ba ang Theosophical doktrina ng ating paghihirap sa lupa bilang karmic retribution, katulad ng teolohiko na pahayag ng ating paghihirap bilang pagganti sa impiyerno, sa parehong mga pagpapahayag na dapat tanggapin sa pananampalataya lamang; at, higit pa, ang isa ay kasing ganda ng iba upang makagawa ng kabutihan ng moralidad?

Ang parehong mga doktrina ay nasa isang par, at dapat na dalhin lamang sa pananampalataya habang ang isip ay nasa isang hindi makatwiran o estado ng bata. Ang mga doktrina ay tinatanggap, katulad ng alpabeto at ang lamesa ng pagpaparami ay kinuha ng isang bata — sa pananampalataya.

Kapag sinusuri ng pangangatuwiran ang mga doktrina, napag-alaman na ang pagdurusa sa mundo ay batay sa batas at hustisya at napatunayan sa pamamagitan ng karanasan sa buhay, at na ang doktrina ng impiyerno ay isang di-makatarungang utos na binubuo ng patakaran ng teolohiko. Ang isip ay hindi makahanap ng dahilan para sa walang hanggang pagdurusa sa impiyerno bilang paghihiganti sa mga pagkakamaling nagawa sa kalakhan sa pamamagitan ng kamangmangan sa isang maikling buhay sa mundo, lalo na kung ang mga pagkakamali ay tila napipilitan nang madalas sa pamamagitan ng puwersa ng mga pangyayari at kapaligiran, na hindi sanhi ng nagdurusa.

Ang muling pagkakatawang-tao, at pagdurusa sa lupa bilang karmic na pagbabayad, kapag inilalapat upang ipaliwanag ang mga katotohanan ng buhay, ay matatagpuan upang gumana alinsunod sa batas, katulad ng pagdaragdag ng talahanayan ng pagdami at aritmetika. Ang pagdurusa ay nakikita bilang resulta ng pagkilos laban sa batas, at hindi parusa, ngunit ang karanasan na kinakailangan sa pag-aaral na hindi gaanong kumilos. Mas kapani-paniwala sa katalinuhan na ang mundo at lugar ng tao dito ay ang resulta ng batas kaysa sa bunga ng kapahamakan ng isang despot.

Ang teolohikal na doktrina ng impiyerno ay hindi maaaring masabi na tungkol sa mabuting bilang theosophical doktrina ng karmic pagbabayad, upang makabuo ng kabutihan sa moralidad, sapagkat hindi kailanman maaaring maipanganak ang lakas ng moralidad. Ang doktrina ng impiyerno ay upang mapilit ang kabutihan sa pamamagitan ng takot sa parusa. Sa halip ay pinapasuko nito ang moral na duwag at nagmumungkahi ng hindi makatarungang pagkilos.

Ang doktrina ng karmic na pagbabayad sa pamamagitan ng muling pagkakatawang-tao, ay tumutulong sa isip na makahanap ng sariling lugar at magtrabaho sa mundo, at ipinakita ito sa totoong paraan sa pamamagitan ng buhay. Ang kabutihan sa moral ay ang resulta.

Walang katibayan ng teolohikal na impiyerno. Ang pakiramdam ng hustisya ay naghihimagsik laban at tinatanggal ang takot dito habang lumalaki ang isip sa lakas at pag-unawa. Ang patunay ng karma ay ang pakiramdam ng hustisya na likas sa tao. Ang kakayahang makita at maunawaan ito, nakasalalay sa kanyang pagpayag na makita ang kanyang pagkakamali at iwasto ito sa pamamagitan lamang ng pagkilos.

Kaibigan [HW Percival]