Ang Salita Foundation

ANG

WORD

DISYEMBRO, 1906.


Copyright, 1906, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Ang Pasko ay may anumang partikular na kahulugan sa isang theosophist, at kung gayon, ano?

Ang kahulugan ng Pasko sa isang theosophist ay nakasalalay sa isang lahi o relihiyosong paniniwala. Ang mga theosophist ay hindi nalalampasan sa mga pagkiling, sila ay namamatay pa rin. Ang mga Theosophist, ibig sabihin, mga miyembro ng Theosophical Society, ay nasa bawat bansa, lahi at kredo. Kung gayon, depende ito sa kung ano ang maaaring magkasala sa partikular na theosophist. Mayroong ilang mga tao, gayunpaman, na ang mga opinyon ay hindi pinalawak ng isang pag-unawa sa mga theosophical doctrine. Naiintindihan ng Hebreo ang Kristo at Pasko sa ibang kakaibang ilaw kaysa bago siya naging isang theosophist. Gayon din ang Kristiyano, at lahat ng iba pang lahi at kredo. Ang partikular na kahulugan na nakakabit sa Pasko ng isang theosophist ay si Cristo ay isang prinsipyo sa halip na isang tao, isang prinsipyo na nagpapalaya sa kaisipan mula sa malaking ilusyon ng pagkahiwalay, na nagdudulot ng tao na makipag-ugnay sa mga kaluluwa ng mga tao at pinagkaisa siya sa prinsipyo ng banal na pag-ibig at karunungan. Ang araw ay simbolo ng totoong ilaw. Ang araw ay pumapasok sa pag-sign ng capricorn sa 21st day ng Disyembre sa pagtatapos ng kanyang southern course. Pagkatapos ay may tatlong araw na walang pagtaas ng kanilang haba at pagkatapos ay sa 25 na araw ng Disyembre ng araw ay nagsisimula ang kanyang hilagang kurso at samakatuwid ay sinabi na ipinanganak. Ipinagdiwang ng mga sinaunang tao ang okasyong ito sa pamamagitan ng mga pagdiriwang at pagsasaya, alam na sa pagdating ng araw ay darating ang taglamig, ang mga buto ay mapapagpaputok ng mga sinag ng Liwanag at ang lupa sa ilalim ng impluwensya ng araw ay magbubunga. Ang isang theosophist ay tumutukoy sa Pasko mula sa maraming mga pointpoint: bilang kapanganakan ng araw sa sign capricorn, na mailalapat sa pisikal na mundo; sa kabilang banda at sa kahulugan ng katotohanan ay ito ang pagsilang ng di-nakikitang araw ng ilaw, ang Prinsipyo ni Cristo. Ang Cristo, bilang isang prinsipyo, ay dapat na ipanganak sa loob ng tao, kung saan ang tao ay nai-save mula sa kasalanan ng kamangmangan na nagdadala ng kamatayan, at dapat simulan ang panahon ng buhay na humahantong sa kanyang imortalidad.

 

Posible bang si Hesus ay isang aktwal na tao, at na siya ay ipinanganak sa Araw ng Pasko?

Ito ay higit pa sa posibilidad na lumitaw ang ilan, maging ang kanyang pangalan ay Jesus o Apollonius, o anumang iba pang pangalan. Ang katotohanan ng presensya sa mundo ng milyun-milyong mga tao na tumawag sa kanilang sarili na mga Kristiyano ay nagpapatotoo sa katotohanan, na maaaring mayroong isang taong nagturo ng mga dakilang katotohanan — halimbawa, yaong nasa Sermon sa Bundok — at tinatawag na Kristiyano doktrina.

 

Kung si Hesus ay isang tunay na tao kung bakit wala na tayong makasaysayang rekord ng kapanganakan o buhay ng isang tao kaysa sa pahayag ng Biblia?

