Ang Salita Foundation

ANG

WORD


Copyright, 1913, ni HW PERCIVAL.

MGA LALASING