Ang Salita ng Magazine


Ang Mga Momento ng Magazine sa Mga Kaibigan

Ang "Mga Sandali na May Mga Kaibigan" ay isang tampok na Q & A ng Ang Salita magasin. Sa pagitan ng 1906 at 1916, ang mga tanong na nakalista sa ibaba ay ibinabanta ng mga mambabasa ng Ang Salita at sinagot ni G. Percival sa ilalim ng apelasyong “Isang KAIBIGAN.” Sa paglipas ng panahon, napagpasyahan naming ilagay ang kanyang pangalan bilang may-akda ng mga sagot.

Noong 1986, ang Word Foundation ay lumikha ng isang quarterly na bersyon ng Ang Salita magazine na nasa publikasyon pa rin. Nagtatampok din ito ng seksyong "Mga Sandali kasama ang Mga Kaibigan" na binubuo ng mga tanong mula sa aming mga mambabasa at mga sagot mula sa mga pangmatagalang estudyante.

Magbasa ng Mga Sandali Sa Mga Kaibigan

PDFHTML

Malambot na panakip

order

Mga sandali sa Mga Kaibigan


Ang pabalat ng Salita ng Magazine, Oktubre - Marso, 1906

Tanong at Sagot


Mag-click sa buwanang mga petsa sa ibaba upang ma-access ang mga sagot sa lahat ng mga katanungan na nakalista sa ilalim ng petsang iyon.

Mag-click sa isang katanungan upang pumunta sa sagot sa tanong na iyon.

Mag-click sa PDF para sa pagtitiklop ng orihinal na format.

March 1906

Paano natin masasabi kung ano tayo sa ating huling pagkakatawang-tao?

Maaari ba nating sabihin kung ilang beses kaming ipinanganak bago?

Kami ba ay may kamalayan sa pagitan ng aming reincarnations?

Ano ang mga teosopikal na pananaw ng muling pagkakatawang-tao ni Adan at Eva?

Ano ang haba ng oras na hinirang sa pagitan ng reincarnations, kung mayroong anumang tinukoy na oras?

Binabago ba natin ang ating pagkatao kapag bumabalik tayo sa lupa?

PDF
Abril 1906

Naniniwala ba ang Theosophist sa mga superstisyon?

Ano ang batayan para sa pamahiin na ang isang ipinanganak na may isang "caul" ay maaaring magkaroon ng ilang psychic faculty o okultikong kapangyarihan?

Kung ang isang pag-iisip ay maaaring ipadala sa isip ng iba, bakit hindi ito ginagawa nang tumpak at may mas maraming katalinuhan gaya ng ordinaryong pag-uusap na isinagawa?

Mayroon ba tayo anumang bagay na katulad ng proseso ng pag-iisip na paglilipat?

Paano natin maunawaan nang maayos ang pag-iisip?

Mahalaga bang basahin ang mga kaisipan ng iba kung gusto nila o hindi?

PDF
Mayo 1906

Bakit mas mahusay na ang katawan ay cremated pagkatapos ng kamatayan sa halip ng pagkakaroon ng ito buried?

Mayroon bang anumang katotohanan sa mga kuwento na aming nabasa o naririnig tungkol sa, tungkol sa mga vampires at vampirismo?

Ano ang dahilan ng biglaang pagkamatay ng mga tao kung bata man o sa kalakasan ng buhay, kapag lumilitaw na maraming taon ng pagiging kapaki-pakinabang at paglago, mental at pisikal, ay nasa harap nila?

Kung ang astral arm, binti, o iba pang miyembro ng katawan ay hindi maputol kapag pinutol ang pisikal na miyembro, bakit hindi makagawa ng astral body ang isa pang pisikal na braso o binti?

PDF
Hunyo 1906

Ang isang Theosophist ay isang vegetarian o isang mangangain ng karne?

Paano maiisip ng tunay na theosophist ang kanyang sarili na isang theosophist at kumakain pa rin ng karne kapag alam natin na ang mga kagustuhan ng hayop ay inilipat mula sa laman ng hayop hanggang sa katawan ng taong kumakain nito?

Hindi ba totoo na ang mga yogis ng India, at mga kalalakihan ng mga makamit ng Diyos, ay nabubuhay sa mga gulay, at kung gayon, hindi ba dapat silang maiwasan ang mga karne na maiwasan ang karne at mabuhay din sa mga gulay?