Totoo na wala tayong talaang pangkasaysayan alinman sa kapanganakan ni Jesus o ng kanyang buhay. Kahit na ang sanggunian kay Josephus kay Jesus ay sinabi ng mga awtoridad na naging interpolasyon. Ang kawalan ng nasabing talaan ay hindi gaanong kahalagahan kung ihahambing sa katotohanan na ang isang hanay ng mga turo ay pinagsama sa paligid ng isang karakter, maging ito man o hindi ito ay isang masarap o aktwal na pagkatao. Ang mga turo ay umiiral at ang isa sa mga pinakadakilang relihiyon sa mundo ay nagpapatotoo sa pagkatao. Ang aktwal na taon kung saan ipinanganak si Jesus, hindi kahit na ang pinakapangunahing teologo ay maaaring pangalanan nang may katiyakan. Ang "awtoridad" ay hindi sang-ayon. Ang ilan ay nagsasabi na bago ito sa AD 1; ang iba ay nagsasabing ito ay huli na bilang AD 6. Sa kabila ng mga awtoridad ay patuloy na hinahawakan ng mga tao ang oras na kinikilala ngayon ng kalendaryo ni Julian. Maaaring si Jesus ay isang tunay na tao at hindi pa rin kilala ng mga tao sa kabuuan, sa kanyang buhay. Ang posibilidad ay si Jesus ay isang guro na nagturo sa maraming mga naging kanyang mga mag-aaral, na natanggap ng mga mag-aaral ang kanyang turo at ipinangaral ang kanyang mga doktrina. Ang mga guro ay madalas na kasama sa mga kalalakihan, ngunit bihira ang mga ito ay kilala sa mundo. Pinipili nila ang tulad ng pinaka-akma upang matanggap ang mga bagong doktrina at itinuro sa kanila, ngunit hindi sila mismo ang pumupunta sa mundo at nagtuturo. Kung ganoon ang kaso kay Jesus, aabutin nito ang mga istoryador ng panahon na hindi pa niya kilala.

 

Bakit tinatawag nila ito, ang 25th ng Disyembre, Pasko sa halip na Jesusmass o Jesusday, o sa ibang pangalan?

Hanggang sa ikaapat o ikalimang siglo ang pamagat na Pasko ay ibinigay sa mga seremonya na ginanap noong ika-25 ng Disyembre. Ang Pasko ay nangangahulugan ng misa ni Kristo, isang misa na ginanap para sa, ni, o kay Kristo. Samakatuwid ang mas angkop na salita ay ang Jesus-miss, dahil ang mga serbisyong ginanap at ang mga seremonya na tinatawag na "misa" na ginanap sa umaga ng ika-25 ng Disyembre ay kay Hesus, ang sanggol na ipinanganak. Sinundan ito ng malaking pagsasaya ng mga tao, na sinunog ang Yule log bilang parangal sa pinagmumulan ng apoy at liwanag; na kumain ng plum na puding, na ipinapalagay ang mga pampalasa at mga regalo na dinala ng mga pantas mula sa Silangan kay Jesus; na lumibot sa mangkok ng wassail (at madalas na nalalasing sa kasuklam-suklam na paraan) bilang simbolo ng nagbibigay-buhay na prinsipyo mula sa araw, na nangangako ng pagkawasak ng yelo, pag-agos ng mga ilog, at pagsisimula ng katas sa mga puno. sa tagsibol. Ang Christmas tree at evergreen ay ginamit bilang pangako ng pagpapanibago ng mga halaman, at ang mga regalo ay karaniwang ipinagpapalit, na nagpapakilala sa magandang pakiramdam na naroroon sa lahat.

 

Mayroon bang esoterikong paraan ng pag-unawa sa kapanganakan at buhay ni Jesus?

