Ang Salita Foundation

ANG

WORD

JULY, 1910.


Copyright, 1910, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Posible bang mag-isip ng isip? Kung gayon, paano ito ginawa; paano maiiwasan ng isang tao ang pag-ulit nito at iiwasan ito sa isip?

Posible na hindi maiisip ang isipan, ngunit hindi posible na mag-isip ng isipan na ilalagay natin ang isang tramp sa labas ng bahay. Ang dahilan kung bakit napakarami ang hindi makaiwas sa mga hindi kanais-nais na mga saloobin, at hindi makapag-isip sa mga tiyak na linya, ay dahil sa naniniwala sila sa laganap na paniwala na dapat nilang iwaksi sa kanilang isipan. Imposibleng maglagay ng isang kaisipan sa isipan ng isang tao dahil sa pag-iingat nito ay dapat bigyan ng pag-iisip, at habang ang isip ay nagbibigay ng pag-iisip ng pansin imposible na mapupuksa ang kaisipang iyon. Ang nagsasabi: Umalis ka ng masamang pag-iisip, o, hindi ko iniisip ito o iyon, pinapanatili ang bagay na iyon sa kanyang isip na ligtas na parang na-rivet doon. Kung ang isa ay nagsasabi sa kanyang sarili na hindi niya dapat isipin ito o bagay na iyon, siya ay magiging tulad ng mga ascetics at hermits at panatiko na gumawa ng isang listahan ng mga bagay na hindi nila dapat isipin at pagkatapos ay magpatuloy upang pumunta sa listahang ito sa pag-iisip at ilagay ang mga saloobin na iyon sa kanilang isipan at nabigo. Ang lumang kwento ng "The Great Green Bear" ay naglalarawan nang mabuti. Ang isang mediaeval alchemist ay na-peste ng isa sa kanyang mga mag-aaral na nais sabihin sa kung paano mag-transmite ng lead sa ginto. Sinabi ng kanyang panginoon sa mag-aaral na hindi niya ito magagawa, kahit na sinabihan siya, dahil hindi siya karapat-dapat. Sa patuloy na pagsusumamo ng mag-aaral, nagpasya ang alchemist na turuan ang mag-aaral ng isang aralin at sinabi sa kanya na habang siya ay pupunta sa isang paglalakbay sa susunod na araw ay iiwan niya sa kanya ang pormula kung saan maaaring magtagumpay siya kung kaya niyang sundin ang lahat ng mga tagubilin , ngunit kinakailangan na bigyang-pansin ang pormula at maging tumpak sa bawat detalye. Ang mag-aaral ay nasiyahan at sabik na sinimulan ang gawain sa takdang oras. Sinunod niya nang mabuti ang mga tagubilin at wasto sa paghahanda ng kanyang mga materyales at instrumento. Nakita niya na ang mga metal ng tamang kalidad at dami ay nasa kanilang tamang mga crucibles, at ang temperatura na kinakailangan ay ginawa. Siya ay maingat na ang mga vapors ay lahat na naalagaan at dumaan sa mga alembics at retorts, at natagpuan na ang mga deposito mula sa mga ito ay eksaktong ayon sa nakasaad sa pormula. Ang lahat ng ito ay nagdulot sa kanya ng labis na kasiyahan at habang nagpapatuloy siya sa eksperimento ay nakakuha siya ng tiwala sa tunay na tagumpay nito. Ang isa sa mga patakaran ay na hindi niya dapat basahin ang formula ngunit dapat sundin lamang ito habang nagpapatuloy siya sa kanyang gawain. Sa pagpapatuloy niya, nakarating siya sa pahayag: Ngayon na ang eksperimento ay nagpatuloy sa ngayon at na ang metal ay nasa puting init, kumuha ng kaunting pulang pulbos sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki ng kanang kamay, isang maliit na puting pulbos sa pagitan ng hintuturo at hinlalaki ng kaliwang kamay, manindigan sa kumikinang na masa na mayroon ka na sa harap mo at maging handa na ihulog ang mga pulbos na ito matapos mong sundin ang susunod na pagkakasunud-sunod. Ginawa ng binata ang iniutos at basahin sa: Nakarating ka na ngayon sa napakahalagang pagsubok, at ang tagumpay ay susundin lamang kung magagawa mong sundin ang mga sumusunod: Huwag isipin ang mahusay na berdeng oso at siguraduhin na hindi mo iniisip ang mahusay na berdeng oso. Huminto ang paghinga ng binata. "Ang mahusay na berdeng oso. Hindi ko iniisip ang mahusay na berdeng bear, "sabi niya. "Ang mahusay na berdeng oso! Ano ang mahusay na berdeng oso? ako, nag-iisip tungkol sa mahusay na berde na oso. ”Habang patuloy niyang iniisip na hindi niya dapat isipin ang tungkol sa mahusay na berde na oso na maaari niyang isipin ang iba pa, hanggang sa huli ay naganap sa kanya na dapat niyang magpatuloy sa kanyang eksperimento at kahit na ang pag-iisip ng isang ang mahusay na berdeng bear ay nasa isip pa niya na lumingon siya sa formula upang makita kung ano ang susunod na pagkakasunud-sunod at nabasa niya: Nabigo ka sa pagsubok. Nabigo ka sa napakahalagang sandali dahil pinayagan mong makuha ang iyong pansin mula sa gawain upang mag-isip tungkol sa isang mahusay na berdeng oso. Ang init sa hurno ay hindi napanatili, ang wastong dami ng singaw ay nabigo na dumaan dito at ang retort na iyon, at walang silbi ngayon upang ihulog ang pula at puting pulbos.

