Isang Maikling Paglalarawan ng Pag-iisip at DestinyAno ang pinakamahalaga sa iyo sa buhay?

Kung ang iyong sagot ay upang makamit ang higit na pagkaunawa sa iyong sarili at sa mundo kung saan tayo nakatira; kung upang maunawaan kung bakit tayo naririto sa mundo at kung ano ang naghihintay sa atin pagkatapos ng kamatayan; kung upang malaman ang totoong layunin ng buhay, ang iyong buhay, Pag-iisip at Destiny nag-aalok sa iyo ng pagkakataong mahanap ang mga sagot na ito. At marami pang iba.

Sa loob ng mga pahinang ito, ang impormasyong mas matanda kaysa sa naitala na kasaysayan ay ipinapaalam sa buong mundo — tungkol sa Kamalayan. Ang dakilang halaga nito ay makakatulong ito sa atin upang higit na maunawaan ang ating mga sarili, ang sansinukob. . . at higit pa. Ang librong ito ay hindi isang doktrina na magsasabi sa iyo kung paano mamuhay sa iyong buhay. Isinasaad ng may-akda na isang mahalagang aral para sa bawat kalalakihan at kababaihan ay upang matukoy sa sarili kung ano ang dapat gawin at kung ano ang hindi dapat gawin. Sinabi niya: “Hindi ako nangangako na mangaral sa kanino man; Hindi ko isinasaalang-alang ang aking sarili na isang mangangaral o isang guro. "

Kahit na ang dakilang gawain na ito ay isinulat para sa lahat ng sangkatauhan, medyo ilang sa buong mundo ang natagpuan ito. Ngunit ang pagtaas ng pagtaas ay nagsisikap na maunawaan ang kahulugan ng mga personal at pandaigdigang hamon na kinakaharap natin, pati na rin ang sakit at pagdurusa na kadalasang kasama nila. Ang sincerest wish ng may-akda ay iyon Pag-iisip at Destiny maglingkod bilang liwanag ng ilaw upang tulungan ang lahat ng tao na tulungan ang kanilang sarili.

Ang parehong kakaiba na mambabasa at ang pinaka masigasig na naghahanap ng malalim na kaalaman ay hindi maaaring makatulong ngunit ma-intindi ng kasaganaan, saklaw at detalye ng mga paksa na hinarap sa aklat na ito. Maraming magtaka kung paano nakuha ng may-akda ang impormasyon. Ang di-pangkaraniwang paraan kung saan ginawa ang obra maestra na ito ay inilarawan sa Pangunahin at Paunang Salita ng May-akda.

Sinimulan ni Percival ang mga kabanata para sa Pag-iisip at Destiny pagsunod sa mga karanasan ng makapangyarihang pag-iilaw, na tinutukoy niya bilang kamalayan ng Kamalayan. Sinabi niya na ang pagiging malay-tao ng Kamalayan ay nagpapakita ng "hindi alam" sa taong nalalaman na. Ang mga karanasang ito ay nagpapahintulot sa Percival na magamit ang kaalaman sa ibang pagkakataon tungkol sa anumang paksa sa pamamagitan ng isang partikular na pamamaraan ng pagtuon, o kung ano ang kanyang tinatawag na "tunay na pag-iisip." Sa pamamagitan ng pamamaraang ito ay isinulat ang aklat.

May isang pagiging tunay sa pagsulat ni Percival dahil wala itong mga pagpapalagay, teorya o pagkukunwari. Ang hindi nagkakamali niyang pag-aalay sa pinakamataas na paraan ng katotohanan ay hindi kailanman nag-wavers. Ito ay isang libro na nagsasalita sa pananabik sa bawat puso ng tao upang malaman kung bakit ang sangkatauhan ay tulad nito. Pag-iisip at Destiny ay isang hindi pangkaraniwang magaling na diskurso na sumasaklaw sa kabuuan ng ipinahayag at hindi nakikilala na mga mundo; dahil dito, maaari itong magamit sa mga buhay ng lahat na tumuklas ng mensahe ng pagpapalaya nito.