Ang Salita Foundation

ANG

WORD

JANUARY, 1910.


Copyright, 1910, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Gumagana ba ang espiritu sa tao at ano ang mga espirituwal na nilalang?

Dapat nating tanungin ang tanong bago natin ito sagutin. Ilang mga tao ang tumitigil sa pag-iisip kung ano ang ibig sabihin kapag gumagamit sila ng mga salitang tulad ng espiritu at espirituwal. Kung hinihiling ang mga kahulugan ng mga taong ito ay kakaunti ang hindi makaramdam ng kanilang kamangmangan sa kung ano ang ibig sabihin ng mga term. Marami kasing pagkalito sa simbahan dahil wala rito. Ang mga tao ay nagsasalita ng mabuting espiritu at masasamang espiritu, matalinong espiritu at mga hangal na espiritu. Sinasabing isang espiritu ng Diyos, espiritu ng tao, espiritu ng demonyo. Kung gayon maraming mga espiritu ng kalikasan, tulad ng espiritu ng hangin, ng tubig, ng lupa, ng apoy, at espiritu ay naiugnay sa alkohol. Ang bawat hayop ay nilikha na may isang diwa at ang ilang mga banal na kasulatan ay nagsasalita ng iba pang mga espiritu na nagtataglay ng mga hayop. Ang kulto na kilala bilang Espirituwalismo, o Espiritismo, ay nagsasalita ng mga espiritu ng tagapag-alaga, mga kontrol sa espiritu at isang lupa ng espiritu. Itinanggi ng materyalista na mayroong anumang espiritu. Ang kulto na kilala bilang Christian Science, ang paggawa ng liberal na paggamit ng term, ay nagdaragdag sa pagkalito at ginagamit ito ng mababago na kaginhawaan. Walang kasunduan kung ano ang espiritu o kung ano ang estado o kalidad ng salitang espiritwal na nalalapat. Kapag ginagamit ang salitang espiritwal, sa pangkalahatan, ito ay inilaan upang masakop ang mga katangian, katangian at kundisyon na dapat hindi pisikal, hindi materyal, hindi makalupang. Sa gayon naririnig natin ang espirituwal na kadiliman, ilaw sa espiritu, kagalakan sa espiritu, at espirituwal na kalungkutan. Sinasabi sa isa na ang mga tao ay nakakita ng mga espirituwal na larawan; naririnig ng isang tao ang mga espiritwal na tao, espirituwal na pagpapahayag, damdamin ng espiritwal at maging ng espirituwal na damdamin. Walang hangganan sa indulgence sa paggamit ng mga salitang espiritu at ispiritwal. Ang ganoong pagkalito ay magpapatuloy hangga't ang mga tao ay tumanggi na mag-isip talaga ng kung ano ang ibig sabihin o kung ano ang ipinahayag sa kanilang wika. Dapat tayong gumamit ng mga tiyak na termino upang kumatawan sa mga tiyak na kaisipan, upang sa gayon ay tiyak na malalaman ang mga ideya. Sa pamamagitan lamang ng isang tiyak na terminolohiya maaari tayong umasa na makapagpalitan ng mga pananaw sa isa't isa at makahanap ng paraan sa pamamagitan ng pagkalito ng isip ng mga salita. Ang Espiritu ang pangunahing at din ang pangwakas na estado, kalidad, o kondisyon, sa lahat ng mga bagay na naipakita. Ang una at huling estado na ito ay napalayo sa pisikal na pagsusuri. Hindi ito maipakita ng pagsusuri ng kemikal, ngunit maaaring mapatunayan ito sa isip. Hindi ito napansin ng pisiko, o ng chemist, dahil ang kanilang mga instrumento at pagsubok ay hindi tutugon, at dahil ang mga ito ay wala sa parehong eroplano. Ngunit maaari itong napatunayan sa isipan dahil ang isip ay nasa eroplano na iyon at maaaring pumunta sa estado na iyon. Ang kaisipan ay naaayon sa espiritu at maaaring malaman ito. Ang espiritu ay kung saan nagsisimula ang paglipat at kumilos na hiwalay sa isang sangkap ng magulang. Ang sangkap ng espiritu ng magulang ay walang kilos, hindi gumagalaw, pasibo, huminto at humihinuha, maliban kung ang isang bahagi ng kanyang sarili ay lumayo mula sa kanyang sarili upang makadaan sa isang panahon ng paghahayag na tinawag na ebolusyon at ebolusyon, at makatipid kapag ang bahaging iyon na umalis ay bumalik muli sa kanyang magulang sangkap. Sa pagitan ng pag-alis at ang pagbabalik ng sangkap ng magulang ay hindi tulad ng inilarawan sa itaas.

