Ang Salita Foundation

ANG

WORD

MARSO, 1907.


Copyright, 1907, ni HW PERCIVAL.

MGA MOMENTS NA MAY KAIBIGAN.

Ang isang kaibigan mula sa Central States ay nagtanong: Mali ba ang gumamit ng kaisipan sa halip na pisikal na paraan upang pagalingin ang mga pisikal na sakit?

Ang tanong ay sumasaklaw sa napakalaki ng isang patlang upang hindi kwalipikado na sagutin ang "oo" o "hindi." May mga pagkakataon kung saan ang isang tao ay nabibigyang katwiran sa paggamit ng kapangyarihan ng pag-iisip upang malampasan ang mga pisikal na sakit, kung saan sasabihin natin na hindi ito mali. Sa karamihan ng mga kaso ay napagpasyahan na mali ang paggamit ng kaisipan sa halip na pisikal na paraan upang pagalingin ang mga pisikal na sakit. Paano tayo magpapasya kung aling mga pagkakataon ang tama at alin ang mali? Ito ay makikita lamang ayon sa prinsipyong kasangkot. Kung sa tingin namin sa prinsipyo ang mga paraan na ginagamit ay magiging naaayon dito at samakatuwid tama. Kaya't ang tanong ay maaaring sagutin sa pangkalahatang paraan at hindi tungkol sa isang partikular na kaso, na kung ang prinsipyo ay napagtanto na ang indibidwal ay maaaring mag-aplay ito sa anumang partikular na kaso at matukoy kung tama o mali ang pagalingin ang mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng Proseso ng utak. Tuklasin natin ang alituntunin: Ang mga pisikal na sakit ba ay katotohanan, o ang mga maling akala? Kung ang mga pisikal na sakit ay katotohanan ay dapat na ang bunga ng mga sanhi. Kung ang tinatawag na mga pisikal na karamdaman ay mga maling akala hindi sila pisikal na mga kapahamakan, sila ay mga maling akala. Kung ang maling akala ay sinasabing isang sakit ng pag-iisip at ang sakit ay umiiral sa isip at hindi sa pisikal na katawan kung gayon ang maling akala ay hindi isang pisikal na sakit, ito ay pagkabaliw. Ngunit hindi namin ngayon makitungo sa pagkabaliw; nababahala tayo tungkol sa mga pisikal na sakit. Pinapayagan pagkatapos na ang mga pisikal na sakit ay katotohanan, sinasabi namin na ang mga katotohanan na ito ay epekto. Ang susunod na hakbang ay hanapin ang mga sanhi ng mga epekto na ito. Kung nagagawa nating maghanap ng sanhi ng pisikal na karamdaman maaari nating pagalingin ang pisikal na karamdaman sa pamamagitan ng pag-alis ng sanhi nito at pagtulong sa kalikasan upang ayusin ang pinsala. Ang mga pisikal na sakit ay maaaring resulta ng mga pisikal na sanhi o ng mga sanhi ng pag-iisip. Ang mga pisikal na sakit na sanhi ng pisikal na paraan ay dapat pagalingin sa pamamagitan ng pisikal na paraan. Ang mga pisikal na sakit na may mga sanhi ng pag-iisip, ay dapat magkaroon ng kaisipan na sanhi ng sakit na tinanggal at pagkatapos ay dapat payagan ang kalikasan na muling maitaguyod ang pisikal na pagkakasundo. Kung tama ang nabanggit, maaari nating masabi ngayon na ang anumang pisikal na karamdaman na mayroong isang pisikal na sanhi ay hindi dapat tratuhin ng pag-iisip, at na ang anumang pisikal na karamdaman na nagmula sa isang sanhi ng kaisipan ay dapat magkaroon ng mga sanhi na tinanggal at ang kalikasan ay aayusin ang pisikal na karamdaman. Ang susunod na kahirapan na aalisin upang matuklasan ang aming paraan ay ang magpasya kung anong mga pisikal na sakit ang may pisikal na mga sanhi, at kung ano ang mga pisikal na sakit ay may mga sanhi ng pag-iisip. Ang mga cuts, sugat, sira na buto, sprains at iba pa, ay sanhi ng direktang pakikipag-ugnay sa pisikal na bagay at dapat na makatanggap ng pisikal na paggamot. Ang mga sakit tulad ng pagkonsumo, diabetes, gota, lokomotor ataxia, pneumonia, dyspepsia at Brights 'disease, ay sanhi ng hindi tamang pagkain at pagpapabaya sa katawan. Dapat itong pagalingin ng wastong pag-aalaga ng katawan at sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng maayos na pagkain, na aalisin ang malapit na sanhi ng pisikal na karamdaman at bigyan ng kalikasan ang isang kalikasan upang maibalik ang katawan sa malusog nitong estado. Ang mga pisikal na sakit na bunga ng mga sanhi ng pag-iisip, tulad ng nerbiyos, at mga sakit na dinala sa pamamagitan ng paggamit ng mga narkotiko, droga at alkohol, at ang mga sakit na nagreresulta mula sa imoral na pag-iisip at kilos, dapat pagalingin sa pamamagitan ng pag-alis ng sanhi ng sakit, at pagtulong sa kalikasan upang maibalik ang balanse ng katawan sa pamamagitan ng maayos na pagkain, dalisay na tubig, sariwang hangin at sikat ng araw.

