Ang Salita Foundation

ANG

WORD

Vol 14 HINDI, 1911. Hindi. 2

Copyright, 1911, ni HW PERCIVAL.

PAG-ASA AT TAKOT

Ang HOPE ay nagpahinga sa mga pintuan ng Langit at tumingin sa mga konseho ng mga diyos.

"Ipasok, oh nakakamanghang pagkatao!" Sigaw ng makalangit na host, at sabihin sa amin kung sino ka at kung ano ang gusto mo sa amin. "

Pumasok ang pag-asa. Ang hangin tungkol sa kanya ay nanginginig sa magaan at isang kagalakan bago alam sa Langit. Sa kanya, ang kagandahan ay itinuro, ang katanyagan ay naglabas ng korona nito, inalok ng kapangyarihan ang kanyang setro, at mga sulyap sa lahat ng mga bagay na hinahangad na binuksan sa paningin ng walang-hanggang kawan. Supernal light na inilabas mula sa mga mata ng Pag-asa. Siya ay huminga bihirang halimuyak sa lahat. Ang kanyang mga kilos ay pinataas ang mga tono ng buhay sa masayang ritmo at nakabalangkas ng napakaraming anyo ng kagandahan. Ang kanyang tinig ay na-key up ang mga nerbiyos, pinatalas ang mga pandama, pinasaya ang tibok ng puso, nagbigay ng bagong kapangyarihan sa mga salita, at ito ay mas matamis na musika kaysa sa mga choristers ng selestiyal.

"Ako, Inaasahan, ay isinilang at pinangalanan ni Thought, ang iyong ama, at inalagaan ng Desire, Queen of the Underworld, at pinuno ng mga gitnang rehiyon ng uniberso. Ngunit bagaman tinawag ako sa pagiging walang kamatayang magulang, nauna ako, walang magulang, at walang hanggan bilang ang dakilang ama ng lahat.

"Bumulong ako sa Lumikha nang ang sansinukob ay ipinaglihi, at hiningahan niya ako sa kanyang pagkatao. Sa incubation ng unibersal na itlog, pinakilig ko ang mikrobyo at ginising ko ang potensyal na enerhiya nito sa buhay. Sa pagbubuntis at pag-usad ng mga mundo, kinanta ko ang mga sukat ng buhay at dinaluhan ang limning ng kanilang mga kurso sa mga anyo. Sa mga modulated na tono ng kalikasan ay inaawit ko ang mga pangalan ng kanilang Panginoon sa pagsilang ng mga nilalang, ngunit hindi nila ako narinig. Ako ay lumakad kasama ng mga anak ng lupa at sa tuwa ng kagalakan ay nasabi ko ang mga kahanga-hanga at kaluwalhatian ng Pag-iisip, ang kanilang lumikha, ngunit hindi nila siya nakilala. Nagpakita ako ng maliwanag na landas tungo sa Langit at pinalipad ang ritmo ng daan, ngunit hindi maramdaman ng kanilang mga mata ang aking liwanag, ang kanilang mga tainga ay hindi nakaayon sa aking tinig, at maliban kung ang walang kamatayang apoy ay bumaba sa kanila upang sindihan ang panggatong na aking ibibigay, ang kanilang ang mga puso ay magiging mga dambanang walang laman, ako ay hindi kilala at hindi nila mapapansin, at sila ay dadaan sa kawalan ng anyo kung saan sila ay tinawag, nang hindi nakamit ang kung saan sila ay itinalaga ng Pag-iisip.

“Sa mga nakakita sa akin, hindi ako nakakalimutan. Sa akin, oh mga anak ng Langit, narito ang lahat ng mga bagay! Sa akin maaari kang tumaas sa kabila ng mga talahanayan ng iyong kalangitan ng langit, at sa maluwalhati at hindi maipaliwanag na mga taas na hindi pa nababaliw. Ngunit huwag malinlang sa akin, kung hindi, mawawala ang iyong poise, kawalan ng pag-asa, at maaaring mahulog sa pinakamababang paglubog ng Impiyerno. Gayunpaman, sa Impiyerno, sa Langit, o higit pa, sasamahan kita kung ganyan ang gusto mo.