Ang sangkap kapag ito ay inilabas ay hindi na substansiya, ngunit ito ay materya at bilang isang mahusay na nagniningas, himpapawid na dagat o globo sa maindayog na paggalaw, ang kabuuan ay binubuo ng mga particle. Ang bawat butil, gaya ng kabuuan, ay dalawahan sa kalikasan nito at hindi mahahati. Ito ay bagay na espiritu. Bagama't ang bawat butil ay maaaring at sa kalaunan ay dapat na dumaan sa lahat ng mga estado at kundisyon, gayunpaman hindi ito sa anumang paraan o sa anumang paraan ay maputol, mapaghiwalay o hatiin sa sarili nito. Ang unang estadong ito ay tinatawag na espirituwal at bagama't may dalawahan, ngunit hindi mapaghihiwalay na kalikasan, ang espiritu-bagay ay maaaring tawaging espiritu habang nasa una o espirituwal na kalagayang ito, dahil ang espiritu ay ganap na nangingibabaw.

Kasunod ng pangkalahatang plano tungo sa involution o manifestation sa unibersal, espirituwal o isip na bagay na ito, ang bagay ay pumasa sa pangalawa at mababang estado. Sa pangalawang estadong ito ang bagay ay iba kaysa sa una. Ang duality sa usapin ay ipinakita na ngayon nang malinaw. Ang bawat butil ay hindi na lumilitaw na gumagalaw nang walang pagtutol. Ang bawat butil ay gumagalaw sa sarili, ngunit nakakatugon sa mismong pagtutol. Ang bawat butil sa duality nito ay binubuo ng gumagalaw at gumagalaw, at kahit na dalawahan sa kalikasan nito, ang dalawang aspeto ay nagkakaisa bilang isa. Ang bawat isa ay may layunin sa isa't isa. Ang mga bagay ay maaari na ngayong tawaging espiritu-materya, at ang estado kung saan ang espiritu-materya ay maaaring tawaging estado ng buhay ng espiritu-materya. Ang bawat butil sa estadong ito kahit na tinatawag na espiritu-materya ay pinamamahalaan at kinokontrol ng iyon sa kanyang sarili, na espiritu, at ang espiritu sa bawat butil ng espiritu-materya ay nangingibabaw sa ibang bahagi o kalikasan ng kanyang sarili na bagay. Sa estado ng buhay ng espiritu-materya, espiritu pa rin ang pangunahing kadahilanan. Habang ang mga particle ng espiritu-materya ay nagpapatuloy patungo sa manifestation o involution sila ay nagiging mas mabigat at mas siksik at mas mabagal sa kanilang paggalaw hanggang sa sila ay pumasa sa form state. Sa anyo ng estado ang mga particle na noon ay malaya, gumagalaw sa sarili, at patuloy na aktibo ay nababawasan na ngayon sa kanilang mga paggalaw. Ang pagkaantala na ito ay dahil ang kalikasan ng materya ng butil ay nangingibabaw sa kalikasan ng espiritu ng butil at dahil nagsasama-sama ang butil sa butil at sa lahat, ang kalikasan ng materya ng mga particle ay nangingibabaw sa kanilang kalikasang espiritu. Habang ang butil ay nagsasama at nagsasama sa butil, nagiging mas siksik at mas siksik, sa wakas ay nakarating sila sa hangganan ng pisikal na mundo at ang bagay ay nasa abot ng agham. Habang natutuklasan ng chemist ang iba't ibang mga karakter o pamamaraan ng bagay ay binibigyan nila ito ng pangalan ng elemento; at sa gayon ay nakukuha natin ang mga elemento, na lahat ay bagay. Ang bawat elemento ay nagsasama-sama sa iba sa ilalim ng ilang partikular na mga batas, nag-condensate, namuo at na-kristal o sentralisado bilang solidong bagay sa paligid natin.