 

Tama ba ang pagtatangka na pagalingin ang mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng mental na paggamot?

Hindi! Hindi nararapat na subukan na pagalingin ang mga pisikal na sakit ng isa pa sa pamamagitan ng "paggamot sa kaisipan," sapagkat ang isang tao ay magpapahamak ng higit na pangmatagalang pinsala kaysa sa mabuti. Ngunit ang isa ay may karapatang subukang pagalingin ang anumang gulo ng nerbiyos at ang pagsisikap ay maaaring matugunan sa mga kapaki-pakinabang na resulta sa pagbibigay hindi niya subukang gawin ang kanyang sarili na hindi siya magkakasakit.

 

Kung tama ang pagalingin ang mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng mga paraan ng pag-iisip, ang pagbibigay ng mga sakit sa pisikal ay may isang mental na pinagmulan, bakit mali para sa isang siyentipikong pangkaisipan o Kristiyano na pagalingin ang mga sakit na iyon sa pamamagitan ng mental na paggamot?

Mali ito sapagkat ang mga siyentipiko na Kristiyano at kaisipan ay hindi alam ang isip o ang mga batas na namamahala at kumokontrol sa kilos ng pag-iisip; dahil sa karamihan ng mga kaso ang siyentipiko sa kaisipan, na hindi alam ang sanhi ng pag-iisip ng pisikal na sakit, at madalas na itinatanggi ang pagkakaroon ng sakit, sumusubok na magdulot ng isang lunas sa pamamagitan ng pag-uutos sa pag-iisip ng isip ng kanyang pasyente o sa pamamagitan ng pagmumungkahi sa isip ng pasyente na siya ay higit sa sakit o na ang sakit ay isang maling akala lamang; samakatuwid, hindi alam ang dahilan ni ang positibong epekto ng kanyang isip sa isip ng kanyang pasyente na may kaugnayan sa sakit, lalo na kung ang sakit ay hindi papansinin o ituring na isang maling akala, hindi siya nabigyang katwiran sa paggamot. Muli, kung ang kanyang motibo ay tama sa tangkang paggamot ng isang pasyente at ang mga resulta ay lumilitaw na kapaki-pakinabang, ang ganoong paggagamot ay mali kung ang tinanggap ng siyentipiko sa pag-iisip ay tumanggap o kumuha ng pera para sa paggamot.

 

Bakit mali para sa mga siyentipikong pangkaisipan na makatanggap ng pera para sa paggamot ng mga pisikal o mental na sakit habang binabayaran ng mga doktor ang kanilang mga regular na bayarin?

Mas makabubuti kung ang Estado ay magbayad o magpanatili ng mga manggagamot para sa mga tao, ngunit sa kadahilanang hindi ito ganon ang katwiran ng doktor na humingi ng bayad; sapagkat, sa una ay hindi siya nagkukunwari sa kapangyarihan ng okulto sa pamamagitan ng mga proseso ng pag-iisip, samantalang kinikilala niya ang mga sakit sa katawan na katotohanan, at tinatrato sila sa pamamagitan ng pisikal na pamamaraan, at ang paggamot sa kanila sa pamamagitan ng pisikal na paraan ay may karapatan siya sa pisikal na gantimpala. Hindi ganoon sa kaso ng kaisipan o iba pang siyentista, sapagkat inaangkin niyang gumagaling sa pamamagitan ng pag-iisip, at ang pera ay hindi dapat ikabahala sa pag-iisip sa paggaling ng sakit, dahil ang pera ay ginagamit at inilalapat sa mga pisikal na layunin. . Kung, samakatuwid, ang sakit na pisikal ay tinawag na maling akala, wala siyang karapatang kumuha ng pisikal na pera para sa paggamot ng wala doon; ngunit kung inamin niya ang pisikal na karamdaman at pagalingin ito ng mga proseso ng pag-iisip ay wala pa rin siyang karapatang tumanggap ng pera dahil ang natanggap na benepisyo ay dapat na uri tulad ng ibinigay na benepisyo, at ang benepisyo na mula sa isipan ang tanging bayad ay dapat na kasiyahan ng malaman na ang benepisyo ay naibigay. Ang natanggap na benepisyo ay dapat na matanggap sa parehong eroplano kung saan ang benepisyo ay ibinibigay at kabaligtaran.