Mayroong, at lilitaw ito bilang pinaka makatwiran sa sinumang isasaalang-alang ito nang walang pagtatangi. Ang pagsilang, buhay, pagpapako sa krus, at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus ay kumakatawan sa proseso kung saan dapat dumaan ang bawat kaluluwa kung sino ang darating sa buhay at kung sino sa buhay na iyon ang makakakuha ng imortalidad. Ang mga aral ng simbahan hinggil sa kasaysayan ni Hesus ay humihiwalay sa katotohanan tungkol sa kanya. Isang teosopikal na interpretasyon ng kwento sa bibliya ang ibinigay dito. Si Maria ang pisikal na katawan. Ang salitang Mary ay pareho sa marami sa mga dakilang relihiyosong sistema, na inaangkin ang mga banal na nilalang bilang kanilang tagapagtatag. Ang salita ay nagmula sa Mara, Mare, Mari, at lahat ay nangangahulugang kapaitan, dagat, kaguluhan, ang dakilang ilusyon. Ganito ang bawat katawan ng tao. Ang tradisyon sa mga Hudyo sa panahong iyon, at ang ilan ay nananatili pa rin hanggang sa kasalukuyan, ay ang isang Mesiyas na darating. Sinasabing ang Mesiyas ay isisilang sa isang birhen sa isang malinis na pamamaraan. Ito ay walang katotohanan mula sa pananaw ng mga nilalang ng kasarian, ngunit sa perpektong pagsunod sa mga katotohanan na esoteriko. Ang mga katotohanan ay kapag ang katawan ng tao ay maayos na sinanay at nabuo ito ay naging dalisay, birhen, malinis, malinis. Kapag ang katawan ng tao ay umabot sa punto ng kadalisayan at malinis, sinabi pagkatapos na si Maria, ang birhen, at handa nang magbuntis ng malinis. Ang malinis na paglilihi ay nangangahulugang ang sariling diyos, ang banal na kaakuhan, ay nagbubunga ng katawan na naging birhen. Ang fructification o paglilihi na ito ay binubuo ng isang pag-iilaw ng isip, na siyang kauna-unahang tunay na paglilihi ng imortalidad at kabanalan. Hindi ito matalinghaga, ngunit literal. Ito ay literal na totoo. Ang kadalisayan ng katawan na pinapanatili, doon nagsisimula ang isang bagong buhay sa loob ng anyong tao. Ang bagong buhay na ito ay unti-unting bubuo, at isang bagong anyo ang tinawag na nilalang. Matapos maipasa ang kurso, at darating ang oras, ang pagkatao na ito ay talagang ipinanganak, sa pamamagitan at mula sa pisikal na katawang iyon, ang birhen na si Maria, bilang isang hiwalay at natatanging anyo. Ito ang kapanganakan ni Hesus na ipinaglihi ng Banal na Ghost, ang ilaw ng kaakuhan, at ipinanganak ng birheng Maria, ang pisikal na katawan nito. Tulad ng pagpasa ni Jesus ng kanyang mga unang taon sa kadiliman, gayon din dapat maging isang hindi nakakubli. Ito ang katawang Jesus, o siyang darating upang magligtas. Ang katawang ito, ang katawang Jesus, ay ang walang kamatayang katawan. Si Jesus ay sinasabing dumating upang i-save ang mundo. Kaya ginagawa niya. Ang katawang Jesus ay hindi namamatay tulad ng pisikal, at ang may malay bilang isang pisikal na nilalang ay inililipat na ngayon sa bagong katawan, ang katawang Jesus, na nagliligtas mula sa kamatayan. Ang katawang Jesus ay walang kamatayan at ang isa na natagpuan si Jesus, o para kanino si Jesus ay dumating, ay wala nang mga putol o puwang sa memorya, habang siya ay patuloy na namamalayan sa ilalim ng lahat ng mga pangyayari at kundisyon kung anupaman. Siya ay walang lapses sa memorya sa buong araw, sa buong gabi, sa pamamagitan ng kamatayan, at sa hinaharap na buhay.

 

Binanggit mo si Cristo bilang isang alituntunin. Gumawa ka ba ng pagkakaiba sa pagitan ni Jesus, at ni Kristo?

May pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salita at ng kung saan sila ay inilaan upang kumatawan. Ang salitang "Jesus" ay madalas na ginagamit bilang isang pamagat ng karangalan at iginawad sa kanya na karapat-dapat. Ipinakita namin kung ano ang kahulugan ng Esoteric tungkol kay Jesus. Ngayon tungkol sa salitang "Cristo," nagmula ito sa Greek "Chrestos," o "Christos." May pagkakaiba sa pagitan ng Chrestos at Christos. Si Chrestos ay isang neophyte o disipulo na nasa probasyon, at habang sa pagsubok, paghahanda sa kanyang simbolikong paglansang sa krus, tinawag siyang isang Chrestos. Matapos ang pagsisimula siya ay pinahiran at tinawag na Christos, ang pinahiran. Kaya't ang isang tao na dumaan sa lahat ng mga pagsubok at mga pagsisimula at nakamit ang kaalaman tungkol o unyon sa Diyos ay tinawag na "a" o "ang Christos." Nalalapat ito sa isang indibidwal na nakamit ang prinsipyo na si Cristo; ngunit si Cristo o si Christos na walang tiyak na artikulo ay ang prinsipyo ni Kristo at hindi ang sinumang indibidwal. Tulad ng may kaugnayan sa pamagat na Jesus, ang Cristo, nangangahulugan ito na ang prinsipyo na pinatatakbo ni Kristo sa pamamagitan ng o tumagal sa kanyang tahanan kasama ang katawan ni Jesus, at ang katawan ni Jesus ay tinawag noon si Jesus na Cristo upang ipakita na ang taong naging imortal sa pamamagitan ng pagkakaroon ang katawan ni Jesus ay hindi lamang walang kamatayan bilang isang indibidwal, ngunit na siya rin ay mahabagin, tulad ng diyos, banal. Tungkol sa makasaysayang Jesus, maaalala natin na si Jesus ay hindi tinawag na Kristo hanggang siya ay nabautismuhan. Habang siya ay umakyat mula sa ilog ng Jordan sinasabing ang espiritu ay bumaba sa kanya at isang tinig mula sa langit ang nagsabi: "Ito ang aking minamahal na anak, na kinalulugdan ako." Pagkatapos at pagkatapos ay tinawag si Jesus na si Cristo, o Si Kristo Jesus, sa gayon nangangahulugang ang diyos-diyos o ang diyos-tao. Ang sinumang tao ay maaaring maging isang Kristo sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang sarili sa prinsipyo ni Cristo, ngunit bago maganap ang unyon ay dapat na siya ay magkaroon ng pangalawang kapanganakan. Upang magamit ang mga salita ni Jesus, "Kailangang ipanganak ka ulit bago ka magmana ng kaharian ng langit." Ito ay ang ibig sabihin, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi upang rebecome ang isang sanggol, ngunit siya, bilang isang tao, ay dapat ipanganak bilang isang walang kamatayang pagkatao mula o sa pamamagitan ng kanyang pisikal na katawan, at ang gayong pagsilang ay ang pagsilang ni Jesus, ang kanyang Jesus. Kung gayon posible lamang na magmana siya ng kaharian ng langit, sapagkat kahit na posible na si Jesus ay nabuo sa loob ng isang birhen na katawan, hindi posible na ang prinsipyo ni Cristo ay mabuo nang napakahusay, dahil napakalayo nito sa ang laman at nangangailangan ng isang mas mataas na umunlad o nabuo na katawan upang maipakita sa pamamagitan ng. Kung gayon kinakailangan na magkaroon ng walang kamatayang katawan na tinawag na Jesus o sa anumang iba pang pangalan na binuo bago si Kristo bilang ang Logos, Ang Salita, ay maipakita sa tao. Matatandaan na pinayuhan ni Pablo ang kanyang mga kasamahan o alagad na magtrabaho at manalangin hanggang sa si Cristo ay mabuo sa loob nila.

 

Ano ang partikular na dahilan para sa pagdiriwang ng 25th araw ng Disyembre bilang ang kapanganakan ni Jesus?

Ang dahilan ay ito ay ang natural na panahon at maaaring ipagdiwang nang walang ibang oras; para sa kung kinuha mula sa isang pangmalas na pangmalas, o bilang pagsilang ng isang makasaysayang pisikal na katawan ng tao, o bilang pagsilang ng isang walang kamatayang katawan, ang petsa ay dapat na nasa 25 na araw ng Disyembre, o kapag ang araw ay pumasa sa sign capricorn. Alam ng mga matatanda na ito, at ipinagdiwang ang mga kaarawan ng kanilang mga tagapagligtas sa o tungkol sa 25th ng Disyembre. Ipinagdiwang ng mga taga-Egypt ang kaarawan ng kanilang Horus sa ika-25 na araw ng Disyembre; ipinagdiwang ng mga Persian ang kaarawan ng kanilang Mithras sa ika-25 na araw ng Disyembre; ipinagdiwang ng mga Romano ang kanilang Saturnalia, o ginintuang edad, sa 25 na araw ng Disyembre, at sa petsang ito ay ipinanganak ang araw at anak ng di-nakikitang araw; o, tulad ng sinabi nila, "namatay natalis, invicti, solis." o ang kaarawan ng hindi mahahalata na araw. Ang kaugnayan ni Jesus kay Cristo ay kilala sa pamamagitan ng kanyang di-umano'y kasaysayan at ang kababalaghang solar, sapagkat siya, si Jesus, ay ipinanganak sa 25th ng Disyembre, na siyang araw kung saan nagsisimula ang araw ng kanyang hilagang paglalakbay sa tanda ng capricorn, ang simula ng mga solstice ng taglamig; ngunit hindi hanggang sa siya ay pumasa sa vernal equinox sa tanda ng mga aries na sinasabing nakamit niya ang kanyang lakas at kapangyarihan. Pagkatapos ay aawitin ng mga bansa ng unang panahon ang kanilang mga kanta ng kagalakan at papuri. Sa oras na ito na si Jesus ay naging Kristo. Siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay at pinagsama sa kanyang diyos. Ito ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ang kaarawan ni Jesus, at kung bakit ipinagdiwang ng mga "pagano" ang kaarawan ng kani-kanilang mga diyos sa 25 na araw ng Disyembre.