Ano ang epekto ng pagkain ng mga gulay sa katawan ng tao, kumpara sa pagkain ng karne?

PDF
Hulyo 1906

Paano maiiwasan ng vegetarianism ang konsentrasyon ng isip kapag pinapayuhan ang vegetarianism upang makamit ang konsentrasyon?

PDF
Oktubre 1906

Ano ang eksaktong kahulugan ng terminong elemental, na ginagamit sa maraming koneksyon ng mga theosophists at occultists?

Ano ang ibig sabihin ng "elemental ng tao"? Mayroon bang anumang pagkakaiba sa pagitan ng ito at ang mas mababang isip?

Mayroon bang simple ang pagkontrol sa mga pagnanasa, ang isa pang pagkontrol sa mga mahahalagang pwersa, ang isa pang pagkontrol sa mga pag-andar sa katawan, o ang kontrol sa lahat ng mga ito?

Ang parehong elemental ba ang kontrolin ang mga kamalayan at ang walang malay na pag-andar ng katawan?

Sigurado elementals sa pangkalahatang umuusbong na mga nilalang, at ang lahat ba o alinman sa kanila sa kurso ng ebolusyon ay maging mga lalaki?

PDF
Nobyembre 1906

Posible bang makita ng isa ang sa hinaharap?

Hindi ba posible para makita ng isa ang mga aktwal na paglitaw ng nakaraan at mga pangyayari na magiging sa hinaharap bilang malinaw at malinaw na nakikita niya ang kasalukuyan?

Paano posible para makita ng isang tao kung ang ganitong pagkita ay sumasalungat sa lahat ng ating karanasan?

Ano ang ginagamit ng mga organo sa kahalagahan, at paano inilipat ang pangitain ng isa mula sa mga bagay na malapit sa mga nasa malalapit na distansya, at mula sa nakikita na nakikita sa di-kilalang di-nakikita?

Maaari bang tingnan ng isang occultist sa hinaharap tuwing gusto niya, at ginagamit ba niya ang isang mahusay na guro upang gawin ito?

Kung ang isang okultista ay maaaring tumagas sa tabing kung bakit hindi mga occultists, isa-isa o kolektibong benepisyo mula sa kanilang kaalaman sa darating na mga kaganapan?

Ano ang "ikatlong mata" at ang ginagamit ng mga manghuhula at ang mga occultist?

Sino ang gumagamit ng pineal gland, at ano ang ginagamit nito?

Paano nakabukas ang ikatlong mata o pineal glandula, at ano ang nangyayari sa pagbubukas?

PDF
Disyembre 1906

Ang Pasko ay may anumang partikular na kahulugan sa isang theosophist, at kung gayon, ano?

Posible bang si Hesus ay isang aktwal na tao, at na siya ay ipinanganak sa Araw ng Pasko?

Kung si Hesus ay isang tunay na tao kung bakit wala na tayong makasaysayang rekord ng kapanganakan o buhay ng isang tao kaysa sa pahayag ng Biblia?

Bakit tinatawag nila ito, ang 25th ng Disyembre, Pasko sa halip na Jesusmass o Jesusday, o sa ibang pangalan?

Mayroon bang esoterikong paraan ng pag-unawa sa kapanganakan at buhay ni Jesus?

Binanggit mo si Cristo bilang isang alituntunin. Gumawa ka ba ng pagkakaiba sa pagitan ni Jesus, at ni Kristo?

Ano ang partikular na dahilan para sa pagdiriwang ng 25th araw ng Disyembre bilang ang kapanganakan ni Jesus?

Kung posible para sa isang tao na maging isang Kristo, paano ito nagawa at kung paano ito konektado sa 25th araw ng Disyembre?

PDF
March 1907

Mali ba ang gumamit ng kaisipan sa halip na pisikal na paraan upang pagalingin ang mga pisikal na sakit?

Tama ba ang pagtatangka na pagalingin ang mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng mental na paggamot?

Kung tama ang pagalingin ang mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng mga paraan ng pag-iisip, ang pagbibigay ng mga sakit sa pisikal ay may isang mental na pinagmulan, bakit mali para sa isang siyentipikong pangkaisipan o Kristiyano na pagalingin ang mga sakit na iyon sa pamamagitan ng mental na paggamot?