 

Bakit hindi tama para sa isang siyentipikong pangkaisipan na makatanggap ng pera para sa paggamot ng sakit kapag inilalaan niya ang lahat ng kanyang panahon sa gawaing ito at dapat magkaroon ng pera upang mabuhay?

Sapagkat ang isang tumatanggap ng pera ay hindi maibabalik ang perpektong kalusugan sa isang may sakit sa pag-iisip habang ang pagiisip ng manggagamot na nasa isip ay marumi sa pag-iisip ng pera. Ang isang tao ay hindi gumamit ng isang taong mapahamak, may gulo at imoral na tao upang magturo at pagbutihin ang moral ng kanyang sarili o sa kanyang mga anak; at hindi na dapat gumana ng isang siyentipiko o Kristiyanong siyentipiko upang pagalingin siya o mga kaibigan kapag ang kaisipan ng "siyentipiko" ay inoculated at may karamdaman ng mikrobyong pera. Ito ay sapat na upang sabihin na ang manggagamot sa pag-iisip ay nagpapagaling sa pag-ibig sa paggaling at nakikinabang sa kanyang kapwa tao. Kung ito ay totoo, at ang tanong ng pera ay hindi pumasok sa kanyang isipan ay mag-aalsa siya sa pag-iisip ng pagtanggap ng pera; dahil ang pag-iisip ng pera at pagmamahal ng kapwa ay wala sa iisang eroplano at medyo hindi magkakatulad sa kanilang mga katangian. Samakatuwid, kapag iminungkahi ang pera bilang bayad para sa mga benepisyo na natanggap, tatanggi ito ng manggagamot kung siya ay gumagaling lamang mula sa pagmamahal sa kanyang kapwa. Ito ang totoong pagsubok sa pagpapagaling. Ngunit tatanungin kung paano niya mailalaan ang lahat ng oras niya sa kanyang trabaho at mabubuhay nang hindi tumatanggap ng pera? Ang sagot ay napaka-simple: Ang kalikasan ay magkakaloob para sa lahat ng tunay na nagmamahal sa kanya at nag-alay ng kanilang buhay upang tulungan siya sa kanyang trabaho, ngunit sinubukan sila ng maraming mga pagsubok bago sila tinanggap at ipinagkaloob. Isa sa mga kinakailangan na hinihingi ng kalikasan ng kanyang ministro at manggagamot ay siya ay magkaroon ng isang dalisay na pag-iisip, o na ang kanyang pag-iisip ay malaya sa pag-ibig ng pakinabang para sa sarili. Ang pag-aakalang ang tagapagpagaling ng nais ay may likas na kagandahang-loob para sa sangkatauhan at nais na tumulong sa pamamagitan ng pagpapagaling sa pag-iisip. Kung mayroon siyang likas na kakayahan at nakakatugon sa anumang tagumpay, natural na nais ng kanyang mga pasyente na ipakita ang kanilang pasasalamat, at mag-alok sa kanya ng pera, kahit na hindi niya ito hinihiling. Kung hinihiling niya ito o tinatanggap ito nang sabay na nagpapatunay na hindi siya ang pipiliin ng kalikasan; kung sa una ay tumanggi siya sa likas na pagsubok ay susubukan siya muli, at napag-alaman niya na nangangailangan siya ng pera, at kapag hinikayat na kunin ito kinakailangan ay madalas na pinipilit siyang gawin ito; at ang pagtanggap ng pera gayunpaman mahusay ang kanyang hangarin ay maaaring kung hindi man, ay ang unang paraan ng pag-inoculate ng kanyang isip sa mikrobiyo ng pera-tulad ng napatunayan na ang kaso sa mga pinakamatagumpay na manggagamot. Ang mikropono ng pera ay nakakaapekto sa kanyang isip, at ang sakit sa pera ay lumalaki sa kanyang tagumpay, at kahit na maaaring lumitaw siya upang makinabang ang kanyang mga pasyente sa isang bahagi ng kanilang kalikasan ay masisira niya ang mga ito sa ibang bahagi para sa, kahit na walang kamalayan, siya ay naging imoral at may sakit sa pag-iisip at hindi niya mabibigo na mai-inoculate ang kanyang mga pasyente sa kanyang sariling mga sakit. Maaaring tumagal ng mahabang panahon, ngunit ang mga mikrobyo ng kanyang sakit ay mag-ugat sa isipan ng kanyang mga pasyente, at ang sakit ay masisira sa pinakamahina na panig ng kanilang mga natures. Kaya't hindi tama para sa isa na makakapagpapatuloy ng permanenteng pagpapagaling upang makatanggap ng pera, dahil hindi siya maaaring gumaling nang permanente kung tatanggap siya ng pera, gayunpaman ang mga resulta ay lumilitaw sa ibabaw ng mga bagay. Sa kabilang banda, kung ang tanging nagnanais niya ay makinabang sa iba sa halip na kumita ng pera sa pamamagitan ng pagpapagaling, ang kalikasan ay magkakaloob para sa kanya.