 

Kung posible para sa isang tao na maging isang Kristo, paano ito nagawa at kung paano ito konektado sa 25th araw ng Disyembre?

Sa isang pinalaki ng tahanan ng orthodox na Kristiyanong tahanan na tulad ng isang pahayag ay maaaring mukhang walang kabuluhan; sa mag-aaral na pamilyar sa relihiyon at pilosopiya hindi ito magiging imposible; at siyentipiko, hindi bababa sa lahat, dapat isaalang-alang na imposible, sapagkat ito ay isang bagay ng ebolusyon. Ang pagsilang ni Jesus, ang pangalawang kapanganakan, ay konektado sa 25th ng Disyembre para sa maraming mga kadahilanan, bukod sa kung saan ang isang katawan ng tao ay itinayo sa parehong prinsipyo tulad ng lupa at tumutugma sa parehong mga batas. Parehong ang lupa at ang katawan ay sumunod sa mga batas ng araw. Sa ika-25 araw ng Disyembre, o kapag ang araw ay pumapasok sa pag-sign ng capricorn, ang katawan ng tao, na nagbibigay ito ay dumaan sa lahat ng nakaraang pagsasanay at pag-unlad, ay pinakaangkop para sa naturang seremonya na magaganap. Ang mga naunang paghahanda na kinakailangan ay ang isang buhay na may ganap na kalinisang dapat na mabuhay, at na ang isip ay dapat na sanay na mahusay at may kasanayan, at makapagpapatuloy ng anumang linya ng trabaho sa anumang haba ng oras. Ang buhay na malinis, mabuting katawan, ang kinokontrol na mga hangarin at malakas na pag-iisip ay nagbibigay-daan sa tinatawag na binhi ni Cristo na mag-ugat sa birhen na lupa ng katawan, at sa loob ng pisikal na katawan upang makabuo ng isang panloob na ethereal na katawan ng isang semi -divine kalikasan. Kung saan ito nagawa ang mga proseso na kinakailangan ay naipasa. Dumating ang oras, naganap ang seremonya, at sa kauna-unahang pagkakataon ang walang kamatayang katawan na nagtataglay sa loob ng mahabang panahon ay umuusbong sa loob ng pisikal na katawan sa wakas ay nawala sa pisikal na katawan at ipinanganak sa pamamagitan nito. Ang katawang ito, na tinawag na katawan ni Hesus, ay hindi ang astral body o linga sharira na sinasalita ng mga theosophist, at hindi ito alinman sa mga katawan na nagpapakita sa mga pagkakataon o kung saan ginagamit ang mga medium. Maraming mga kadahilanan para dito, bukod sa kung saan ang linga sharira o astral na katawan ay konektado sa pisikal na katawan, sa pamamagitan ng isang thread o pusod, samantalang ang walang kamatayan o katawan ni Jesus ay hindi masyadong konektado. Ang linga sharira o astral na katawan ng daluyan ay hindi marunong, samantalang si Jesus o walang kamatayang katawan ay hindi lamang hiwalay at naiiba sa pisikal na katawan, ngunit ito ay matalino at makapangyarihan at medyo may malay at matalino. Hindi ito tumitigil na mawalan ng malay, ni may anumang pahinga sa buhay o mula sa buhay hanggang sa buhay o agwat sa memorya. Ang mga proseso na kinakailangan para sa pagkakaroon ng buhay at maabot ang pangalawang kapanganakan ay kasama ang mga linya at prinsipyo ng zodiac, ngunit ang mga detalye ay masyadong mahaba at hindi maibigay dito.

Kaibigan [HW Percival]