Mga Nag-aambag na Miyembro

$50.00

Ang lahat ng miyembro ng The Word Foundation, anuman ang antas ng suporta na pinili mo, ay makakatanggap ng aming quarterly magazine, Ang Salita, at isang 40% na diskwento sa mga aklat ng Percival. Ang mga ito ay taunang dues.

Tingnan ang iba pang Mga Pagpipilian sa Pagsapi

Magpatuloy Shopping