Bakit mali para sa mga siyentipikong pangkaisipan na makatanggap ng pera para sa paggamot ng mga pisikal o mental na sakit habang binabayaran ng mga doktor ang kanilang mga regular na bayarin?

Bakit hindi tama para sa isang siyentipikong pangkaisipan na makatanggap ng pera para sa paggamot ng sakit kapag inilalaan niya ang lahat ng kanyang panahon sa gawaing ito at dapat magkaroon ng pera upang mabuhay?

Paano makakapagbigay ang kalikasan ng isang taong talagang nagnanais na makinabang sa iba, ngunit sino ang walang paraan upang suportahan ang kanyang sarili?

Ang mga Kristiyano at mental na siyentipiko ay hindi gumagawa ng mabuti kung sila ay nagpapagaling ng mga pagpapagaling kung saan nabigo ang mga manggagamot?

Anong kriterya ang mayroon tayo sa kung anong mga kinakailangan sa kaisipan ang dapat magkaroon ng isang siyentipikong pangkaisipan?

Sa anong paraan ang kakayahang sumunod sa sarili o sa mga operasyon ng kaisipan ng iba, at upang makita ang tunay na mga sanhi, na nagpapansin sa mga claim ng mga siyentipiko ng kaisipan at Kristiyano?

Ano ang mga resulta ng pagtanggap at pagsasagawa ng mga turo ng mga Kristiyano o mga siyentipikong pangkaisipan?

Bakit napakaraming mental healers ang umuunlad kung wala silang epekto sa pagpapagaling, at kung hindi sila ang kinakatawan nila sa kanilang sarili, hindi ba matutuklasan ng kanilang mga pasyente ang katotohanan?

Hindi ba si Jesus at ang marami sa mga banal ay nakagagamot ng mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng mga paraan ng pag-iisip at kung gayon ay mali?

Kung mali ang makatanggap ng pera para sa paggamot ng mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng mga proseso ng kaisipan, o para sa pagbibigay ng "pagtuturo sa agham," hindi ba mali rin sa isang guro ng paaralan na makatanggap ng pera para sa pagtuturo sa mga mag-aaral sa alinman sa mga sangay ng pag-aaral?

PDF
Oktubre 1907

(Sa isang liham sa editor, ang Marso 1907 "Mga sandali sa Mga Kaibigan" ay sinuri, sinundan ng tugon mula kay Mr. Percival.-Ed.)

PDF
Nobyembre 1907

Sinasabi ng Kristiyano na ang tao ay may katawan, kaluluwa at espiritu. Sinasabi ng Theosophist na ang tao ay may pitong prinsipyo. Sa ilang salita ano ang pitong alituntuning ito?

Sa ilang mga salita maaari mong sabihin sa akin kung ano ang mangyayari sa kamatayan?

Sinasabi ng karamihan sa mga espiritista na sa kanilang mga kalagayan ang mga kaluluwa ng nakaraan ay lumitaw at nakikipag-usap sa mga kaibigan. Sinasabi ng mga theosophist na hindi ito ang kaso; na ang nakikita ay hindi ang kaluluwa kundi ang shell, spook o pagnanais na katawan na tinapon ng kaluluwa. Sino ang tama?

Kung ang kaluluwa ng tao ay maaaring mahawakan ng isang bilanggo pagkatapos ng kamatayan sa pamamagitan ng katawan ng pagnanais nito, bakit hindi maaaring lumitaw ang kaluluwang ito sa mga pagkakataon at kung bakit mali ang pagsasabi na hindi ito lumilitaw at nakikipag-usap sa mga sititer?

Kung ang mga pagtatanghal sa seances lamang ang mga shell, spooks o pagnanais katawan, na kung saan ay nai-discarnated ng mga kaluluwa ng tao pagkatapos ng kamatayan, kung bakit ito na maaari silang makipag-usap sa mga sitters sa isang paksa na kilala lamang sa mga taong nababahala, at bakit ay ito na ang parehong paksa ay dinala up nang paulit-ulit?

Ang katotohanan ay hindi maaaring tanggihan na ang mga espiritu kung minsan ay nagsasabi ng katotohanan at nagbibigay din ng payo na kung susundan ay magreresulta sa kapakinabangan ng lahat ng nababahala. Paano ang theosophist, o anumang iba pang sumasalungat sa espiritismo, ay tumanggi o ipaliwanag ang mga katotohanang ito?