Ang isang pag-iisip ay nananatiling nasa isip hangga't bibigyan ng pansin ang pansin. Kapag ang isip ay tumigil upang bigyan ng pansin ang isang pag-iisip at inilalagay ito sa isa pang pag-iisip, ang pag-iisip na may pansin ay nananatili sa isip, at ang hindi na nakakakuha ng atensyon. Ang paraan upang mapupuksa ang isang pag-iisip ay upang mapanatili ang isip ng tiyak at tuloy-tuloy sa isang tiyak at partikular na paksa o pag-iisip. Malalaman na kung ito ay tapos na, walang mga saloobin na hindi nauugnay sa paksa na maaaring makialam sa kanilang sarili sa isip. Habang ang pag-iisip ay nagnanais ng isang bagay na iniisip nito ay umiikot sa bagay na iyon ng pagnanasa dahil ang pagnanasa ay tulad ng isang sentro ng grabidad at umaakit sa isip. Ang isip ay maaaring palayain ang sarili mula sa kagustuhan na iyon, kung gugustuhin nito. Ang proseso kung saan ito ay pinalaya ay nakikita at naiintindihan na ang pagnanais ay hindi ang pinakamahusay para dito at pagkatapos ay magpapasya sa isang bagay na mas mahusay. Matapos magpasiya ang isip sa pinakamahusay na paksa, dapat itong idirekta ang pag-iisip sa paksa na iyon at dapat bigyan ng pansin ang paksang iyon. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang sentro ng grabidad ay nabago mula sa dating pagnanais sa bagong paksa ng pag-iisip. Ang isip ay nagpapasya kung saan magiging sentro ng grabidad nito. Sa alinmang paksa o bagay na pupunta sa isipan doon. Kaya ang isip ay patuloy na nagbabago ng paksa ng pag-iisip, ang sentro ng grabidad, hanggang sa natutunan na ilagay ang sentro ng grabidad sa sarili. Kapag ito ay tapos na, ang isip ay umaatras sa sarili nitong mga ramifications at pagpapaandar, sa pamamagitan ng mga avenues ng kahulugan at ang mga organo ng pang-unawa. Ang pag-iisip, hindi gumagana sa pamamagitan ng mga pandama sa pisikal na mundo, at pag-aaral na gawing sarili ang mga energies, sa wakas ay nagising sa sarili nitong katotohanan bilang naiiba sa kanyang katawang at iba pang mga katawan. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang isip ay hindi lamang natuklasan ang tunay na sarili ngunit maaari itong matuklasan ang tunay na sarili ng lahat ng iba at ang tunay na mundo na kung saan ay tumagos at nagtataguyod sa lahat ng iba pa.

Ang gayong pagsasakatuparan ay maaaring hindi matamo nang sabay-sabay, ngunit matatanto ito bilang pangwakas na resulta ng pag-iingat ng hindi kanais-nais na mga saloobin sa isipan sa pamamagitan ng pagdalaw at pag-iisip ng iba na kanais-nais. Walang sinuman ang makapag-isip lamang ng kaisipang nais niyang isipin at sa gayon ay ibukod o maiwasan ang ibang mga saloobin na pumasok sa isip; ngunit magagawa niya ito kung susubukan at patuloy na subukan.

Kaibigan [HW Percival]