 

Paano makakapagbigay ang kalikasan ng isang taong talagang nagnanais na makinabang sa iba, ngunit sino ang walang paraan upang suportahan ang kanyang sarili?

Sa pagsasabi na ang kalikasan ay magbibigay hindi namin nangangahulugan na siya ay mag-shower ng pera sa kanyang kandungan o na ang hindi nakikitang mga puwersa ay magpapakain sa kanya o ipakain siya ng mga ibon. Mayroong isang hindi nakikitang bahagi ng kalikasan, at mayroong panig na nakikita. Ginagawa ng kalikasan ang kanyang totoong trabaho sa hindi nakikitang bahagi ng kanyang domain, ngunit ang mga resulta ng kanyang trabaho ay lumilitaw sa ibabaw ng nakikitang mundo. Hindi posible para sa bawat tao na maging isang manggagamot, ngunit kung ang isa sa marami ay dapat makaramdam na mayroon siyang likas na guro at magpasya na nais niyang pagalingin ang gawain ng kanyang buhay, kung gayon ang isang tao ay kusang gagawa ng kanyang gawain. Sa halos bawat ganoong kaso ay matutuklasan niya na hindi pinapayagan ng kanyang pananalapi na ilaan ang lahat ng kanyang oras sa paggaling maliban kung nakatanggap siya ng pera. Kung tatanggapin niya ang pera ay hindi tatanggapin sa kanya ng kalikasan. Nabibigo siya sa unang pagsubok. Kung tatanggi siya sa pera at itinalaga lamang ang ganoong oras sa paggaling ayon sa pinapayagan ng kanyang pangyayari, kung gayon kung mayroon siyang likas na kakayahan at ang kanyang mga tungkulin sa mundo at sa kanyang pamilya ay hindi pinipigilan, mahahanap niya ang kanyang posisyon sa buhay na unti-unting nagbabago. Sa patuloy na pagnanais na ilaan ang kanyang oras nang walang bayad upang magtrabaho para sa sangkatauhan, ang kanyang mga kalagayan at kaugnayan sa sangkatauhan ay magpapatuloy na magbago hanggang sa makita niya ang kanyang sarili sa ganoong posisyon, pampinansyal at kung hindi man, upang payagan ang kanyang pagbibigay ng kanyang buong oras sa kanyang trabaho. Ngunit, syempre, kung nasa isip niya ang pag-iisip na ang kalikasan ay sa gayon ay may balak na magbigay para sa kanya, ang pag-iisip na iyon ay magpapalayo sa kanya para sa kanyang trabaho. Ang kaalaman ay dapat unti unting lumago sa kanyang pag-unlad. Ganito ang mga katotohanan, na maaaring makita sa buhay ng marami sa mga ministro ng kalikasan. Ngunit upang makita ang mga pagpapatuloy ng kalikasan sa pagbuo ng mga katotohanan, dapat na gumana ang isang tao sa kalikasan at obserbahan ang kanyang mga paggana sa ibaba ng mga bagay.

 

Ang mga Kristiyano at mental na siyentipiko ay hindi gumagawa ng mabuti kung sila ay nagpapagaling ng mga pagpapagaling kung saan nabigo ang mga manggagamot?

Ang isa na tumitingin sa agarang mga resulta nang hindi alam ang prinsipyong kasangkot ay natural na sabihin, oo. Ngunit sabi namin, hindi! Sapagkat walang sinuman ang makakaapekto sa isang permanenteng kabutihan nang walang masamang kahihinatnan kung ang kanyang lugar ay mali at kung hindi niya alam ang prinsipyong kasangkot. Bukod sa tanong ng pera, ang mental o iba pang manggagamot ay halos palaging nagsisimula sa kanyang operasyon sa maling lugar, at nang hindi nalalaman ang prinsipyo na kasangkot sa kanyang operasyon sa kaisipan. Ang katotohanan na ginagamot nila ang ilang mga sakit ay nagpapatunay na wala silang alam sa mga operasyon ng isip, at pinatunayan na hindi sila karapat-dapat na gamitin ang pamagat ng "siyentipiko" na kanilang inaangkin. Kung maipakikita nila na alam nila kung paano gumagana ang pag-iisip na may kaugnayan sa ilang mga sakit ay kwalipikado sila sa pag-iisip upang matrato ang iba, kahit na maaaring hindi sila kuwalipikado sa moral.