PDF
March 1908

Kung totoo na wala ang mga shell, spook at entidad na wala ng manas na lumitaw, ayon sa theosophical teachings, sa mga seances, kung saan nagmumula ang impormasyon at mga aral ng isang pilosopiko at madalas theosophical na kalikasan, na tiyak na natanggap ng ilang mga daluyan?

Gumawa ba ng patay na gawain nang isa-isa o sama-sama upang matamo ang isang tiyak na wakas?

Paano kumain ang mga patay, kung sa lahat? Ano ang nagtataguyod ng kanilang buhay?

Ang mga patay ba ay nagsusuot ng damit?

Nakatira ba ang mga patay sa mga bahay?

Natulog ba ang mga patay?

PDF
Mayo 1908

Ang mga patay ba ay nabubuhay sa mga pamilya, sa mga komunidad, at kung gayon ay may gobyerno?

Mayroon bang kaparusahan o gantimpala para sa mga gawang ginawa ng mga patay, maging sa buhay o pagkatapos ng kamatayan?

Ang mga patay ba ay may kaalaman?

Alam ba ng mga patay kung ano ang nangyayari sa mundong ito?

Paano mo ipaliwanag ang mga kaso kung saan lumitaw ang mga patay sa mga panaginip, o sa mga taong gising, at inihayag na ang kamatayan ng ilang mga tao, sa pangkalahatan ay iba pang mga miyembro ng pamilya, ay malapit na?

Nakatutok ba ang mga patay sa mga miyembro ng kanilang pamilya habang nasa lupa, at binabantayan sila; sabi ng isang namatay na ina sa kanyang mga anak?

Sa mundo ng mga patay ay may parehong araw at buwan at mga bituin tulad ng sa ating mundo?

Posible bang ang mga patay ay makakaimpluwensya sa buhay na walang kaalaman sa buhay, sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga kaisipan o gawa?

PDF
Hunyo 1908

Alam ba ng sinuman na kung saan ang gitna ay nasa paligid na kung saan ang ating araw at ang mga planeta nito ay mukhang umiinog? Nabasa ko na maaaring ito ay Alcyone o Sirius.

Ano ang nakagagambala sa puso ng isa; ito ba ang panginginig ng mga alon mula sa araw, gayundin ang tungkol sa paghinga?

Ano ang ugnayan sa pagitan ng puso at ng mga function ng sex-din ang paghinga?

Magkano ang ginagawa ng buwan sa tao at iba pang buhay sa lupa?

Ang araw ba o ang buwan ay nag-uugnay o namamahala sa panahon ng catamenial? Kung hindi, ano ang ginagawa?

PDF
Hulyo 1908

Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa likas na katangian ng apoy o apoy? Laging ito ay tila isang pinaka-mahiwaga bagay. Hindi ako makakakuha ng kasiya-siyang impormasyon mula sa mga aklat pang-agham.

Ano ang sanhi ng mga magagandang conflagrations, tulad ng mga himpapawid na apoy at mga apoy na tila spring nang sabay-sabay mula sa iba't ibang bahagi ng isang lungsod, at ano ang kusang pagkasunog?

Paano nabuo ang gayong mga metal na ginto, tanso at pilak?

PDF
Agosto 1908

Naniniwala ka ba sa astrolohiya bilang agham? Kung gayon, gaano ito itinuturing na may kaugnayan sa buhay at interes ng tao?

Bakit ang impluwensiya ng yugto ng kapanganakan sa pisikal na mundo ang tadhana ng ego para sa pagkakatawang-tao?

Paano natutukoy ng sandali ng kapanganakan ang tadhana ng isang tao sa mundo?

Paano ang mga impluwensya sa kapanganakan, o tadhana ng isang tao, nakikipagtulungan sa karma ng ego?

Nakakaapekto ba ang mga impluwensya sa planeta upang maipapatupad ang karma ng tao, o kapalaran? Kung gayon, saan makakapasok ang libreng?

PDF
Disyembre 1908

Bakit kung minsan ay sinabi na si Jesus ay isa sa mga tagapagligtas ng sangkatauhan at ang mga tao ng sinaunang tao ay nagkaroon din ng kanilang mga tagapagligtas, sa halip na sinasabi na Siya ang Tagapagligtas ng sanlibutan, tulad ng ginagawa ng lahat ng Sangkakristiyanuhan?