Mayroong mga pisikal na nilalang, elemento ng nilalang, mga nilalang sa buhay, at mga espiritung nilalang. Ang istraktura ng mga pisikal na nilalang ay ng mga cell; ang mga elemento ng nilalang ay binubuo ng mga molekula; ang buhay ng mga tao ay atomic; ang mga espiritung nilalang ay espiritu. Maaaring suriin ng chemist ang pisikal at eksperimento sa bagay na molekular, ngunit hindi pa niya napasok ang kaharian ng bagay na espiritwal maliban sa hypothesis. Ang tao ay hindi nakakakita o nakakaramdam ng isang buhay na buhay o isang espirituwal na nilalang. Nakikita o naramdaman ng tao ang kanyang kinagigiliwan. Ang mga pisikal na bagay ay nakikipag-ugnay sa pamamagitan ng mga pandama. Ang mga elemento ay nadama sa pamamagitan ng mga pandama na nakamit sa kanila. Upang makita ang bagay na espiritu-bagay o mga nilalang ng espiritung bagay, ang isip ay dapat na malayang gumagalaw sa sarili maliban sa mga pandama. Kapag ang isip ay maaaring gumalaw nang malaya nang walang paggamit ng mga pandama nito ay malalaman nito ang bagay na espiritung at buhay. Kapag ang pag-iisip ay nakakaunawa na ito ay malalaman nito ang mga espiritung nilalang. Ngunit ang mga espiritung nilalang o ang buhay na nilalang sa gayon ay hindi kilala at hindi maaaring maging mga nilalang na ito na walang mga pisikal na katawan, na kung saan ay walang pag-iingat at walang imik na tinatawag na mga espiritu o espiritwal na nilalang, at kung saan mahaba at pagnanasa sa laman. Ang espiritu ay kumikilos sa tao ayon sa proporsyon habang naisip ng tao ang kanyang isip sa estado ng espiritu. Ginagawa niya ito sa kanyang pag-iisip. Ang tao ay nasa pinakamataas na bahagi ng isang espiritwal na pagkatao. Sa kanyang mental na bahagi siya ay isang pag-iisip. Pagkatapos sa kanyang pagnanasa kalikasan siya ay isang hayop. Kilala natin siya bilang isang pisikal na pagkatao, na kung saan madalas nating nakikita ang hayop, madalas na nakikipag-ugnay sa nag-iisip, at sa mga bihirang sandali ay nakakamit natin ang mga sulyap sa kanya bilang isang espiritwal na pagkatao.

Bilang isang espiritwal na tao ay ang tuktok ng ebolusyon, ang pangunahin at ang panghuli at pagpapakita at resulta ng isang ebolusyon. Ang espiritu sa simula ng hindi pagsali o pagpapakita ay hindi maibabahagi.

Bilang ang pangunahing bagay-bagay na kasangkot nang paunti-unti, entablado sa entablado, mula sa estado sa estado, at sa wakas na ang bagay na espirituwal na bagay ay gaganapin sa pagkaalipin at ikinulong ng iba pang bahagi ng kalikasan ng kanyang sarili na mahalaga, kaya ang espiritu ay unti-unti, hakbang sa pamamagitan ng hakbang, muling pinapansin ang kataas-taasang kapangyarihan nito, at, ang pagtagumpayan sa paglaban ng bagay mismo, sa wakas ay muling bubuo ang bagay na hakbang-hakbang mula sa gross physical, sa pamamagitan ng mundo ng pagnanasa, sa pamamagitan ng mahabang yugto sa huling pag-abot sa mundo ng naisip; mula sa yugtong ito ay umakyat sa pamamagitan ng hangarin patungo sa panghuling tagumpay at pagkamit ng mundo ng espiritu, ang mundo ng kaalaman, kung saan ito ay muling naging sarili at nalalaman ang sarili matapos ang matagal na paglibot nito sa underworld ng bagay at mga pandama.

Kaibigan [HW Percival]