 

Anong kriterya ang mayroon tayo sa kung anong mga kinakailangan sa kaisipan ang dapat magkaroon ng isang siyentipikong pangkaisipan?

Upang maging kwalipikado sa pag-iisip upang tratuhin ang isa pang pag-iisip ay dapat na magtakda ng kanyang sarili ng isang problema o magkaroon ng ilang mga problema na ibinigay sa kanya na kanyang nalalampasan at malulutas. Pagkatapos ay dapat niyang mapanood ang kanyang operasyon sa kaisipan sa mga proseso ng pag-iisip sa panahon ng paglutas ng problema at hindi lamang upang makita ang mga prosesong kaisipan na ito na malinaw na ang paggalaw ng isang ibon sa buong paglipad, o ang pagpipinta ng isang kanal ng isang artista , o ang pagdidisenyo ng isang plano sa pamamagitan ng isang arkitekto, ngunit dapat din niyang maunawaan ang kanyang mga proseso sa pag-iisip kahit na maramdaman at alam niya ang mga sensasyon ng ibon at ang dahilan ng paglipad nito, at madama ang damdamin ng artist at alam ang perpekto ng kanyang larawan, at sundin ang pag-iisip ng arkitekto at alam ang layunin ng kanyang disenyo. Kung magagawa niya ito, ang kanyang isip ay may kakayahang kumilos salutary sa isip ng iba pa. Ngunit may katotohanang ito: Kung kaya niyang kumilos ay hindi niya kailanman susubukan na pagalingin sa pamamagitan ng mga proseso ng pag-iisip ng mga pisikal na mga sakit na mayroong pisikal na mga kadahilanan, at hindi rin niya susubukan na pagalingin ang mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng "pagpapagamot sa isip ng iba pa," sa kadahilanang maaaring gumaling sa isipan ng iba. Ang bawat isip ay dapat maging sariling manggagamot kung ito ay upang magdulot ng isang pagalingang sa pag-iisip. Ang lahat ng magagawa niya ay upang malinaw ang katotohanan ng likas na sakit sa isipan ng iba, at ipakita ang pinagmulan ng sakit at ang paraan kung saan maaaring magawa ang lunas. Magagawa ito sa pamamagitan ng salita ng bibig at hindi nangangailangan ng paggamot sa kaisipan o misteryosong pagpapanggap. Ngunit kung ang katotohanan ay nakikita na ito ay tumama sa ugat ng parehong Agham ng Pag-iisip at Kristiyanismo para sa mga ito ay pinagtutuunan ang mga teorya ng pareho.

 

Sa anong paraan ang kakayahang sumunod sa sarili o sa mga operasyon ng kaisipan ng iba, at upang makita ang tunay na mga sanhi, na nagpapansin sa mga claim ng mga siyentipiko ng kaisipan at Kristiyano?