Maaari mo bang sabihin sa amin kung mayroong anumang mga tao na ipagdiwang ang kapanganakan ng kanilang mga tagapagligtas sa o sa paligid ng dalawampu't-ikalimang araw ng Disyembre (sa oras na ang araw ay sinabi na pumasok sa sign Capricorn?

Sinasabi ng ilan na ang pagsilang ni Cristo ay espirituwal na kapanganakan. Kung ito ay kaya, bakit ang Christmas ay ipinagdiriwang para sa pisikal na katawan sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom, sa isang materyal na paraan, na kung saan ay ang pinaka-kabaligtaran ng aming mga konsepto ng kabanalan?

Sa "Mga sandali na may Mga Kaibigan," ng Vol. 4, pahina 189, sinasabi na ang Pasko ay nangangahulugang "Ang kapanganakan ng di-nakikitang araw ng liwanag, ang Prinsipyo ng Kristo," na, habang nagpapatuloy ito, "Dapat ipanganak sa loob ng tao." Kung ito ay gayon, sinusunod ba nito ang pisikal Ang kapanganakan ni Jesus ay nasa ikadalawampu't ikalimang bahagi ng Disyembre?

Kung si Jesus o si Cristo ay hindi nakatira at nagtuturo kung ano ang dapat niyang ginawa, paano kaya na ang gayong pagkakamali ay maaaring mananaig sa maraming mga siglo at dapat mananaig ngayon?

Ang ibig mo bang sabihin na ang kasaysayan ng Kristiyanismo ay walang anuman kundi isang kathang-isip, na ang buhay ni Kristo ay isang gawa-gawa, at para sa halos 2,000 na taon ang mundo ay naniniwala sa isang gawa-gawa?

PDF
March 1909

Kung ang mga astral intelligence ay may kakayahang makakita sa pamamagitan ng bagay, bakit walang kontrol sa espiritu ng isang daluyan ang nakakatugon sa ngayon ng sikat na pagsusulit ng orange counting?

Anong paliwanag ang maaaring mag-alok sa Theosophy para sa mga napakalakas na lindol na kadalasang nangyayari, at maaaring sirain ang libu-libong tao?

PDF
Hunyo 1909

Ano ang isang banal na pagkakatawang-tao o pagkakatawang-tao ng Kataas-taasang Nilalang?

Ano ang paggamit o pag-andar ng pituitary body?

Ano ang paggamit o pag-andar ng pineal gland?

Ano ang paggamit o pag-andar ng pali?

Ano ang paggamit o pag-andar ng thyroid gland?

PDF
Hulyo 1909

May mga isipan ng mga hayop at iniisip ba nila?

Makakaapekto ba ang anumang masamang impluwensya sa mga tao sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga alagang hayop?

PDF
Agosto 1909

Mayroon bang anumang dahilan para sa pag-angkin ng mga taong nagsasabi na ang mga kaluluwa ng mga namatay na tao ay nagkatawang tao sa mga ibon o hayop?

Maaari mo bang ipaliwanag nang mas kumpleto kung paano ang iba't ibang mga kaisipan ng tao na kumilos sa usapin ng pisikal na mundo upang makagawa ng iba't ibang mga uri ng mga hayop tulad ng leon, oso, peacock, rattlesnake? (Ang katanungang ito ay tumutukoy sa editoryal ni Percival Naisip.-Ed.)

PDF
Septiyembre 1909

Maaari bang tumingin sa loob ng kanyang katawan at makita ang mga pagkilos ng iba't ibang bahagi ng katawan, at kung gayon paano ito magagawa?

PDF
Oktubre 1909

Sa anong mga mahahalagang punto ay naiiba ang astral mundo mula sa espirituwal? Ang mga terminong ito ay kadalasang ginagamit nang magkakasabay sa mga aklat at magasin na nakikipag-ugnayan sa mga paksang ito, at ang paggamit na ito ay angkop upang lituhin ang isip ng mambabasa.

Ang bawat organ ng katawan ay isang matalinong nilalang o awtomatiko itong ginagawa?

