Ang Mga Video ng Foundation ng Salita


Pag-iisip at Destiny, Sa pamamagitan ng Harold W. Percival, ay ibinalita ng marami bilang ang pinakakumpletong aklat kailanman na isinulat sa Man and the Universe. Sa pag-print sa loob ng mahigit 70 taon, nagbibigay ito ng maningning na Liwanag sa malalalim na tanong na kailanman nalilito sa sangkatauhan. Ang aming pahina ng Video ay may kasamang audio presentation ng unang 3 pahina ng pagpapakilala at isang sulyap, gamit ang sariling mga salita ni Percival, sa hindi pangkaraniwang paraan Pag-iisip at Destiny ay isinulat.
Harold W. Percival inilarawan ang kanyang makapangyarihan, nakakagulat na karanasan ng pagiging mulat sa Kamalayan sa Paunang Salita sa kanyang magnum opus, Pag-iisip at Destiny. Ito ang tanging pagkakataon kung saan ang unang panghalip na panauhan na "Ako" ay ginamit sa aklat. Sinabi ni G. Percival na mas gusto niya na ang libro ay tumayo sa sarili nitong merito at hindi maimpluwensyahan ng kanyang personalidad. Ang video na ito ay isang pagbabasa ng buong Paunang Salita ng May-akda.
Ang video sa ibaba ay may kasamang kumpletong audio pagpapakilala—ang buong unang kabanata—sa Pag-iisip at Destiny ni Harold W. Percival. Ang pagbasang ito ay mula sa ika-11 na edisyon.
Ang kahulugan na ito ng Alkoholismo ay mula sa Pag-iisip at Destiny, na isinulat ni Harold W. Percival.
Ang kahulugan na ito ng Katapatan ay mula sa Pag-iisip at Destiny, na isinulat ni Harold W. Percival.
Ang kahulugan na ito ng Pag-iisip na Hindi Lumilikha ng mga Kaisipan ay mula sa Pag-iisip at Destiny, na isinulat ni Harold W. Percival.
Isang estudyante ng Pag-iisip at Destiny, Joe, ay nagbabahagi ng kanyang mga saloobin tungkol sa aklat at kung paano ito nakaapekto sa kanyang buhay.