Ang mga pag-aangkin ng parehong uri ng "mga siyentipiko" ay nasa anyo ng mga pagtanggi at pagpapatibay. Ang pagkuha ng posisyon ng mga guro at manggagamot ay iginiit nila ang kanilang kakayahang ituro ang mga misteryo ng mundo ng pag-iisip bilang isang agham. Iginigiit nila ang hindi pag-iral ng bagay at ang supremacy ng isip, o itinatanggi nila ang pagkakaroon ng kasamaan, sakit at kamatayan. Gayunpaman, itinatag nila ang kanilang mga sarili bilang mga pinuno sa mundo ng pisika upang patunayan na ang bagay ay hindi umiiral, na walang kasamaan, at walang sakit, walang kamatayan, na ang sakit ay kamalian, ang kamatayan ay kasinungalingan. Ngunit kung wala ang mga bagay, sakit at kamalian, hindi sila mabubuhay tulad ng kanilang ginagawa sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga bayad para sa paggamot sa sakit na wala, ni hindi sila makapagtatag ng mga mamahaling simbahan at mga paaralan upang ituro ang kawalan ng pag-iral ng sakit, bagay at kasamaan. Ang pangalan ng agham, na nakuha at inilapat ng mga siyentipiko sa mga batas na nabe-verify sa ilalim ng paunang natukoy na mga kondisyon, kinukuha nila, at pagkatapos ay tinatanggihan nila ang mga batas na ito. Niloloko nila ang kanilang sarili, niloloko nila ang iba, kaya nabubuhay sila sa isang mundo ng maling akala, na nilikha ng kanilang sarili. Ang kakayahang makita ang mga operasyon ng pag-iisip, disillusions ang isip mula sa magarbong dahil ito ay nagpapakita ng derivation ng mga pisikal na epekto mula sa mental na mga sanhi, tulad ng pagkilos ng poot, takot, galit, o pagnanasa. Ang kakayahang makita ang paggawa ng sariling isip ay nagdadala rin ng kakayahang suriin ang pisikal na katawan bilang isang bagay na hiwalay sa isip, at lahat ng ito ay nagpapatunay ng mga katotohanan sa bawat eroplano ng pagkilos at ang pagkilos ng isip sa anumang eroplano. Ang isang napakaunlad na pag-iisip ay hindi maaaring kilalanin ang mga pag-aangkin ng mga mental o Kristiyanong siyentipiko dahil ang mga pag-aangkin na iyon ay malalaman na mali, at kung ang isa sa kanilang mga "siyentipiko" ay dapat na makita ang mga katotohanan sa bawat eroplano hindi na siya maaaring manatiling isang " scientist” at kasabay nito ay nakikita ang mga katotohanan.

 

Ano ang mga resulta ng pagtanggap at pagsasagawa ng mga turo ng mga Kristiyano o mga siyentipikong pangkaisipan?

Ang mga resulta, sa isang panahon, ay lilitaw na pinaka-kapaki-pakinabang sa karamihan ng mga kaso dahil ang maling akala na nilikha ay bago at ang pamumuhay ng maling akala ay maaaring tumagal ng isang oras at para sa isang oras lamang. Ngunit dapat na magkaroon ng isang reaksyon mula sa bawat maling akala, na magdadala sa mga nakapipinsalang resulta. Ang turo at kasanayan ng kanilang mga doktrina ay kabilang sa mga pinaka-kahila-hilakbot at malalayong mga krimen laban sa sangkatauhan dahil pinipilit nito ang isip na tanggihan ang mga katotohanan habang mayroon sila sa anumang eroplano. Ang kaisipan na ginagamot ay nabigyan ng kakayahang makilala ang katotohanan mula sa magarbong, at sa gayon ay hindi nakakaya para sa pagkilala ng katotohanan sa anumang eroplano. Ang isip ay nagiging negatibo, hindi sigurado, at tatanggi o kumpirmahin ang anuman ang iniimbitahan at ang ebolusyon nito ay naaresto, maaari itong maging isang pinsala.

 

Bakit napakaraming mental healers ang umuunlad kung wala silang epekto sa pagpapagaling, at kung hindi sila ang kinakatawan nila sa kanilang sarili, hindi ba matutuklasan ng kanilang mga pasyente ang katotohanan?

Ang lahat ng mga manggagamot ay hindi sinasadya na pandaraya. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na gumagawa sila ng mabuti, kahit na hindi nila masyadong napagmasdan ang kanilang mga motibo. Ang isang matagumpay na manggagamot sa kaisipan ay masagana sapagkat siya ay nakipag-alyansa sa kanyang sarili at naging isang tagapaglingkod ng dakilang Espiritu ng Daigdig, at gantimpalaan siya ng Earth Spirit. Ang epekto nilang iyon ay nagpapagaling sa sinuman na hindi nakakaalam sa kanila o sa kanilang gawain ay tatanggi. Ngunit ang mga paraan at proseso kung saan ang mga pagpapagaling ay naisagawa, ang mga manggagamot mismo ay hindi alam. Ang isang manggagamot ay natural na hindi inaasahan na kumatawan sa kanyang sarili sa isang hindi kanais-nais na ilaw sa isang pasyente, ngunit ang lahat ng mga pasyente ay hindi nakikita ang manggagamot sa ilaw kung saan nais niyang makita siya ng mga ito. Kung naniniwala kami sa ilan sa mga pasyente na nagamot ng mga manggagamot, makikita ang mga ito sa isang hindi kanais-nais na ilaw. Ang isa sa mga katanungang nagmumula sa paggamot ng mga pasyente, ay kung ano ang maaaring imungkahi ng isang walang prinsipyong manggagamot sa kanyang pasyente kung ang pasyente na iyon ay nasa ilalim ng kontrol sa pag-iisip o hindi bababa sa sapat na pakikipag-ugnay upang matanggap ang kanyang mga mungkahi. Hindi nakakagulat na malaman na mayroong mga hindi matapat na manggagamot sa mental na propesyon, tulad ng sa bawat kalakal o propesyon. Ang opurtunidad at tukso na inaalok sa isang walang prinsipyong tao ay mahusay, sa pamamagitan ng mungkahi o pagpipigil sa kaisipan ay isang madaling bagay na makaapekto sa isip ng isang mapagbigay at nagpapasalamat na pasyente na ipilit ang pagtanggap ng manggagamot ng isang malaking bayad o regalo, lalo na kapag ang naniniwala ang pasyente na siya ay napakinabangan.