Kung ang bawat bahagi ng katawan o bahagi ng pisikal na katawan ay kinakatawan sa isip, kung gayon ang dahilan kung bakit hindi mawawala ang paggamit ng kanyang katawan kapag ang isang tao ay nawawala ang paggamit ng kanyang isip?

PDF
Nobyembre 1909

Hindi makatwiran na ang dalawa o higit pang mga kontradiksyon na opinyon ay maaaring tama tungkol sa anumang katotohanan. Bakit may napakaraming mga opinyon tungkol sa ilang mga problema o mga bagay? Paano natin masasabi kung aling opinyon ang tama at kung ano ang katotohanan?

PDF
Disyembre 1909

Bakit mahalaga ang mga mahalagang bato sa ilang buwan ng taon? Ito ba ay sanhi ng anumang bagay kaysa sa pag-iisip ng mga tao?

May isang brilyante o iba pang mga mahalagang bato na isang halaga maliban sa na kung saan ay kinakatawan ng pamantayan ng pera? at, kung gayon, sa kung ano ang nakasalalay sa halaga ng isang brilyante o iba pang tulad ng bato?

PDF
Enero 1910

Gumagana ba ang espiritu sa tao at ano ang mga espirituwal na nilalang?

PDF
Pebrero 1910

Wala bang paniniwala na maaaring lumipad ang Atlanteans? Kung gayon, nasaan ang nasabing paniniwala?

Ang mga indibidwal na sinusubukan upang malutas ang problema ng aerial navigation, reincarnated Atlanteans?

Kung ang Atlanteans ay lutasin ang problema ng aerial navigation, at kung ang mga taong nababahala ngayon sa parehong problema ay Atlanteans, kung bakit ang mga indibidwal na ito ay hindi reincarnated dahil ang paglubog ng Atlantis at bago ang kasalukuyan, at kung sila ay reincarnated bago ang kasalukuyang edad, bakit hindi pa nila nakaka-master ang hangin o lumipad bago ang kasalukuyan?

PDF
March 1910

Sigurado tayo o hindi ba tayo ay nagkakaisa sa atma-buddhi?

Hindi ba totoo na ang lahat ng maaari nating maging nasa atin at ang lahat ng kailangan nating gawin ay ang maging malay sa mga ito?

PDF
Abril 1910

Ang kadiliman ba ay walang liwanag, o ito ay isang bagay na hiwalay sa sarili nito at kung saan tumatagal ang lugar ng liwanag? Kung sila ay naiiba at hiwalay, ano ang kadiliman at ano ang liwanag?

Ano ang radium at kung paano posible na ito ay patuloy na magtapon ng isang mahusay na enerhiya nang walang anumang mga basura at pagkawala ng sarili nitong kapangyarihan at katawan, at kung ano ang pinagmulan ng mahusay na radyaktibidad nito?

PDF
Mayo 1910

Posible bang bumuo ng isang bagong species ng halaman, prutas o halaman, ganap na naiiba at naiiba mula sa anumang iba pang mga kilalang uri ng hayop? Kung gayon, paano ito ginagawa?

PDF
Hunyo 1910

Posible ba at tama ba ang pagtingin sa hinaharap at hulaan ang mga pangyayari sa hinaharap?

PDF
Hulyo 1910

Posible bang mag-isip ng isip? Kung gayon, paano ito ginawa; paano mapapansin ang pag-ulit nito at iiwasan ito sa isip?

PDF
Agosto 1910

Ang pag-aari ba sa mga lihim na lipunan ay may epekto ng pagpapahinto o pagsulong ng isip sa ebolusyon nito? Posible bang makakuha ng isang bagay sa wala?

Bakit nagsisikap ang mga tao na makakuha ng isang bagay para sa wala? Paano ang mga tao na lumabas upang makakuha ng isang bagay para sa wala, kailangang magbayad para sa kung ano ang makuha nila?

PDF
Septiyembre 1910

Ano ang mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng Theosophy at New Thought?

Ano ang sanhi ng kanser? Mayroon bang anumang mga kilalang lunas para dito o ang ilang paraan ng paggamot ay kailangang matuklasan bago maisagawa ang lunas nito?

PDF
Oktubre 1910

Bakit naiiba ang ibang ahas ng iba't ibang tao? Minsan ang isang ahas ay binabanggit bilang kinatawan ng kasamaan, sa ibang pagkakataon bilang simbolo ng karunungan. Bakit ang tao ay nagtataglay ng likas na takot sa mga ahas?