"Sa ipinahayag na mga mundo, ang aking misyon ay upang itulak ang lahat ng mga nilalang sa hindi nasasakop. Ako ay walang kamatayan, ngunit ang aking mga anyo ay mamamatay at ako ay muling makikitang muli na nagbabago ng mga anyo hanggang sa tumakbo ang lahi ng tao. Sa mga mas mababang ipinahayag na mundo ay tatawagin ako ng maraming mga pangalan, ngunit kakaunti ang makakikilala sa akin na katulad ko. Ang mga simple ay papuri sa akin bilang kanilang lode star at gagabayan ng aking ilaw. Ang natutunan ay bibigyan ako ng isang ilusyon at hahatulan ako na maiiwasan. Ako ay mananatiling hindi kilala sa mga mas mababang mundo sa kanya na hindi pa natagpuan sa akin ang hindi pinipilit. "

Sa gayon ay napag-usapan ang mga diyos na nakakabighani, tumigil ang Pag-asa. At sila, hindi pinapakinggan ang kanyang mga behests, ay bumangon bilang isa.

"Halika, pinaka nais na maging," ang bawat sigaw, "Inaangkin kita bilang aking sarili."

"Teka," sabi ni Hope. “Oh, mga anak ng Lumikha! mga tagapagmana ng Langit! siya na nag-aangkin sa akin para sa kanyang sarili lamang ay hindi gaanong nakakakilala sa akin bilang ako. Huwag masyadong magmadali. Maging gabay sa iyong pagpili ng Dahilan, tagapamagitan ng mga diyos. Sinabi sa akin ng dahilan: 'Tingnan mo ako bilang ako. Huwag mo akong ipagkamali sa mga anyo kung saan ako nakatira. Kung hindi, ako ay tiyak na mapapahamak mo na gumala-gala sa mga mundo, at ikaw ay mapapahamak sa sarili na sundin ako at lumakad sa lupa sa kagalakan at kalungkutan sa paulit-ulit na karanasan hanggang sa matagpuan mo ako sa kadalisayan ng liwanag, at bumalik, tinubos. kasama ko sa Langit.'

“Nagsasalita ako ng kaalaman, pagpapala, walang kamatayan, sakripisyo, katuwiran. Ngunit kakaunti sa mga makakarinig ng aking tinig ay maiintindihan. Sa halip ay isasalin nila ako sa wika ng kanilang mga puso at sa akin ay hahanapin ang mga anyo ng makamundong kayamanan, kaligayahan, katanyagan, pag-ibig, kapangyarihan. Gayon pa man, para sa mga bagay na hinahanap nila ay hihikayat ko sila; upang makuha ang mga ito at hindi mahanap ang kanilang hinahanap, sila ay magpupumilit. Kapag sila ay nabigo, o tila nakamit pa, mabibigo muli, sasabihin ko at makikinig sila sa aking tinig at magsisimulang muli. At kailanman hahanapin at magsisikap sila hanggang sa hahanapin nila ako para sa aking sarili at hindi para sa aking mga gantimpala.

"Maging matalino, walang kamatayan! Dahilan ng Heed, o sasabihin mo ang aking kambal na kapatid, Takot, na hindi mo pa kilala. Sa kanyang kakila-kilabot na presensya mayroong lakas na walang laman at nananatili pa rin ang iyong mga puso habang itinatago niya ako sa iyong tingin.

"Ipinahayag ko ang aking sarili. Mahal mo ako. Huwag mo akong kalimutan. Narito ako. Kunin mo ako ayon sa gusto mo. "

Nagnanais na magising sa mga diyos. Bawat nakakita sa Hope walang anuman kundi ang layunin ng kanyang nagising na pagnanasa. Bingi sa Dahilan at kaakit-akit ng premyo na nakikita, sila ay advanced at sa magulong tinig ay nagsabi:

"Inaasahan kita. Magpakailanman ka sa akin. "

Sa pamamagitan ng masigasig na ginawa ng bawat isa na matapang upang iguhit ang Pag-asa sa kanyang sarili. Ngunit kahit na tila sa kanya na nanalo siya ng kanyang premyo, tumakas si Hope. Ang ilaw ng Langit ay lumabas kasama ang Pag-asa.

Habang nagmamadali na sundin ang mga diyos, isang kakila-kilabot na anino ang nahulog sa mga pintuan ng Langit.