 

Hindi ba si Jesus at ang marami sa mga banal ay nakagagamot ng mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng mga paraan ng pag-iisip at kung gayon ay mali?

Ito ay inaangkin, at naniniwala kami na posible at totoo, na si Jesus at ang maraming mga banal ay nagpagaling ng mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng pag-iisip at hindi kami nag-aatubiling sabihin na hindi ito mali, kung alam nila ang kanilang ginagawa. Na alam ni Jesus kung ano ang ginagawa niya sa pagsasagawa ng mga pagpapagaling ay wala tayong pag-aalinlangan, at marami sa mga santo ay nagtataglay din ng maraming kaalaman at malaking mabuting kalooban para sa sangkatauhan, ngunit si Jesus at ang mga banal ay hindi nakatanggap ng pera para sa kanilang mga pagpapagaling. Kapag ang tanong na ito ay dinala ng mga pumapabor sa gawain ng mga manggagamot ay hindi sila tumitigil upang isipin ang katotohanang ito. Ibang-iba kay Jesus at sa hindi banal na tila para kay Jesus o sa kanyang mga disipulo o sinuman sa mga banal na naniningil ng napakalaki sa bawat pagbisita sa bawat pasyente, gumamot o walang lunas, o maningil mula lima hanggang pataas ng isang daang dolyar bawat aralin, sa mga klase. , upang turuan ang mga alagad kung paano magpagaling. Dahil pinagaling ni Jesus ang maraming karamdaman ay hindi lisensya para sa isang tao na itakda ang kanyang sarili sa negosyo ng pagpapagaling ng isip. Ang sinumang handang mamuhay ng halos katulad ng kay Jesus sa abot ng kanyang makakaya, ay magkakaroon ng karapatang magpagaling, ngunit siya ay magpapagaling nang may pagmamahal sa kanyang kapwa, at hindi kailanman tatanggap ng kabayaran. Nagpagaling si Jesus ng kaalaman. Nang sabihin niyang "Ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na sa iyo," nangangahulugan lamang ito na binayaran ng nagdurusa ang kaparusahan ng kanyang pagkakasala. Ang pagkaalam nito ay ginamit ni Jesus ang kanyang kaalaman at ang kanyang kapangyarihan upang paginhawahin siya mula sa higit pang pagdurusa, sa gayo'y gumagawa ng ayon sa halip na labag sa batas. Si Jesus, o ang sinumang may kaalaman, ay hindi magpapagaling sa lahat ng lumalapit sa kanya, kundi ang mga kaya niyang pagalingin sa loob ng batas. Siya, mismo, ay hindi sumailalim sa batas. Siya ay nasa itaas ng batas; at sa itaas nito ay nakikita niya ang lahat ng mga sumailalim sa batas at nagdusa mula rito. Maaari niyang mapawi ang pisikal, moral, o mental na sakit. Ang mga salarin sa moral ay pinagaling niya noong tiniis nila ang pagdurusa na kinakailangan upang makita nila ang kanilang mali, at kapag talagang ninanais nilang gumawa ng mas mahusay. Ang mga may sakit na nagmula sa isang dahilan ng pag-iisip ay malulunasan lamang kapag ang mga hinihingi ng pisikal na kalikasan ay nasunod, kapag ang kanilang mga moral na gawi ay nabago, at kapag sila ay handa na gampanan ang kanilang mga indibidwal na responsibilidad at gampanan ang kanilang mga indibidwal na tungkulin. Nang dumating ang ganyan kay Hesus ay ginamit niya ang kanyang kaalaman at kapangyarihan para mapawi sila mula sa karagdagang pagdurusa dahil binayaran na nila ang utang sa kalikasan, nagsisi sa kanilang maling paggawa, at sa kanilang panloob na kalikasan ay handang tanggapin at gampanan ang kanilang mga obligasyon. Pagkatapos pagalingin sila ay sasabihin niya: “Humayo ka, at huwag nang magkasala pa.”