Mayroon bang anumang katotohanan sa mga kuwento na ang mga Rosicrucians ay nagniningas na lampara? Kung gayon, paano sila ginawa, anong layunin ang pinaglilingkuran nila, at maaari itong gawin at gamitin ngayon?

PDF
Mayo 1912

Bakit ginamit ang agila bilang simbolo ng iba't ibang bansa?

Gumagamit ba ang dobleng ulo na agila bilang pambansang sagisag ng ilang bansa, at matatagpuan sa mga monumento ng mga sinaunang Hiteo ng mga panahon sa Biblia, na tumutukoy sa androgynous kondisyon ng tao?

PDF
Hunyo 1912

Sa apat na quarter at kalahating quarter ng bilog sa Masonic keystone ng Royal Arch Chapter ay ang mga titik HTWSSTKS May kaugnayan ba sila ng zodiac, at ano ang ipinahihiwatig ng kanilang mga posisyon sa paligid ng bilog?

PDF
Hulyo 1912

Ano ang lasa sa pagkain?

May lasa ba sa pagkain ang anumang halaga bilang pagkain maliban sa pagkain?

PDF
Oktubre 1912

Paano mapoprotektahan ng isa ang kanyang sarili laban sa mga kasinungalingan o paninirang-puri ng iba?

PDF
Nobyembre 1912

Paano nakatira ang mga hibernating na hayop nang walang pagkain at tila walang hangin sa panahon ng kanilang matagal na tagal ng pagtulog sa panahon ng taglamig?

Maaari bang mabuhay ang isang hayop na may baga nang walang paghinga? Kung gayon, paano ito nakatira?

Kinikilala ba ng agham ang anumang batas kung saan maaaring mabuhay ang tao nang walang pagkain at hangin; kung gayon, ang mga tao ay nabuhay, at ano ang batas?

PDF
Disyembre 1912

Bakit hinati ang oras dahil ito?

PDF
Enero 1913

May panahon ba sa mga dibisyon nito sa mga taon, buwan, linggo, araw, oras, minuto at segundo anumang pagkakasunud-sunod sa physiological o iba pang mga proseso sa katawan ng tao? Kung gayon, ano ang mga correspondence?

PDF
Pebrero 1913

Maaari bang mabuhay ang isang tao, tapusin ang mga gawain ng, at mamatay sa higit sa isang buhay sa panahon ng kanyang itinakdang panahon sa lupa?

PDF
March 1913

Maaari ba ang elementary na bagay, sa pamamagitan ng mahiwagang proseso, ay dadalhin sa kongkretong paraan sa pamamagitan ng mga kamay; kung gayon, anong partikular na anyo ang maaaring gawin at kung paano ito ginawa?

Paano dapat gamitin ang mga kamay sa pagpapagaling ng sariling pisikal na katawan o anumang bahagi ng katawan?

PDF
Abril 1913

Ano ang kinakailangan para sa paglago sa debosyon?

Ano ang likas na katangian ng insenso, at gaano katagal ang paggamit nito?

Mayroon bang mga benepisyo mula sa pagsusunog ng insenso, sa panahon ng pagmumuni-muni?

Ang mga epekto ba ng pagsunog ng insenso ay makikita sa alinman sa mga eroplano?

PDF
Mayo 1913

Anong mga kulay, riles at bato ang maiugnay sa pitong planeta?

Dapat bang matukoy ang kulay ng mga kulay, riles at bato sa aspeto ng planeta kung saan ipinanganak ang tagapagsuot?

Magkaroon ng mga kulay, riles at mga bato ng anumang mga espesyal na virtues, at kung paano maaari itong magsuot nang walang pagsasaalang-alang sa mga planeta?

Anu-anong mga titik o numero ang naka-attach o incribble sa mga planeta?

PDF
Hunyo 1913

Ang tao ba ay isang microcosm ng macrocosm, ang universe sa miniature? Kung gayon, ang mga planeta at ang nakikitang mga bituin ay dapat na katawanin sa loob niya. Saan sila matatagpuan?

Ano ang ibig sabihin ng kalusugan sa pangkalahatan? Kung ito ay ang balanse ng pisikal, mental at espirituwal na lakas ng tao, kung gayon kung paano pinananatili ang balanse?