"Begone, napakarumi Presensya," sabi nila. "Hinahanap namin ang Pag-asa, at hindi isang hugis na Shadow."

Sa guwang na hininga ang bulong ni Shadow:

"Ako ay Takot."

Ang katahimikan ng Kamatayan ay napunta sa lahat sa loob. Nanginig ang puwang habang ang bulong ng pangamba na pangamba ay muling nag-ikot sa buong mundo. Sa bulong na iyon ay naghagulgol ng kalungkutan ng kalungkutan, pinangungulukan ang natipon na mga kalungkutan ng isang mundo sa sakit at naghihinag ng kawalan ng pag-asa sa mga taong nagdurusa ng walang tigil na mga paghihirap.

"Halika," sabi ng Takot, "tinanggal mo ang Pag-asa at tinawag ako. Hinihintay kita sa labas ng mga pintuan ng Langit. Huwag maghanap ng Pag-asa. Siya ay isang ilaw na ilaw lamang, isang glaydorescent glow. Pinapagpapabilis niya ang espiritu sa mga masasamang panaginip, at ang mga nakayakap sa kanya ay naging aking mga alipin. Nawala ang pag-asa. Manatili sa iyong nakalulungkot na Langit, mga diyos, o pumasa sa mga pintuang-bayan at maging aking alipin, at itataboy kita nang paulit-ulit sa espasyo sa paghanap ng Pag-asa, at hahanapin mo siya kailanman. Habang siya ay nag-beckons at inaabot mo upang dalhin siya, makikita mo ako sa kanyang pwesto. Narito ako! Takot. ”

Nakita ng mga diyos ang Takot at sila ay nanginig. Sa loob ng mga pintuan ay walang buhay ang buhay. Sa labas lahat ay madilim, at ang mga panginginig ng Takot ay dumadaloy sa pamamagitan ng puwang. Ang isang maputlang bituin ay kumislap at ang malabong tinig ng Hope ay tumunog sa dilim.

“Huwag kang matakot; siya ay isang anino lamang. Kung matututunan mo siya ay hindi siya makakasama sa iyo. Kapag dumaan ka at pinalayas ang Takot, tutubusin mo ang iyong sarili, natagpuan ako, at babalik tayo sa Langit. Sundin mo ako, at hayaan kang Patnubay sa iyo ang dahilan. "

Kahit na ang Takot ay hindi mapigilan ang mga imortal na nakinig sa tinig ng Pag-asa. Sabi nila:

"Ito ay mas mahusay na gumala sa hindi kilalang mga lugar na may Pag-asa kaysa sa maging sa isang walang laman na Langit na may Takot sa mga pintuan. Sinusunod namin ang Pag-asa. "

Sa isang pagsang-ayon ang walang-kamatayang host ay umalis sa Langit. Sa labas ng mga pintuan, sinakyan sila ng Takot at pinahiga sila at ginawa nilang kalimutan ang lahat kaysa sa Pag-asa.

Napalakas sa takot at gumala sa madilim na mga mundo, ang mga imortal ay bumaba sa mundo sa mga unang panahon at kinuha ang kanilang tahanan at nawala sa mga mortal na kalalakihan. At ang Pag-asa ay sumama sa kanila. Matagal na, nakalimutan nila kung sino sila at hindi, maliban sa pamamagitan ng Pag-asa, alalahanin kung saan sila nanggaling.

Umaasa ang pag-asa sa puso ng kabataan, na nakikita sa kabataan ang isang path na may rosas na linya. Ang luma at pagod ay lumingon sa mundo para sa Pag-asa, ngunit ang Takot ay dumating; naramdaman nila ang bigat ng mga taon at mabait na Pag-asa pagkatapos ay lumingon ang Langit sa Langit. Ngunit kapag may Pag-asa ay tumingin sila sa Langit, ang Takot ay humawak sa kanilang tingin at hindi nila nakikita sa kabila ng gateway, kamatayan.

Hinihimok ng Takot, ang mga immortals ay naglalakad sa mundo sa pagkalimot, ngunit ang Pag-asa ay kasama nila. Ilang araw, sa ilaw na matatagpuan sa kadalisayan ng buhay, aalisin nila ang Takot, makahanap ng Pag-asa, at makikilala ang kanilang sarili at ang Langit.