 

Kung mali ang pagtanggap ng pera para sa pagpapagaling ng mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng mga proseso ng pag-iisip, o para sa pagbibigay ng 'pagtuturo sa agham,' hindi ba mali rin para sa isang guro ng paaralan na makatanggap ng pera para sa pagtuturo sa mga mag-aaral sa alinmang sangay ng pag-aaral?

May kaunting paghahambing na gagawin sa pagitan ng guro o manggagamot ng Agham o Agham at isang guro sa mga paaralan ng pag-aaral. Ang tanging punto kung saan sila ay katulad ay ang pagtuturo ng kapwa ay may kinalaman sa isipan ng kanilang mga pasyente o mag-aaral. Kung hindi man sila ay naiiba sa kanilang mga paghahabol, layunin, proseso, at mga resulta. Natutunan ng mag-aaral ng mga paaralan na ang mga figure ay may ilang mga halaga; na ang pagpaparami ng ilang mga numero ay palaging magkaparehong tiyak na resulta, at hindi, sa ilalim ng anumang pangyayari ay sinabi ng guro sa isang mag-aaral na ang tatlong beses apat ay dalawa, o ang dalawang beses gumawa ng labindalawa. Kapag natutunan ng mag-aaral na magparami ay maaari niyang palaging patunayan ang katotohanan o kasinungalingan ng pahayag ng isa pa sa pagpaparami ng mga bilang. Sa anumang kaso ang nakapagpapagaling ay maaaring magturo sa kanyang pasyente-mag-aaral na may anumang bagay na tulad ng kawastuhan. Natutunan ng scholar ang grammar at matematika para sa layunin at kaginhawaan ng tamang pag-aayos at madaling pagpapahayag ng kanyang mga saloobin sa iba na matalino. Ang mental na manggagamot o Christian Scientist ay hindi nagtuturo sa kanyang mag-aaral sa pamamagitan ng mga patakaran o halimbawa upang mapatunayan o hindi masabi ang mga pahayag ng iba, o upang ayusin ang kanyang sariling mga saloobin at ipahayag ang mga ito sa isang paraan na matalino sa iba na hindi sa kanyang paniniwala, o payagan ang kanyang mga paniniwala at paninindigan upang manindigan sa kanilang mga merito para sa kung ano ang mga ito ay nagkakahalaga. Ang mga paaralan ng pag-aaral ay umiiral para sa layunin ng pagpapagana ng mag-aaral na maunawaan ang mga katotohanan ng eroplano kung saan siya nakatira, upang maging kapaki-pakinabang, at isang intelihenteng miyembro ng lipunan. Ang "siyentipiko" manggagamot ay hindi nagpapatunay o nagpapakita ng mga pag-aangkin ng isa pang "siyentipiko" sa pamamagitan ng kanyang sariling mga proseso, o ang mag-aaral ng isang manggagamot ay nagpapatunay ng katotohanan ng mga pag-aangkin ng kanyang sarili o ng ibang guro na may anumang antas ng kawastuhan; ngunit ang mag-aaral ng mga paaralan ay maaaring at nagpapatunay kung ano ang natutunan niyang totoo o hindi totoo. Ang guro ng mga paaralan ay hindi nagpapanggap na magturo ng pagpapagaling ng mga pisikal na sakit sa pamamagitan ng pang-iisip, ngunit ang "siyentipiko" ay, at samakatuwid ay hindi sa parehong klase kasama ng guro sa mga paaralan. Ang guro sa mga paaralan ay sinasanay ang isip ng kanyang mag-aaral upang maunawaan ang mga bagay na maliwanag sa mga pandama, at natatanggap niya ang kanyang suweldo sa pera na kung saan ay katibayan sa pandama; ngunit ang siyentipiko o Kristiyanong siyentipiko ay nagsasanay sa kaisipan ng kanyang pasyente-mag-aaral upang salungatin, tanggihan, at hindi paniwalaan ang mga katotohanan na maliwanag sa mga pandama, at sa parehong oras ay nagsasagawa ng kanyang suweldo sa pera, at ayon sa katibayan ng mga pandama. Sa gayon ay tila walang mali sa pagtanggap ng guro ng paaralan ng pera bilang bayad para sa kanyang mga serbisyo ayon sa eroplano na kanyang tinitirhan at nagtuturo; samantalang hindi tama para sa isang siyentipiko sa pag-iisip o isang siyentipiko na siyentipiko na umangkin na magpagaling o magturo laban sa mga ebidensya ng pandama, at sa parehong oras ay kukuha o eksaktong bayad ayon sa mga pandama na kanyang itinanggi, ngunit kung saan siya ay nasisiyahan. Ngunit ipagpalagay na mali para sa guro ng mga paaralan na makatanggap ng pera para sa kanyang mga serbisyo.

Kaibigan [HW Percival]