PDF
Hulyo 1913

Ang pinakamainam ba para sa isang tao na iwanan ang kanyang pisikal na katawan na walang nalalaman, upang ang kaluluwa ay makapasok sa kanyang pangarap na kalagayan?

Anong taas ang naaabot ng mga kaluluwa na sinasadya ang kanilang pisikal na katawan at sinasadya pagkatapos ng kamatayan?

PDF
Agosto 1913

Mangyaring magbigay ng kahulugan ng kawalang-kamatayan at maikling sabi ng estado kung paano matamo ang imortalidad?

Ang mga gusto at hindi gusto ng tao ang mga pagmumuni-muni ng kanyang sariling kaluluwa? Kung gayon, paano nila nasasalamin? Kung hindi, kung saan dumating ang mga gusto at hindi gusto?

PDF
Septiyembre 1913

Ang pinakamainam na dapat bang sugpuin ng isang tao ang kanyang mga sekswal na kagustuhan, at dapat ba siyang magsikap na mabuhay ng buhay na walang asawa?

PDF
Oktubre 1913

Ano ang makatwirang paliwanag ng doktrina ng pagbabayad-sala, at paano ito makikipagkasundo sa batas ng karma?

PDF
Nobyembre 1913

Ano ang pagtawa, at bakit tumawa ang mga tao?

PDF
Abril 1915

Ano ang ugnayan sa pagitan ng magnetismo at grabitasyon, at paano naiiba ang mga ito, kung sa lahat? At ano ang kaugnayan sa pagitan ng pang-akit at pang-akit ng hayop, at paano naiiba ang mga ito, kung sa lahat?

Paano ang mga pagpapagaling na maapektuhan ng magnetismo ng hayop?

PDF
Mayo 1915

May kaugnayan ba ang pang-akit ng hayop, mesmerismo, at hipnotismo, at kung gayon, paano ito nauugnay?

Paano maisasaaktibo ang magnetismo ng hayop, at sa anu-anong paggamit nito maaaring ilagay?

PDF
Hunyo 1915

Ano ang kahulugan ng amoy; paano kumilos ito; ang pisikal na mga particle ay nakikibahagi sa produksyon ng pandamdam, at anong bahagi ang nakamumula sa paglalaro sa pamumuhay?

Ano ang imahinasyon? Paano ito maaaring linangin at gamitin?

PDF
Hulyo 1915

Ano ang sakit at anong koneksyon ang may bakterya dito?

Ano ang kanser at maaari itong magaling, at kung maaari itong magaling, ano ang lunas?

PDF
Agosto 1915

Ano ang isang mahusay na paraan upang ikonekta ang mga estado ng waking at pangangarap upang walang pagitan kung saan ang natutulog ay walang malay?

PDF
Septiyembre 1915

Ano ang nag-uudyok sa atin na maging proselytize para sa ating mga opinyon? Sa anu-anong antas tayo pinapayagan na salungatin ang ating mga opinyon sa mga iba?

PDF
Oktubre 1915

Paano ito na ang mga problema na nakakalungkot sa lahat ng pagsisikap at tila imposible sa solusyon sa panahon ng oras ng paggising ay dapat lutasin sa panahon ng pagtulog o kaagad sa nakakagising?

PDF
Nobyembre 1915

Ano ang memorya?

PDF
Disyembre 1915

Ano ang nagiging sanhi ng pagkawala ng memorya?

Ano ang nagiging sanhi ng isang tao na makalimutan ang kanyang sariling pangalan o kung saan siya nabubuhay, bagaman ang kanyang memorya ay hindi maaaring makapinsala sa ibang mga aspeto?

PDF
Enero 1916

Ano ang karaniwang ibig sabihin ng terminong “kaluluwa” at paano dapat gamitin ang terminong “kaluluwa”?

PDF
Hunyo 1916

Hindi ba ang Theosophical doktrina ng ating paghihirap sa lupa bilang karmic retribution, katulad ng teolohiko na pahayag ng ating paghihirap bilang pagganti sa impiyerno, sa parehong mga pagpapahayag na dapat tanggapin sa pananampalataya lamang; at, higit pa, ang isa ay kasing ganda ng iba upang makagawa ng kabutihan ng moralidad?

PDF